Rob de Geest - PvdA

R.S. de Geest (Rob)

Pikeeursbaan 80 F5
7411 GW  Deventer
rs.degeest@gemeenteraaddeventer.nl
Mob
: 06 - 48 38 13 28


Waarom bent u raadslid geworden?
Ik ben opgegroeid in Deventer en ben trots op onze mooie stad en onze buitengebieden.Vanuit mijn trots wil ik dan ook graag bijdragen aan die mooie stad en haar inwoners. Een stad waarin het goed wonen, werken en leven moet zijn voor iedereen. Ik vind het daarbij als PvdA'er van groot belang om o.a. te blijven zorgen voor goede sociale voorzieningen, voor goede, bereikbare zorg en voor fijne, leefbare wijken. Daaraan wordt door velen in Deventer hard gewerkt en vanuit de raad kun je hier ook een politieke bijdrage aan leveren.

Het werk als raadslid is veelzijdig en zorgt ervoor dat je met veel verschillende mensen en organisaties contact hebt. Dat maakt het na al die jaren ook nog steeds enorm leuk om te doen.

 

Wat wilt u bereiken voor de gemeente Deventer?

Dat zijn verschillende zaken. De belangrijkste is werk, werk en werk. Het is van belang dat we blijven investeren in Deventer als aantrekkelijke stad om te wonen, te ondernemen en te werken. Een aantrekkelijke stad zal ook bijdragen aan het behouden en aantrekken van bedrijven en werk. Daarnaast moeten we de komende jaren de zorg lokaal goed organiseren. Er gaat veel veranderen doordat veel zorgtaken bij de gemeente terecht komen. Dat vraagt veel van gemeenten en van mensen maar er liggen ook kansen om de zorg beter en dichtbij te organiseren. Er ligt ook een flinke taak om mensen meer te betrekken bij keuzes in onder meer de eigen buurt of wijk. Mensen moeten meer grip krijgen op de keuzes en voorzieningen in die wijk. De gemeente moet dat de komende jaren mogelijk maken. Dat zjin enkele van de zaken waar ik me als raadslid en PvdA'er de komende jaren sterk voor wil maken. Daarbij is het ook van groot belang om als raadslid benaderbaar te zijn. Mensen kunnen mij altijd eenvoudig bereiken voor vragen of opmerkingen via mail of mobiel.

 

Wat is uw favoriete plek in de gemeente?

Een plek noemen is al snel een andere plek tekort doen omdat er zoveel plekken zijn die ik erg leuk vind. Het centrum is natuurlijk een erg leuke en mooie omgeving maar ik kan ook genieten van het mooie buitengebied, o.a. in de omgeving van Colmschate, waar ik opgegroeid ben.