Nieuwe voorzitter Rekenkamercommissie

De gemeenteraad van Deventer heeft Karin van den Berg beëdigd als nieuwe voorzitter van de Rekenkamercommissie.

De selectiecommissie (bestaande uit de waarnemend voorzitter van de raad, voorzitter auditcommissie, de secretaris en een extern lid van de Rekenkamercommissie) besloot Karin van den Berg voor te dragen als voorzitter voor de komende zes jaar. De beëdiging vond afgelopen woensdag, tijdens de raadsvergadering, plaats.

Ruime ervaring

Van den Berg heeft ruime ervaring met het doen van rekenkameronderzoek en het werken in de publieke sector. Mede gezien haar eerdere functies, zowel als ambtenaar als raads- en statenlid, heeft zij affiniteit met het lokale bestuur en het functioneren van bestuurlijke processen binnen de lokale overheid.

Verbeteringen aanbrengen

Van den Berg: “Ik vind het belangrijk dat de overheid efficiënt en doelmatig functioneert. De onderzoeken van de rekenkamer leveren hieraan een belangrijke bijdrage. Mijn uitgangspunt bij het doen van onderzoeken is om van de onderzoeken te leren en verbeteringen in de bestuurlijke processen aan te brengen”.

Rekenkamercommissie Deventer

De Rekenkamercommissie bestaat uit externe leden en raadsleden. De Rekenkamercommissie doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. De commissie kan de raad ondersteunen bij het tot stand komen van beleid. Voorbeelden hiervan zijn: helpen bij het ontwikkelen van de beleids-monitor, ondersteunen bij vraagformulering van een raadsonderzoek, of het in beeld brengen van consequenties van nieuwe wetgeving.