Motiemarkt 17 april 2019

Woensdag 17 april 2019 organiseert de gemeenteraad voor de derde keer een Motiemarkt. Op deze markt kan iedereen die in Deventer woont, werkt of actief is, ideeën en plannen voor de stad onder de aandacht brengen van de raadsleden. En dat kan over elk onderwerp gaan.

Thumbnail Thumbnail Thumbnail

In gesprek

De gemeenteraad vindt vooral het contact met bewoners belangrijk. Samen zijn we verbonden aan Deventer en de raad spreekt graag met u over waar (extra) aandacht voor nodig is. Daarom wil de gemeenteraad ook dit jaar een motiemarkt organiseren. Dit jaar vindt deze plaats op

Woensdag 17 april 2019, van 19.00 uur tot 21.30 uur in het stadhuis van Deventer.

De raad brengt uw idee verder

Spreekt een idee voor de stad aan, dan kunnen raadsleden dit idee adopteren. Hiervoor stellen zij samen met de initiatiefnemer een motie op die de politieke partij indient bij de raadsbehandeling van de voorjaarsnota.

Tijdens de tweede editie in 2017 werden er 13 ideeën gepresenteerd. Raadsleden brachten vijf ideeën verder door de initiatiefnemers te verbinden, een ambassadeursrol op te pakken of opdracht te geven voor vervolgonderzoek naar de mogelijkheden.

Heeft u een idee voor Deventer?

Heeft u een idee hoe Deventer nóg beter, aantrekkelijker, veiliger of groener wordt? Meld u voor 8 april bij de griffie via griffie@deventer.nl of telefoonnummer 0570 69 3232.