Onderzoek Subidies Raster

De Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de verstrekking van subsidies aan welzijnsorganisaties. Bekend zou moeten zijn welke effecten het gemeentebestuur bij de inspanningen van de welzijnsinstellingen voor ogen heeft en welke prestaties door de instellingen moeten worden geleverd. Bij het onderzoek is ervoor gekozen om een grote instelling, Raster, nader tegen het licht te houden. Van tevoren was bekend dat deze instelling voorop loopt bij het ontwikkelen van duidelijke afspraken.

De commissie komt tot de conclusie dat de gemeente en Raster in de afgelopen jaren weliswaar voortgang hebben geboekt bij het vastleggen van doelstellingen en het vastleggen van te bereiken concrete resultaten, maar dat er nog een aantal belangrijke stappen moet worden gezet. Wel vindt de commissie dat Raster een instelling is waar doelmatig wordt gewerkt. De commissie legt een viertal aanbevelingen aan de gemeenteraad voor om de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van subsidieverstrekking te verbeteren.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Rapport Subsidies Raster 475,5 KB