Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Deventer zoekt een nieuwe burgemeester

Per september 2018 is de benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester gestart.

Thumbnail

In juli 2018 werd voormalig burgemeester Andries Heidema geïnstalleerd als Commissaris van de Koning (CvdK) voor de Provincie Overijssel. Daarmee is de functie van burgemeester in Deventer vacant. Deze functie wordt tijdelijk ingevuld door waarnemend burgemeester Ron König. Per september 2018 is de benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester gestart.

Procedure

Allereerst stelt de gemeenteraad een profiel op voor de nieuwe burgemeester. In dit profiel legt de raad vast welke eigenschappen de nieuwe burgmeester moet hebben. Voor de hele procedure stelt de raad een vertrouwenscommissie aan. Het eerste deel van de procedure is openbaar, namelijk tot het vaststellen van de profielschets (21 november 2018). De selectie en voordracht van kandidaten vindt vervolgens in beslotenheid plaats.

Vragenlijst

Om een compleet beeld te krijgen van alle rollen en gewenste competenties van een burgemeester voor Deventer, gaan de commissieleden op 18 september het gesprek aan met diverse functionarissen. Ook vragen zij u om mee te denken over deze profielschets. Meedenken kan vanaf 10 tot en met 30 september, door het invullen van een korte vragenlijst.

Profielschets

Begin oktober worden de opbrengst van de vragenlijst en gesprekken verwerkt. Daarna stelt vertrouwenscommissie (in oprichting) de profielschets op. Deze wordt in de raadsvergadering van 21 november -in aanwezigheid van Andries Heidema als Commissaris van de Koning- besproken.

Vacature

Vervolgens stelt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de vacature open, op advies van de Commissaris van de Koning. De commissaris van de Koning vraagt justitiële antecedenten op van de sollicitanten en selecteert kandidaten die in zijn of haar ogen benoembaar zijn.