Roderic Rosenkamp - VVD

dhr. R.P. Rosenkamp

Van Lithstraat 3
7415 LA Deventer
06 30471251
rp.rosenkamp@deventer.nl

Mijn naam is Roderic Rosenkamp. Op 28 maart 1980 ben ik geboren in Deventer. Met uitzondering van mijn studietijd heb ik altijd in Deventer gewoond en ben verknocht aan onze gemeente. Ik ben getrouwd met Madelon en sinds 2015 trotse vader van onze zoon Bob. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als communicatiemanager bij Naviva Kraamzorg.

In 2009 ben ik politiek actief geworden. Eerst als fractiesecretaris van de VVD en vanaf 2010 als raadsopvolger. Op 21 december 2016 ben ik beëdigd als raadslid. Mijn onderwerpen zijn onder andere: WMO, Werk & Inkomen, Veiligheid en Integratie. Vanaf 2014 ben ik daarnaast lid van de Rekenkamercommissie, dat onderzoek verricht naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van gemeentelijk beleid.

Waarom ben je raadslid geworden?

Aan de zijlijn staan en alleen kritiek leveren is niets voor mij. Daarom ben ik politiek actief geworden. Als overtuigd liberaal is de VVD vanzelfsprekend mijn partij. Tussen 2009 en 2014 was ik fractiesecretaris, de regelneef en spin in het wiel tussen fractie, bestuur, griffie en de samenleving. Vanaf 2010 ben ik raadsopvolger en voer het woord over een breed scala aan onderwerpen. In 2014 ben ik beëdigd als lid van de Rekenkamercommissie, een onafhankelijk en neutraal orgaan dat gemeentelijk beleid onderzoekt op doelmatigheid en doeltreffendheid. Op 21 december 2016 ben ik beëdigd als raadslid. Ik zie het als een voorrecht om mee te denken en te beslissen over zaken die de inwoners, bedrijven en organisaties in Deventer aangaan.

Wat is jouw doel de komende jaren?

Vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. De liberale beginselen waar ik volledig achtersta en naar handel. Ik geloof in de kracht van mensen, bedrijven, instellingen en verenigingen die een waardevolle bijdrage leveren aan onze Deventer samenleving. Daar past een gemeente bij die vooral ruim baan biedt: minder regels, meer vrijheid en gedeelde verantwoordelijkheid.

Ik sta voor een Deventer waarin het prettig en goed wonen, werken, leren en recreëren is. Een gemeente waar je veilig over straat kunt gaan. Een gemeente waar ruimte is voor ondernemers en ondernemende bewoners. Een gemeente die klaar staat voor zijn inwoners, ook voor hen die het moeilijk hebben.

Juist daarom vind ik het erg waardevol om te weten hoe u de dingen ziet. Ik nodig u daarom van harte uit om uw ideeën, vragen en opmerkingen met mij te delen. Dat kan via de mail, telefonisch, Twitter of met een kop koffie erbij.

https://twitter.com/rosenkamp

https://www.linkedin.com/in/roderic-rosenkamp-36200bb