Onderzoek Minimabeleid en Schuldhulpverlening

De Rekenkamercommissie heeft onderzoek uitgevoerd naar minimabeleid en schuldhulpverlening. Onderzocht is of het beleid in de periode 2011-2014 doeltreffend is geweest en of de uitvoering van de schuldhulpverlening doelmatig was. Ook is gekeken hoe de betrokkenheid van de raad is geweest bij het armoedebeleid en schuldhulpverlening. De Rekenkamercommissie concludeert dat niet is aan te geven of het minimabeleid doeltreffend is geweest en dat dit voor schuldhulpverlening maar ten dele is aan te geven. Voor minimabeleid ontbreken concrete doelstellingen en indicatoren waardoor de mate van doeltreffendheid niet te bepalen is en bij schuldhulpverlening wordt van de meeste doelstellingen niet gemeten of ze zijn behaald. Ook de doelmatigheid van de schuldhulpverlening is volgens de Rekenkamercommissie niet eenduidig te bepalen. Positief zijn de waardering van schuldenaren en schuldeisers over de trajecten van schuldhulpverlening en het continue streven van het BAD om de eigen organisatie efficiƫnter te maken en vernieuwingen aan te brengen in de processen om daarmee de doelmatigheid te vergroten.
De Rekenkamercommissie heeft besloten tot dit onderzoek omdat zij het belang van effectieve schuldhulpverlening en armoedebeleid onderschrijft. Het onderzoek heeft geleid tot dertien aanbevelingen die vooral moeten bijdragen aan het vergroten van de doelmatigheid en de doeltreffendeheid.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Rapport Onderzoek Minimabeleid en Schuldhulpverlening 2.045,2 KB