Ontmoeting gemeenteraad en corporaties

Woensdag 30 oktober vond een ontmoeting plaats tussen raadsleden en corporaties uit Deventer.

Thumbnail

Tijdens de ontmoeting werd gesproken over de vraag hoe onderwerpen als betaalbaarheid, leefbaarheid en energievisie op wijkniveau samengebracht kunnen worden.