Raad 3 juni Op woensdag 3 juni vindt de eerstvolgende raadsbijeenkomst plaats. <p>Aan de raadstafels spreken de raadsleden achtereenvolgens over het schetsontwerp voor de Lebuinuspleinen, het energieplan en Deventer noordoost.</p> <p>In verband met het coronavirus vindt de bijeenkomst zonder publiek en pers plaats. U kunt deze onderdelen wel volgen via de <a title="naar de livestream" href="https://deventer.raadsinformatie.nl/live">livestream</a>. <span>De volledige agenda en stukken treft u in het </span><a title="Naar het RaadsInformatieSysteem" href="https://deventer.raadsinformatie.nl/">RaadsInformatieSysteem</a><span>.</span></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> 2020-05-28 00:30:00 +0200 2020-05-07 17:50:03 +0200 2020-05-28 13:28:55 +0200 Alex Gebhardt stopt als raadslid DeventerNu Met veel passie en enthousiasme heeft Alex Gebhardt zich sinds 2014 in gezet voor DeventerNu. Zowel hijzelf als zijn partijgenoten vinden het erg jammer dat Alex zich op dit moment genoodzaakt ziet terug te treden. Er is een aantal redenen die hem dwingen deze beslissing op dit moment te nemen. <p>“Het overlijden van een collega kortgeleden, heeft er behoorlijk ingehakt. Het heeft me duidelijk gemaakt dat het allemaal dichterbij is dan je verwacht. Zelf hoor ik ook tot de risico groep, leeftijd en fysieke gesteldheid, hetgeen een grote druk voor mijn thuisfront vormt. Het veroorzaakt spanningen die er niet zouden moeten zijn. Ik neem mijn rol als raadslid en fractievoorzitter erg serieus en heb op dit moment het idee dat ik me hiervoor niet goed kan inzetten. Met pijn in mijn hart heb ik het besluit genomen om terug te treden’, aldus Alex Gebhardt.</p> <p>De fractie schrijft: "Voor onze partij is dit een groot verlies, maar we snappen deze keuze en staan volledig achter zijn beslissing. Binnen de partij brengt dit wat veranderingen met zich mee. We zijn een kleine partij, maar niet minder gemotiveerd. DeventerNu is vastberaden zich te blijven inzetten voor Deventer, de Deventenaren en Deventer ondernemers".</p> 2020-05-19 18:05:56 +0200 2020-05-19 18:05:56 +0200 2020-05-19 18:05:56 +0200 Vacature voorzitter Rekenkamer De gemeente Deventer is op zoek naar een voorzitter van de Rekenkamer. <p>De gemeenteraad van Deventer heeft besloten een rekenkamer te installeren, ter vervanging van de huidige rekenkamercommissie. De rekenkamer is verantwoordelijk voor het doen van onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. De rekenkamer bepaalt het onderzoeksprogramma, laat onder haar regie onderzoeken uitvoeren en brengt rapportages uit.</p> <h2>Taken</h2> <p>Je wordt verantwoordelijk voor het goed laten functioneren van de rekenkamer.</p> <p>Wat ga je doen?</p> <p> <ul> <li>Je zit de vergaderingen voor </li> <li>Je vervult het woordvoerderschap van de rekenkamer</li> <li>Je bent contactpersoon voor de gemeenteraad </li> <li>Je stuurt de ambtelijk secretaris van de rekenkamer aan</li> <li>Je bent financiële verantwoordelijkheid voor het beheer van rekenkamerbudgetten</li> <li>Verder ben je stemhebbend lid van de rekenkamer. </li> </ul> </p> <p>Jouw eerste taken en activiteiten bestaan uit het werven, selecteren en voordragen van leden van de rekenkamer en het (laten) opstellen van een verordening voor de rekenkamer volgens de gemeentewet.</p> <p>Het voorzitterschap betreft een nevenfunctie van 8-10 uur per maand.