Begrotingsbehandeling 13 november

Op woensdag 13 november vindt de eerstvolgende raadsbijeenkomst plaats.

Thumbnail

Tijdens de raadsvergadering op 13 november behandelt de gemeenteraad vanaf 15.00 uur de meerjarenbegroting 2020 - 2023, waaronder de Programmabegroting 2020.

Hier treft u de volledige Agenda en stukken.

Vergaderschema 2019

Vergadering bijwonen of meedoen?