Henrike Nijman-Visscher - ChristenUnie

mw. H.G. Nijman-Visscher (Henrike)

06 53 61 51 73
Dagpauwoog 16
7423 GT Deventer
hg.nijman@deventer.nl


Henrike is geboren op 14 april 1980 in de gemeente Avereest, wat nu na de gemeentelijke herindelingen onder de gemeente Hardenberg valt. Zij is getrouwd met Nick en moeder van Jarick en Matthias. In het dagelijks leven is Henrike werkzaam voor de welzijnstichting SCOOP in Almelo. Zij doet dit parttime (16 uur).

Waarom ben ik raadslid geworden?

Ik vind het belangrijk om iets te doen voor de stad waar je in woont. In de gemeentepolitiek kun je heel direct iets betekenen voor de burgers. Ik ben na mijn studie bestuurskunde aan de HBO in Enschede actief geworden voor de ChristenUnie fractie hier in Deventer. Na 7 raad in de fractie te hebben meegedraaid ben ik wel klaar voor het raadslidmaatschap.

Wat inspireert mij hierbij?

Het gaat me aan het hart als ik zie hoe moeilijk mensen het in ons welvarende land kunnen hebben. Vanuit mijn Christen zijn vind ik het belangrijk om op te komen voor die mensen. En of dat nu kinderen of ouders, jongeren of senioren zijn, met of zonder een beperking. Iedereen mag er zijn, op z'n eigen plek en met z'n eigen talenten.

Voor welke thema's ga ik mij inzetten?

De ChristenUnie staat voor sterke gezinnen. Voor ons is Jeugdbeleid en de ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en gezin dus erg belangrijk. Daarnaast komen we op voor de zwakkeren in de samenleving. Vandaar dat we op het terrein van de Zorg en de WMO onze prioriteit hebben. Het is belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de stad en de wereld waarin we wonen. Daarom maken we ons ook sterk voor een duurzame economie en duurzame initiatieven op andere terreinen.

Wat is een bijzondere plek in Deventer?

We hebben pas een filmpje opgenomen bij de Ulebelt. Een bijzondere plek waar duurzame initiatieven samen komen met ongeveer alle doelgroepen waar wij ons bij betrokken voelen.