Çetin Yildirim neemt afscheid gemeenteraad

Vanwege gezondheidsredenen heeft PvdA-raadslid Çetin Yıldırım zijn functie als gemeenteraadslid neergelegd. Hij wordt opgevolgd door Jeroen Jonker.

Yıldırım neemt afscheid van de raad en de PvdA-fractie na een lange periode als raadslid. Hij was raadslid in Deventer sinds januari 2005 na de gemeenteraadsverkiezingen als gevolg van de samenvoeging van Deventer en Bathmen. Binnen de PvdA-fractie was hij in de afgelopen 12,5 jaar een zeer gewaardeerd collega met veel kennis en inzet op de terreinen van onderwijs en jeugdzorg. Yıldırım maakte zich o.a. sterk voor het tegengaan van voortijdige schooluitval, goede jeugdzorg, gelijke kansen voor iedereen en het bestrijden van kinderarmoede.

Jeroen Jonker neemt de vrijgevallen raadszetel bij de PvdA-fractie in. Hij is in het dagelijks leven ambtenaar bij de gemeente Enschede. Jonker werd in de raadsvergadering van 27 september beëdigd.