Alex Kerver nieuwe raadsgriffier

Alex Kerver werd 30 januari be√ędigd als nieuwe griffier van de gemeenteraad in Deventer.

De griffier is de eerste adviseur van de raad en hoofd van de Griffie; de afdeling die de gemeenteraad adviseert en ondersteunt bij zijn werkzaamheden.

De heer Kerver (50) was hiervoor Hoofd Bestuur & Communicatie en Kabinetschef in de gemeente Arnhem. Hij studeerde Internationale Organisaties aan de Rijksuniversiteit Groningen.