Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Gemeenteraad bezoekt initiatieven landschapsbeheer in Lettele

Na het zomerreces vond woensdag 4 september de start van het politieke seizoen plaats. Dit jaar stond de start in het teken van landschapselementen. Raadsleden, collegeleden en directieleden bezochten op uitnodiging van de Stichting Kostbaar Salland diverse initiatieven rondom landschapsbeheer, in het gebied tussen de Vijfhoek en Lettele.

Lokale initiatieven

In de Vijfhoek werden de initiatiefnemers van het Landje van Niets bezocht. Bestuurders bezochten ook het Linderveld, de melkbrouwerij, de Stichting Ontwikkeling Landschap Okkenbroek - Lettele, de dorpsbongerd, natuurboerderij Klein Swormink en het gebied van De Gooiersmars. Eigenaren, verenigingen en stichtingen lieten zien hoe hun landschapselementen bijdragen aan een gezonde en inclusieve samenleving.

Stichting Kostbaar Salland

De stichting Kostbaar Salland stimuleert de aanleg, het herstel en het langjarig beheer van landschapselementen. Dat gaat om o.a. houtwallen, singels, heggen en hagen, knotbomen en poelen. Deze landschapselementen vervullen veel functies: biodiversiteit, klimaatadaptatie, recreatie, gezondheid. Behoud van die functies is niet vanzelfsprekend; ook het landschap vraagt om regelmatig onderhoud. Het landschapsfonds Kostbaar Salland heeft daarbij een stimulerende en ondersteunende taak.

Raadsperiode

Met de start is het tweede seizoen van de raadsperiode 2018-2022 aangebroken. De gemeenteraad staat de komende periode voor een heel aantal grote keuzes. Zo moeten er besluiten genomen worden rondom de cultuurvisie, onderwijshuisvesting, het energieplan, veiligheid en zorg. Kijk voor de volledige agenda op www.deventer.nl/gemeenteraad