Proces rondom de Voorjaarsnota

De gemeenteraad spreekt binnenkort over de Voorjaarsnota en hoort graag hoe u hierover denkt.

Thumbnail

In de Voorjaarsnota doet het college voorstellen voor de begroting later dit jaar. U vindt de nota in het RaadsInformatieSysteem: https://deventer.raadsinformatie.nl/document/7662763/1

Inspraak

Inspraak op de Voorjaarsnota is mogelijk tijdens de raadstafel op 12 juni. Insprekers kunnen zich aanmelden via griffie@deventer.nl. Op woensdag 3 juli is vanaf 14.00 uur de raadvergadering over de Voorjaarsnota. Na besluitvorming vertaalt het college de Voorjaarsnota in de begroting voor komend jaar.