Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Meer tijd voor afronding rapport De Viking

Het onderzoeksrapport wordt donderdag 26 april 2018 aan de gemeenteraad aangeboden.

Thumbnail

De Onderzoekscommissie heeft de afgelopen vijf maanden het onderzoek uitgevoerd naar het project De Viking. De commissie wil recht doen aan de opdracht van de raad en een gedegen eindrapport presenteren. Daarom heeft de commissie besloten meer tijd te nemen om het onderzoek zorgvuldig af te ronden.

Samenstelling commissie

Het besluit van de Onderzoekscommissie betekent dat de samenstelling van de commissie voor de laatste fase van het onderzoek moet worden aangepast. De commissie moet bestaan uit tenminste drie raadsleden. Met het aftreden van de heren Elferink, De Niet en Noor als raadslid op 28 maart, zal de raad een voorstel gedaan worden om tenminste één nieuw lid te benoemen. De heren Van der Meulen en Groothuis blijven aan als commissielid.

De Onderzoekscommissie heeft besloten de aanbieding van het rapport uit te stellen. Daarmee kiest de commissie voor zorgvuldigheid in plaats van snelheid. De planning was krap en uiteindelijk niet haalbaar.