Raad 8 februari 2023

De eerstvolgende bijeenkomst van de gemeenteraad vindt plaats op woensdag 8 februari 2023.

Agendapunten voor de raadsvergadering worden voorbereid aan een raadstafel. In de weken voorafgaande aan de raadsvergadering vinden parallel 3 raadstafels plaats. Deze zijn verdeeld naar onderwerpen in het sociaal, ruimtelijk en bestuurlijk domein. Aan de raadstafels vindt beeldvorming en meningvorming plaats. Raadsleden verkennen het onderwerpen, krijgen een presentatie en gaan in gesprek.

Raadstafels 1 februari

Aan de raadstafels op 1 februari worden vanaf 19.15 uur de volgende onderwerpen behandeld: tussenvoorziening Schalkhaar, huisvesting Burgerweeshuis, de verkenning om de functies van het Burgerweeshuis en De Nieuwe Keizer onder één dak samen te brengen, gebiedsperspectief Bathmen en "Wonen Ruimte Stad" (wonen en leven in Deventer in de toekomst)

Volgen

U treft de volledige agenda met bijbehorende stukken in het RaadsInformatieSysteem. Alle bijeenkomsten van de gemeenteraad zijn openbaar. U bent van harte welkom op het stadhuis om een bijeenkomst bij te wonen. Ook kunt u de bijeenkomsten vanuit huis volgen via de livestream

Inspreken

Tijdens deze raadstafels kunt ook u het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. Neem hiervoor contact op met de raadsgriffie via telefoonnummer 0570 69 3232 of e-mailadres griffie@deventer.nl