Wijziging e-mailadressen raadsleden

Per medio februari wijzigen de e-mailadressen van raadsleden en -opvolgers in Deventer.

De nieuwe mail krijgt als adres voorletters.achternaam@deventer.nl. Per april worden de oude e-mailadressen afgesloten.

Raadsleden vinden het prettig wanneer u rechtstreeks contact met hen opneemt. Een overzicht van contactgegevens, inclusief de nieuwe e-mailadressen, treft u op de website van de gemeenteraad. Hiervoor gaat u naar https://gemeenteraad.deventer.nl/contact

Wanneer u een uitnodiging of bericht heeft voor een hele raad, verzoeken wij u om dit naar de raadsgriffie te sturen via e-mailadres griffie@deventer.nl. De raadsgriffie plaatst uw bericht in het RaadsInformatieSysteem.