Lars Wuijster - VVD

dhr. L.H.T. Wuijster (Lars)

06 10 80 04 79
lht.wuijster@deventer.nl

Waarom Raadslid

Deventer is de stad waar ik geboren ben en waar mijn 2 kinderen opgroeien. Ik merkte dat de overheid zich erg bemoeit met ons leven. Veel is goed geregeld maar er zijn ook zaken die ik liever zelf of met mijn buren wil oplossen.

Verschillende belangen afwegen en keuzes maken, maakt de lokale politiek belangrijk en raadsleden kunnen het verschil maken.

Ik sta voor mensen die wat hun leven proberen te maken. Meer initiatieven door de inwoners van Deventer en minder vanuit het gemeentehuis. Durven te investeren in onze gemeente en tegelijkertijd goed op uw geld passen.

Wat wil u bereiken voor Deventer

De VVD staat voor een positieve levenshouding, waarbij keuzevrijheid, eigen verantwoordelijkheid en respect centraal staan. Ik wil een gemeente waar mensen de ruimte krijgen om iets buitengewoons te maken van hun

leven. Een overheid zonder bureaucratie en met zo min mogelijk, maar wel heldere regels. Lagere lasten voor ondernemers en inwoners en minder uitgeven dan dat er binnenkomt.

Wat is uw favoriete plek?

De Ossenwaard, ingeklemd tussen de spoorbrug, de dijk en de IJssel. Een prachtig natuurgebied waar je op zonnige dagen heerlijk kan wandelen en genieten vande rust en het aangezicht van Deventer.