Onderzoek effectmeting rekenkamercommissie

Rekenkamer "Van mier naar Horzel". De Rekenkamercommissie van de gemeente Deventer heeft onderzoek laten doen naar het eigen functioneren. De commissie, die de afgelopen raadsperiode heeft bestaan, is 5 jaar actief geweest en is met de gemeenteraadsverkiezingen aan het eind van de zittingsperiode gekomen. Dit was niet alleen een goed moment om terug maar vooral ook om vooruit te kijken.

Een aantal zaken valt op. Over het algemeen zijn de (negen) rapporten zeer informatief en hebben ze de raad geholpen om een helder inzicht te krijgen in ingewikkelde dossiers en beleidsterreinen. Ook wordt geconstateerd dat de aanbevelingen van de commissie vaak door de raad worden overgenomen maar dat de echte invloed op het beleid gering is. Verder is de Rekenkamercommissie niet erg zichtbaar en is de communicatie en de samenwerking met de raad sterk voor verbetering vatbaar. De raad ziet de Rekenkamercommissie niet echt als een instrument of partner om het eigen functioneren te verbeteren.

 

Het onderzoeksrapport is in de rekenkamercommissie uitgebreid besproken. De nieuwe raad zal keuzes moeten maken over de toekomst van de commissie. Centrale vraag is wat verwacht de raad van de Rekenkamercommissie? De commissie wil graag het imago van de nijvere mier afschudden en veranderen in een lastige horzel waar mee rekening wordt gehouden.

Ook wordt de raad gevraagd zich uit te spreken over de gewenste onafhankelijkheid van de commissie. Dit is namelijk mede bepalend voor de samenstelling van de commissie. De commissie kan bestaan uit voornamelijk raadsleden, leden van buiten de gemeenteraad of uit een mix. De keuzes van de raad zijn bepalend voor de inrichting en bemensing van de nieuwe commissie.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Rapportage effectmeting RKC Deventer 907,1 KB