Alex Kerver nieuwe raadsgriffier

Alex Kerver werd 30 januari beëdigd als nieuwe griffier van de gemeenteraad in Deventer.

De griffier is de eerste adviseur van de raad en hoofd van de Griffie; de afdeling die de gemeenteraad adviseert en ondersteunt bij zijn werkzaamheden.

De heer Kerver (50) was hiervoor Hoofd Bestuur & Communicatie en Kabinetschef in de gemeente Arnhem. Hij studeerde Internationale Organisaties aan de Rijksuniversiteit Groningen.