Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Onderzoeksrapport De Viking aangeboden

Na een onderzoeksperiode van ruim vijf maanden heeft de onderzoekscommissie "De Viking" op donderdag 26 april 2018 haar onderzoekrapport gepresenteerd. In het rapport geeft de commissie haar oordeel over onderwerpen als projectbeheersing, rollen en verantwoordelijkheden en sturing en controle van de gemeente Deventer bij een project dat op afstand is geplaatst.

Thumbnail

De gemeenteraad vindt het belangrijk om helder te krijgen hoe dit project tot nu toe is gelopen en hoe met gemeenschapsgelden is omgegaan. Tot twee keer toe werd namelijk door het college een aanvullend krediet voor het project gevraagd en door de raad verleend. Daarom heeft de raad in september 2017 een raadsonderzoek ingesteld en een onderzoekscommissie benoemd. Het belangrijkste doel van het onderzoek is om lessen te trekken uit het project Viking. Ook heeft de raad publieke verantwoording aan de inwoners van Deventer willen afleggen.

Inrichting en vervolg onderzoek

Hiervoor heeft de onderzoekscommissie het project Viking gereconstrueerd aan de hand van een dossieranalyse, gesprekken met alle sleutelfiguren en openbare verhoren. Met de openbare verhoren in februari 2018 heeft de onderzoekscommissie reeds een deel van haar verhaal publiek gedeeld. Op 26 april is het rapport "Van wankele basis naar stevig fundament" gepresenteerd aan de raad en samen met de nota van zienswijzen aangeboden aan burgemeester Andries Heidema. De gemeenteraad zal in mei 2018 besluiten wat wordt gedaan met de conclusies en aanbevelingen van de onderzoekscommissie.

Conclusies en aanbevelingen

Locatie

De onderzoekscommissie concludeert dat in de beginfase onvoldoende tijd is genomen en informatie verzameld om de haalbaarheid van het project op de specifieke locatie aan de Noordenbergstraat (Vikinglocatie) gedegen te toetsen. Er is onvoldoende duidelijkheid geweest over wat er exact in de grond lag en welke (on)mogelijkheden dat met zich mee bracht. Er was verder onvoldoende duidelijkheid  over een realistische aankoopprijs voor de locatie, de kwaliteit van het schetsontwerp in relatie tot de functie die het gebouw moest accommoderen en een risicoanalyse, inclusief kansberekening en beheersmaatregelen.

Rol college

De gemeentelijke organisatie en het college hebben naar het oordeel van de commissie te krampachtig en te weinig betekenisvol invulling gegeven aan het onderscheid tussen de rol van eigenaar van de NV MVD (100% eigenaar) en opdrachtgever aan de NV MVD (voor de ontwikkeling van het project). Door de krampachtige rollenscheiding heeft de controle vanuit het college onvoldoende invulling gekregen.   

Positie gemeenteraad

De gemeenteraad is in de onderzochte periode onvoldoende in positie geweest bij de ontwikkelingen (tegenvallers èn successen) in het project. Daarmee bedoelt de commissie dat de raad zelf onvoldoende positie heeft geclaimd én dat het college de raad onvoldoende in positie heeft gebracht.

Samenspel

De aanbevelingen gaan daarnaast over samenspel tussen gemeenteraad, college, ambtenaren en derde partijen, met spelregels voor complexe projecten zoals de Viking. De spelregels moeten helpen om elkaar scherp te houden op de verschillende rollen en verantwoordelijkheden. En oog hebben voor de cultuur waarbinnen het project wordt gerealiseerd.

Zie ook https://gemeenteraad.deventer.nl/raadsonderzoek