Marco Schoemans - Gemeentebelang

dhr. M.F.J. Schoemans (Marco)

Merel 8 
7423 EH Deventer 
mfj.schoemans@deventer.nl

Waarom bent u raadslid geworden?

Een aantal jaren geleden werd ik geconfronteerd met de gevolgen van een besluit dat door de gemeenteraad was genomen. Een voor mij ongunstig besluit. Zelf had ik nooit iets met de lokale politiek te maken gehad. Ik wist niet wat mijn rechten waren, hoe ik bezwaar kon maken en wat de diverse fracties voor mij konden betekenen. Toen ik me er in ging verdiepen, werd ik meer en meer enthousiast. Zo zeer dat ik uiteindelijk betrokken raakte bij Gemeentebelang.

Ik ontdekte hoe belangrijk de gemeentepolitiek is, hoe tastbaar de besluiten zijn voor de inwoners en hoeveel invloed deze daarop kunnen hebben. Uiteindelijk stond ik bij de verkiezingen van 19 maart op de zesde plek van de kieslijst van Gemeentebelang. Met als persoonlijk doel om fractieopvolger te worden. Door de overweldigende uitslag, mag ik me nu meteen raadslid noemen. Een eer, maar ook een plicht die ik zo goed mogelijk probeer te vervullen.

 

 

 

Wat wilt u bereiken voor de gemeente Deventer?

De komende vier jaar hoop ik meer mensen enthousiast te maken voor de lokale politiek. Want alles wat in het stadhuis wordt besproken, raakt de inwoners. Kijk maar eens om je heen! De toekomst van de wijkbibliotheek, de openingstijden van de winkel om de hoek, de verlichting van een fietspad. En vanaf 2015 de zorg! Ik wil graag een bijdrage leveren aan de zware taken waar deze gemeente voor staat en er alles aan doen dat Deventer een stad blijft waar alle mensen graag willen leven en werken. Betrokkenheid van elke inwoner is hiervoor heel belangrijk. Dat kan alleen als ze het gevoel hebben dat ze ook gehoord worden en waar nodig en mogelijk iets kunnen veranderen. Ik wil me graag inzetten voor een meer toegankelijk bestuur.

 

Wat is uw favoriete plek in de gemeente?

Mijn favoriete plek in Deventer is een vierkante meter zand langs de IJssel. Aan de overkant van de rivier. ’s Ochtends vroeg vogels horen ontwaken en schepen zien voorbijvaren. Genieten van het moment en je verheugen op straks, als je met het pontje oversteekt en het centrum inloopt dat net wakker is geworden en de eerste activiteiten begint te ontwikkelen. Dit is Deventer op zijn mooist!