Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Ontmoeting gemeenteraad en corporaties

Woensdag 30 oktober vond een ontmoeting plaats tussen raadsleden en corporaties uit Deventer.

Tijdens de ontmoeting werd gesproken over de vraag hoe onderwerpen als betaalbaarheid, leefbaarheid en energievisie op wijkniveau samengebracht kunnen worden.