Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Werkwijze Rekenkamercommissie

Het is de taak van de Rekenkamercommissie om onderzoeken uit te voeren. De reƫle suggesties en verzoeken voor onderzoeken die de Rekenkamercommissie ontvangt, komen op een lijst te staan. Omdat de Rekenkamercommissie een onafhankelijke positie heeft, bepaalt ze zelf welk onderwerp ze gaat onderzoeken.

Dit gebeurt aan de hand van een aantal vastgestelde criteria die door de Rekenkamercommissie zijn opgesteld.

Wanneer de onderwerpen zijn getoetst aan de criteria, kiest de Rekenkamercommissie een onderwerp uit dat ze gaat onderzoeken. Daarna wordt er een onderzoeksopzet gemaakt, die ter kennisname aan de gemeenteraad wordt gestuurd. Vervolgens begint het daadwerkelijke onderzoeksproces. De commissie kan de onderzoeken zelf ter hand nemen of zich laten bijstaan door een extern bureau.

Het voordeel van het zelf uitvoeren van het onderzoek boven het inschakelen van een bureau is dat de commissie volledig is betrokken bij het onderzoek en dat er geen tijd verloren gaat aan afstemming met derdenonderzoekers. Omdat de onderzoekscapaciteit van de Rekenkamercommissie echter beperkt is, zal bij meer omvangrijke onderzoeken of bij onderzoeken die een specifieke expertise vereisen externe ondersteuning worden ingeschakeld.

Uiteindelijk komen de resultaten en aanbevelingen ter verbetering in een rapport te staan. Omdat de Rekenkamercommissie onafhankelijk is, neemt zij in haar adviezen geen (politieke) standpunten in. Door oplossingsrichtingen aan te reiken probeert de Rekenkamercommissie een leereffect te bewerkstelligen.

De rapporten van de Rekenkamercommissie zijn openbaar, maar op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur is het mogelijk dat (een deel van) het rapport als geheim wordt aangemerkt.