Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Openbare verhoren raadsonderzoek De Viking

De gemeenteraad van Deventer heeft op 27 september 2017 besloten een raadsonderzoek uit te voeren naar de ontwikkeling van het Filmtheater de Viking. Na het dossieronderzoek en verkennende interviews met sleutelpersonen in de afgelopen maanden, vinden 5, 6, 7 en 23 februari openbare verhoren plaats.

Ten eerste wil de raad inzicht verkrijgen in het gevoerde bestuur, de aansturing, de verantwoording, de kosten­beheersing en het maatschappelijk vastgoedbeheer m.b.t. de realisatie van het project De Viking – film en theater. Ten tweede wenst de raad lessen te trekken uit deze inzichten op basis van concrete aanbevelingen. Het onderzoek biedt tot slot ook de mogelijkheid om publieke verantwoording af te leggen.   

De Viking

Het project De Viking werd door de gemeente samen met de NV Maatschappelijk Vastgoed (NV MVD) en het bestuur van De Viking verder vorm gegeven en uitgevoerd. Tot drie keer toe werd door het college een aanvullend krediet voor het project gevraagd en door de raad verleend. De raad vindt het belangrijk om helder te krijgen hoe dit project tot nu toe is gelopen en hoe met gemeenschapsgelden is omgegaan.   

Openbare verhoren

De onderzoekscommissie wil de informatie die tot nu toe is verkregen in het onderzoek verifiëren. Ook vindt de commissie het onderwerp van dusdanig belang dat zij publiekelijk zichtbaar wil maken hoe de ontwikkeling van en de besluitvorming over het filmtheater de Viking heeft plaatsgevonden.

Voor de verhoren zullen de volgende mensen worden opgeroepen:

De heer Ahne, voormalig wethouder

De heer Bakhuizen, voormalig gemeentesecretaris en voormalig directeur NV MVD

De heer Beumer, projectmanager gemeente

De heer Van Coeverden, voorzitter Stichting Theater Bouwkunde

De heer Galesloot, concerncontroller gemeente

De heer De Groote, directeur NV MVD

Mevrouw Grijsen, wethouder

De heer Hartogh Heys, voormalig wethouder

De heer Kossen, gemeentesecretaris

De heer Waltman, projectleider NV MVD

De openbare verhoren worden gehouden in de raadszaal van het stadhuis van Deventer. Belangstellenden kunnen de verhoren bijwonen. De verhoren worden gestreamd en zijn terug te zien op https://deventer.raadsinformatie.nl/

Na de openbare verhoren stelt de onderzoekscommissie haar eindrapport op. Naar verwachting wordt deze eind maart aan de raad gepresenteerd en gepubliceerd.