Vacatures leden Rekenkamer Deventer

De gemeente Deventer is op zoek naar drie nieuwe leden voor de Rekenkamer.

De gemeenteraad van Deventer heeft besloten een rekenkamer te installeren, ter vervanging van de huidige rekenkamercommissie. De rekenkamer is verantwoordelijk voor het doen van onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. De rekenkamer bepaalt het onderzoeksprogramma, laat onder haar regie onderzoeken uitvoeren en brengt rapportages uit.

Doel

De rekenkamer opereert en functioneert zelfstandig en onafhankelijk. Met haar onderzoeken wil de rekenkamer een bijdrage leveren aan verbeteringen in het beleid en de uitvoering daarvan. Bij de verscheidene onderzoeken vraagt de Rekenkamer zich altijd af of de gemeente de goede dingen doet en of ze die goed doet met publiek geld? De Rekenkamer heeft als doel om van toegevoegde waarde te zijn voor de gemeente Deventer, inwoners, bedrijven en instellingen.

Profiel

De rekenkamer Deventer streeft naar een gemengd team qua achtergrond, ervaringsdeskundigheid en expertise. Voor de vervulling van de vacatures is de rekenkamer op zoek naar iemand met:

 • een onafhankelijke, kritische en analytische instelling;
 • kennis van, inzicht in en gevoel voor politieke verhoudingen en bestuurlijke processen;
 • een academisch werk- en denkniveau;
 • ervaring met het opzetten, begeleiden en uitvoeren van doelmatigheid- en beleidsonderzoek;
 • maatschappelijke betrokkenheid;
 • het vermogen te komen tot een objectief en onafhankelijk oordeel;
 • flexibele beschikbaarheid (gemiddels 1-2 dagdelen per maand);
 • expertise op terreinen als recht, management en organisatie, methodiek, sociaal domein en het fysiek domein.

Onafhankelijk

De onafhankelijkheid van de rekenkamer staat voorop en van externe leden wordt verwacht dat hij of zij geen functies dient te hebben die onafhankelijke oordeelsvorming in de weg staan. Het lidmaatschap is niet verenigbaar met:

 • het politiek betrokken zijn bij één van de politieke partijen in Deventer gedurende de laatste vijf jaren;
 • een ambtelijke functie bij de gemeente Deventer en/of andere functies volgens artikel 81f van de gemeentewet;
 • een functie bij één van de verbonden partijen of door de gemeente Deventer gesubsidieerde instellingen.

Vergoeding

Voor een extern lid van de Rekenkamer Deventer is een vergoeding beschikbaar van € 325,- per maand exclusief eventuele reis- en verblijfskosten. Een extern lid wordt door de gemeenteraad benoemd voor een periode van zes jaar en legt de eed of gelofte af.

Belangstelling?

Wanneer u interesse heeft in deze functie, ontvangen we graag een korte motivatie en cv. Deze kunt u richten aan de heer L. Gerritsen (secretaris van de rekenkamer), l.gerritsen@deventer.nl

Een sollicitatie zien we graag uiterlijk 10 november 2020 tegemoet. De selectiegesprekken worden gevoerd op 19 november en een (mogelijk) tweede gesprek op 3 december. De gesprekken worden gevoerd in de avonduren.

De selectiecommissie wordt gevormd door Karin van den Berg (voorzitter), Bert Mellema (extern lid) en Luc Gerritsen (secretaris) van de Rekenkamer Deventer.

Voor vragen over deze vacature of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Van den Berg (tel. 06 3196 7031)