Proces rondom begroting

De gemeenteraad stelt op 11 november de begroting 2021 vast en hoort graag hoe u hierover denkt. U heeft op 28 oktober gelegenheid om in te spreken op de begroting.

In de Begroting heeft het College beleidsvoornemens en financiƫle voorstellen opgenomen voor 2021. U vindt de begroting in het RaadsInformatieSysteem.

Inspraak

Inspraak op de Begroting is mogelijk tijdens de raadstafel op 28 oktober. Insprekers kunnen zich aanmelden via e-mailadres griffie@deventer.nl of telefoonnummer 0570 69 3232.

Debat en besluitvorming

Op woensdag 11 november vindt tijdens de raadsvergadering het debat en de besluitvorming van de begroting plaats. Deze raadsvergadering begint om 14.00 uur en is te volgen via livestream.