Onthulling plaquette uitgesloten raadsleden WOII

In de burgemeestershof van het stadhuis werd woensdag 1 juli een plaquette onthuld ter nagedachtenis van de vier raadsleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog uit de gemeenteraad werden gezet. Drie van hen moesten hun politieke overtuiging met de dood bekopen.

Raadsleden Peeke Bosma, Albert Johan Gerards, Aalbert Jan Gerritsen en Johan Roebers werden eind juli 1940 op last van de bezetter uitgesloten van het raadswerk. Nog geen jaar later, in de morgen van 25 juni 1941, pakte de politie van Deventer op last van de Duitse autoriteiten 17 “revolutionairen” op, waaronder deze vier raadsleden. Johan Roebers en Aalbert Jan Gerritsen werden op 16 oktober 1942 gefusilleerd. Peeke Bosma werd op 1 december van dat jaar vergast. Albert Johan Gerards overleefde de oorlog.

Plaquette

Op aanvraag van de werkgroep Vergeten Verzet plaatste het gemeentebestuur van Deventer op 1 juli 2020 een plaquette aan de buitenmuur van de oude raadzaal, de plek waar deze raadsleden destijds vergaderden. Johan van der Veen, lid van de werkgroep: “Bovenaan de plaquette staat de zin Alle leden vormen de raad. Hierin zit een les voor de toekomst. Wij staan niet meer toe dat raadsleden om hun politieke overtuiging uit een raad worden gezet, laat staan omgebracht”.

Onthulling

Burgemeester Ron König en Lies Rouw-Bosma onthulden de plaquette. Ron König en Johan van der Veen hielden een korte toespraak. Vanwege de coronamaatregelen vond de onthulling in bijzijn van een kleine groep genodigden plaats. De plaquette is openbaar toegankelijk voor belangstellenden en zal gaan dienen als startpunt voor een fietstocht langs huizen en plekken die voor de geschiedenis van het linkse verzet van belang zijn.