Louise Trompert beëdigd als raadslid

Tijdens de digitale raadsvergadering op woensdag 27 januari werd Louise Trompert beëdigd als raadslid voor de fractie van Gemeentebelang.

Louise Trompert is getrouwd met Bert en moeder van drie kinderen. Samen met haar man en twee zonen heeft zij een melkveebedrijf in het buitengebied van Deventer.

Na haar studie ging Louise als secretaresse aan het werk. Later werd zij docent bij secretariële opleidingen. Tegelijkertijd vervulde zij een aantal bestuursfuncties. Sinds 2019 maakt zij deel uit van het algemeen bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Ook was zij zeven jaar lang bestuurslid voor Gemeentebelang.

Trompert: "Ik zet me graag in voor de verbinding tussen stad en platteland. Beide vind ik belangrijk en ze kunnen elkaar prachtig aanvullen".