</p> <h2>Eisen</h2> <p>Voor een voorzitter van een rekenkamer gelden zogenaamde incompatibiliteiten. Deze worden genoemd in artikel 81f van de gemeentewet. Daarnaast vervul jij geen functies die een onafhankelijke oordeelsvorming ten aanzien van de gemeente in de weg staan.</p> <p>Van jou wordt verwacht dat je een stevige ervaring op het gebied van onderzoek en/of rekenkamer werkzaamheden meebrengt. Daarnaast is een WO werk- en/of denkniveau en een deskundigheid op het gebied bestuurskunde, onderzoeken, (gemeente) financiën en/of bedrijfsvoeringprocessen vereist.  Je hebt kundig zicht op politieke verhoudingen en beschikt over prima mondelinge en schriftelijke vaardigheden.</p> <h2>Profiel</h2> <p>Samen met de andere leden ben jij in staat om de rekenkamer vorm te geven en op de kaart te zetten. Je hebt een onafhankelijke, kritische en analytische instelling. Je bewaakt de belangen van de rekenkamer en bent goed in staat om verbindingen te leggen binnen en buiten de rekenkamer. Ook functioneert de rekenkamer onder jouw leiding als een team en laat je de rekenkamerleden excelleren op hun competenties.</p> <h2>Vergoeding</h2> <p>Voor deze functie is een vergoeding beschikbaar van € 450,- per maand, exclusief eventuele reis- en verblijfskosten. Je wordt voor een periode van 6 jaar door de raad benoemd. Hierbij leg je de eed of gelofte af.</p> <h2>Belangstelling?</h2> <p>Herken jij je in bovenstaande profiel en heb je interesse? Stuur dan een korte motivatie en cv naar Luc Gerritsen (secretaris van de rekenkamer) via e-mailadres l.gerritsen@deventer.nl. Een sollicitatie zien we graag uiterlijk 8 juni 2020 tegemoet. Gesprekken vinden plaats in de week van 15 juni.</p> <p>Voor vragen over deze vacature of aanvullende informatie kun je contact opnemen met Alex Kerver (griffier gemeente Deventer, a.kerver@deventer.nl) of Luc Gerritsen via bovenstaand e-mailadres of telefoonnummer 06 15 25 03 15.</p> 2020-05-18 12:38:00 +0200 2020-05-18 12:38:16 +0200 2020-05-18 19:51:33 +0200 Kennismaking Bas van Swigchem Bas van Swigchem, onlangs geïnstalleerd als raadslid voor de fractie van gemeentebelang, stelt zich voor. <p> </p> <p><span><span>Ik ben een geboren en getogen Deventernaar. Getrouwd en inmiddels trotse opa. Met mijn eigen hoveniersbedrijf heb ik vele jaren in en rond Deventer tuinen en groenvoorzieningen aangelegd en onderhouden. Sinds 2011 bestaan mijn werkzaamheden vooral uit projecten die plaatsvinden tussen onderwijs en bedrijfsleven en zijn gericht op doorontwikkeling van (nieuwe) medewerkers in de groene buitenruimte en leefomgeving.</span></span></p> <p> </p> <p><span>Als gemeente biedt Deventer qua ligging en diversiteit in stad en land veel perspectieven voor de toekomst. Maar het vraagt ook veel aandacht om de balans tussen stad en platteland optimaal te houden. Burgerinitiatieven zijn daarin heel belangrijk. Het is mijn missie om bewoners te kunnen vertegenwoordigen om die doelstelling te kunnen waarborgen. Daarnaast zijn er legio andere onderwerpen die vragen om beoordeling en afweging. Geven we de jeugd de toekomst of blokkeren wij die met onze “verworven rechten”?</span></p> <p><span>Nu de Coronacrisis ons hardhandig op onze plek heeft gezet, komt deze vraag nog harder binnen. De kracht en het herstellingsvermogen van de mens is groot, dus laten we vooral positief naar de toekomst kijken. Nog belangrijker is dan ook toekomstgericht handelen. Deze missie heeft mijn prioriteit!