Behandeling Windverkenning gemeenteraad

De behandeling van het onderwerp Windverkenning wordt in verband met coronamaatregelen uitgesteld.

De agendacommissie van de gemeenteraad concludeert dat verschillende personen en organisaties graag in de raad willen inspreken bij de behandeling van de Windverkenning Deventer. De huidige lockdown maatregelen maken inspreken in de raadzaal op dit moment ongewenst en ongepast. Tegelijkertijd kiest de agendacommissie er vooralsnog voor om inspreken niet digitaal vorm te geven. Daarom wordt de behandeling van de Windverkenning Deventer opgeschort. In principe tot het moment dat de coronamaatregelen de aanwezigheid op het Stadhuis weer toestaan.