Onderzoek Aanbestedingsbeleid

De Rekenkamercommissie van de gemeente Deventer heeft een onderzoek ingesteld naar inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente. Doelstelling van het onderzoek was om na te gaan of het in 2004 vastgestelde beleid werd nageleefd en of er verbeteringen mogelijk zijn op dit terrein.

Sinds 2000 streeft de gemeente Deventer naar professionalisering van en bezuinigingen op de inkoop. Hiertoe zijn belangrijke stappen gezet zoals de aanstelling van een inkoopadviseur en het vaststellen van gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid. De Rekenkamercommissie is van mening dat de basis voor een professionele inkoop- en aanbestedingsorganisatie is gelegd.
De Rekenkamercommissie heeft geen ernstige zaken geconstateerd tijdens het onderzoek. Wel is er nog een aantal punten waarop het aanbestedingsbeleid van de gemeente aandacht behoeft. Zo ontbreekt er een volledig overzicht van de aanbestedingspraktijk. Het register is inaccuraat en dossiervorming en archivering vertonen soms (ernstige) gebreken. Ook worden aanbestedingen niet altijd transparant uitgevoerd en wordt er weinig structureel geleerd van ervaringen.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Rapport Aanbestedingsbeleid Deventer 330,7 KB