Erik Stegink - Gemeentebelang

dhr. T.W. Stegink (Erik)

Oudendijk 9a 
7437 SL Bathmen
tw.stegink@gemeenteraaddeventer.nl

Erik Stegink werd op 8 april 1967 geboren in de huidige gemeente Deventer, Bathmen om precies te zijn, waar hij nu nog steeds woont. Hij is gehuwd en in het dagelijks leven agrarisch ondernemer. ‘Mijn speciale plek is het platteland van Deventer. De dorpsmentaliteit en sociale bewogenheid bevalt mij uitstekend’.

Waarom bent u raadslid geworden?

Vanuit mijn opvoeding ben ik altijd al betrokken geweest bij het verenigingsleven en als 20 jarige ben ik lid geworden van de toenmalige politieke partij Algemeen Belang in Bathmen.
Ik ben sinds 1994 actief als raadslid in de voormalige gemeente Bathmen en de huidige gemeente Deventer. Het plezier en samenhang in de fractie van Gemeentebelang is een motivator om vanuit het verenigingsleven en vanuit de bevolking zelf politiek te bedrijven. Mijn motto is dan ook blijf je zelf en "do ma gewoon dan dooi a gek genog".

Mijn missie voor Deventer

Ik vind dat Deventer een gemeente is en zich niet alleen als stad moet profileren. De kracht van de stad ligt op het platteland. Dit zal ik met name in de ruimtelijke ordeningsaspecten meer aan de orde willen laten komen.
Ook blijf ik mij inzetten om de synergie en pluriformiteit van de bevolking van Deventer een stimulans te geven door middel van communicatie en samenwerking. Samenwerking tussen vrijwilligers en professionals moet in een gemeente als Deventer beter gaan werken. We moeten trots zijn op al die vrijwilligers. Of ze zich nu in de zorg, sport, verenigingsleven of in een andere vorm inzetten voor de samenleving, we hebben veel aan deze mensen. Mijn deelmissie is dan ook om met name de vrijwilligers zeker te blijven ondersteunen en stimuleren.
Door mijn eigen ervaringen als ondernemer heb ik de huidige overvloedige regelgeving vervloekt. Mijn deelmissie is, om in deze periode een heel stuk deregulering voor de bevolking en het bedrijfsleven te realiseren. Minder regels en waar kan meer vrijheid voor het ondernemerschap.
Ik zal mij volledig inzetten om gezond en welvarend in de huidige prachtige gemeente Deventer te kunnen wonen en werken. Een gemeente waar we trots op mogen zijn !

Iets over mijzelf

Zoals ik al vermeldde ben ik in Deventer geboren en getogen. Ik ben getrouwd met Paula en we hebben twee kinderen, Bart en Tim. Na mijn studie aan de Internationale Agrarische Hogeschool in Deventer ben ik vijf jaar (o.a. als verkoopleider) werkzaam geweest bij Bonda's Veevoederbureau waar we producten van Grolsch, Heineken en Cargill verkochten aan agrarische ondernemers. Daarna ben ik samen met mijn ouders en vrouw het ouderlijk agrarisch bedrijf verder vorm gaan geven. We runnen nu samen met medewerkers een varkenshouderijbedrijf met zes locaties (waarvan vier in Duitsland) en doen dit met veel plezier.

Eigen website: www.piggyspalace.nl