Raad 6 juli

De eerstvolgende bijeenkomst van de gemeenteraad is op woensdag 6 juli 2022.

Raadstafels 

Aan de raadstafels spreken de raadsleden vanaf 19.00 uur over het bestemmingsplan Marke Zuid en het masterplan Senzora

Raadsvergadering 

In de raadsvergadering spreken de raadsleden vanaf 20.45 uur over het jaarverslag en -rekening 2021, de 1e kwartaalrapportage 2022, de omgevingswet en reclamemasten langs de A1

Volgen 

De bijeenkomsten van de gemeenteraad zijn vrij toegankelijk voor publiek. Ook kunt u de bijeenkomsten vanuit huis volgen via livestream of later nakijken. De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u in het RaadsInformatieSysteem

Inspreken

Staat er een onderwerp op de agenda waarover u wilt inspreken? Neem dan contact op met de raadsgriffie via e-mailadres griffie@deventer.nl of telefoonnummer 0570 69 3232.