Onderzoek Steenbrugge

De Rekenkamercommissie van de gemeente Deventer gaat op korte termijn 2 onderzoeken uitvoeren. De commissie start een onderzoek naar woningbouwlocatie Steenbrugge en naar Wonen boven Winkels Deventer.

Uit onderzoek van de Rekenkamercommissie van de gemeente Deventer naar de woningbouwlocatie Steenbrugge blijkt dat door eigen inhoudelijke interventies het proces vertraging heeft opgelopen. Naast inhoudelijke interventies zijn wisselingen in stedenbouwkundige bureaus, projectleiders en de interne reorganisatie van invloed geweest op de vertraging. Een toevallig voordeel van de vertraging is dat de woningen in Steenbrugge niet in de huidige kredietcrisis worden opgeleverd en dat nieuwe inzichten ingepast kunnen worden.

Eén van de conclusies uit het rapport is dat het ontwikkelingsproces tot op heden niet doelmatig is verlopen. Al met al is er sprake van een vertraging van 4 jaar. De planvorming bevond zich begin 2009 nog steeds min of meer op het niveau van 2005.

Opvallend is dat hieraan niet zozeer externe oorzaken ten grondslag liggen, zoals tegenstribbelende grondeigenaren, moeizame onderhandelingen met ontwikkelaars of tegenvallende uitkomsten van uit te voeren onderzoeken (geluid, flora & fauna, bodem, archeologie), maar vooral ingrepen van de gemeente zelf.

Het gaat daarbij om interventies op uitgangspunten (in 2005 vanwege een nieuw college en in 2008 vanwege nieuwe wensen van het college), veranderingen in organisatiestructuur van de gemeente, verschillende stedenbouwkundige bureaus en nieuwe inzichten ten aanzien van bijvoorbeeld milieueisen die opnieuw moeten worden verwerkt.

Een andere conclusie is dat de raad zijn rol in beginsel goed heeft kunnen vervullen. Wel is de betrokkenheid van de raad afgenomen in de loop van het proces. Over het Masterplan Modellenstudie (januari 2009) bijvoorbeeld is de raad slechts via een brief door het college geïnformeerd. De commissie doet een aanbeveling om de raad actiever te informeren. 

Het onderzoeksrapport is in september in de raad besproken.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Rapport Onderzoek Steenbrugge 1.449,2 KB