Informeel overleg partijbesturen

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 vindt op dinsdag 1 juni 2021 een informeel overleg plaats tussen alle politieke partijen die voornemens zijn om mee te doen aan de verkiezingen in Deventer.

Tijdens deze bijeenkomst, bedoeld voor bestuurders van politieke partijen en groeperingen, informeren we u over de voorwaarden voor deelname aan de verkiezingen. Ook spreken we graag met u door over het raadswerk anno 2022, integriteit, het opzetten een stemhulp, de campagne naar de verkiezingen toe en de ondersteuning die de griffie hierin kan bieden.

Voor meer informatie over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met de griffie via e-mailadres griffie@deventer.nl