Motiemarkt 2019

Op woensdag 17 april 2019 organiseerde de gemeenteraad van Deventer voor de derde keer een Motiemarkt. Op deze markt brachten initiatiefnemers die in Deventer wonen, werken of actief zijn, hun ideeën en plannen voor de stad onder de aandacht van de raadsleden.

In gesprek

De gemeenteraad vindt vooral het contact met bewoners belangrijk. Samen zijn we verbonden aan Deventer en de raad spreekt graag met u over waar (extra) aandacht voor nodig is. Daarom organiseerde de gemeenteraad ook dit jaar een motiemarkt.

De raad brengt uw idee verder

Spreekt een idee voor de stad aan, dan kunnen raadsleden dit idee adopteren. Hiervoor stellen zij samen met de initiatiefnemer een motie op die de politieke partij indient bij de raadsbehandeling van de voorjaarsnota op 3 juli.

Tijdens de tweede editie in 2017 werden er 13 ideeën gepresenteerd. Raadsleden brachten vijf ideeën verder door de initiatiefnemers te verbinden, een ambassadeursrol op te pakken of opdracht te geven voor vervolgonderzoek naar de mogelijkheden.

Impressie

Met de onderstaande impressievideo van de motiemarkt in 2016 (10 minuten, 36 seconden) krijgt u een goede indruk van het verloop en de sfeer van een motiemarkt.

Naar een YouTube filmpje