Ik en de raad

Wat kan de raad voor mij betekenen?

De gemeenteraad kan:

  • kaders stellen, maatregelen treffen
  • het college opdracht geven om uw initiatief te ondersteunen
  • de haalbaarheid van uw idee of de omvang van uw probleem laten onderzoeken
  • steun uitspreken en adviseren
  • controleren
  • u verbinden met verenigingen, netwerken of organisaties uit Deventer

Hoe bereik ik de raad?

De raad nodigt u van harte uit om gebruik te maken van uw invloed. Informeer vooraf even naar de ‘spelregels’ bij de raadsgriffie, telefoon 0570 69 3232 of griffie@deventer.nl.

Een presentatie verzorgen of petitie aanbieden

Maandelijks en voorafgaande aan de raadsvergadering organiseert de raad een forum. Het forum is een informeel moment waarop de raad zich laat bijpraten over dingen die in de samenleving spelen. Ervaart u een probleem of heeft u een idee, dan kunt u deze laat zien en horen aan de raad. Het forum wordt ook veel gebruikt voor het presenteren van initiatieven. Tenslotte is dit ook het moment om een petitie aan te bieden aan de raad.

Werkbezoek

U kunt de raad uitnodigen voor een bezoek. Om een goed beeld te krijgen kan een bezoek aan de wijk, een onderneming of stuk grond helpend zijn. Mocht u de raad willen uitnodigen, neem dan contact op met de raadsgriffie.

Motiemarkt

Jaarlijks organiseert de gemeenteraad een motiemarkt. Op deze markt kan iedereen die in Deventer woont, werkt of actief is, ideeën en plannen voor de stad onder de aandacht van de raadsleden brengen. En dat kan over elk onderwerp gaan. Spreekt een idee voor de stad aan, dan kunnen raadsleden dit idee adopteren. Hiervoor stellen zij samen met de initiatiefnemer een motie op die de politieke partij indient bij de raadsbehandeling van de voorjaarsnota. Zie ook www.deventer.nl/motiemarkt

Inspreken

De raad neemt tijdens de raadsvergadering besluiten, die meestal tijdens de raadstafels twee weken ervoor zijn voorbereid. Tijdens deze raadstafels kunt u het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan.

Gast van de raad

De gemeenteraad nodigt u uit om een kijkje te nemen op het stadhuis. Als deelnemer aan 'Gast van de Raad'maakt u kennis met de raadsleden, bezoekt u een vergadering in de raadzaal en ontvangt u een rondleiding door en maaltijd in het stadhuis.

Wilt u een keer gast van de raad zijn? Meld u dan bij de raadsgriffie. De bijeenkomsten zijn op woensdagen, voorafgaande aan de raadsvergadering vanaf 17.00 - 19.00 uur. Deelname is gratis en voorkennis is niet nodig.