Wat vindt u van deze pagina?
Wat vindt u van deze pagina?
Goed Neutraal Slecht
Goed Neutraal Slecht

Raad 5 oktober

De eerstvolgende bijeenkomst van de gemeenteraad is op woensdag 5 oktober 2022.

Raadstafels (19.15 uur)

Ter voorbereiding op besluitvorming tijdens een raadsvergadering vinden parallel 3 raadstafels plaats. Deze zijn verdeeld naar onderwerpen in het sociaal, ruimtelijk en bestuurlijk domein. Aan de raadstafels vindt beeldvorming en meningvorming plaats. Raadsleden verkennen het onderwerp, krijgen een presentatie en gaan in gesprek. 

De raad spreekt op 5 oktober aan de raadstafels over investeren in de binnenstad, de tweede kwartaalrapportage, en het reguleren van deelvoertuigen

Volgen 

De bijeenkomsten van de gemeenteraad zijn vrij toegankelijk voor publiek. Ook kunt u de bijeenkomsten vanuit huis volgen via livestream of later nakijken. De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u in het RaadsInformatieSysteem. 

Inspreken 

Tijdens de raadstafels kunt ook u het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. Neem hiervoor contact op met de raadsgriffie via e-mailadres griffie@deventer.nl of telefoonnummer 0570-693232. 

Wat vindt u van deze pagina?
Wat vindt u van deze pagina?
Goed Neutraal Slecht
Goed Neutraal Slecht