</span></p> <h2><span>Contact</span></h2> <p><span><span>b.vanswigchem@gemeenteraaddeventer.nl</span></span></p> <p> </p> 2020-05-17 09:52:00 +0200 2020-05-13 09:52:11 +0200 2020-05-18 12:30:21 +0200 6 mei Inspreken Regionale Energiestrategie Op woensdag 6 mei geeft de gemeenteraad ruimte aan bewoners en/of belanghebbenden om in te spreken op de Regionale Energie Strategie. <p>De gemeenteraad spreekt op 6 mei over de <a href="https://deventer.raadsinformatie.nl/document/8640305/1/2020-553_INLOG_Concept-RES_West-Overijssel%2C_naar_een_opgewekt_West-Overijssel" title="naar de regionale energie strategie">regionale energiestrategie</a> (RES). Het gaat om een bijeenkomst waarin de raadsleden zich een beeld vormen van de strategie. U bent welkom om tijdens de bijeenkomst in 5 minuten uw visie op de strategie met de raadsleden te delen. Een week later, op woensdag 13 mei, vindt de meningsvormende sessie over dit onderwerp plaats.</p> <h2>Tijd en lokatie</h2> <p>De beeldvormende raadssessie over de energiestrategie vindt plaats op woensdag 6 mei, vanaf 20.30 uur. De sessie vindt afhankelijk van het aantal insprekers fysiek (in het stadhuis) dan wel digitaal plaats. Hierover wordt u geïnformeerd na aanmelding.</p> <h2>Inspreken</h2> <p>Wilt u inspreken? Dit kan wanneer u zich voor dinsdag 5 mei 12.00 uur heeft aangemeld via e-mailadres griffie@deventer.nl of telefoonnummer 0570 69 32 32. De inspreektijd bedraagt maximaal 5 minuten.</p> <h2>Geluidsopname</h2> <p>Van de hoorzitting wordt een geluidsopname gemaakt. De geluidsopnames staan in het <a href="https://deventer.raadsinformatie.nl" title="Naar het raadsinformatiesysteem">RaadsInformatieSysteem</a>.  Voor meer informatie over privacy zie ook onze <a href="https://www.deventer.nl/privacyverklaring" title="naar de privacyverklaring van de gemeente">privacyverklaring</a>.</p> 2020-04-29 11:45:00 +0200 2020-04-29 11:45:44 +0200 2020-04-29 16:23:41 +0200 Bas van Swigchem geïnstalleerd In de raadsvergadering van 22 april werd Bas van Swigchem geïnstalleerd als raadslid voor de fractie van Gemeentebelang. <p>Na het trieste overlijden van de fractievoorzitter van Gemeentebelang Deventer, Peter Onvlee, pakken fractie, wethouder en bestuur de draad weer op. Het gemis van Peter zal nog lang gevoeld worden, maar het werk gaat door.</p> <p>De fractie heeft unaniem besloten dat Erik Smeenk de vrijgekomen functie van fractievoorzitter op zich zal nemen.<br /> Bas van Swigchem is woensdag 22 april geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad om de open gevallen plek na het overlijden van Peter Onvlee in te vullen.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> 2020-04-24 10:49:00 +0200 2020-04-24 10:49:26 +0200 2020-04-24 10:51:32 +0200 Raadsvergadering 22 april Op woensdag 22 april vindt de eerstvolgende raadsbijeenkomst plaats. <p>Om doorgang te kunnen geven aan een aantal onderwerpen, heeft de gemeenteraad <strong>woensdag 22 april om 19.45 uur</strong> een raadsvergadering ingepland. Tijdens de vergadering zal onder andere de beëdiging plaatsvinden van een raadslid voor de fractie van Gemeentebelang.</p> <p>Om op een veilige wijze en met minimale bezetting besluiten te kunnen nemen, hanteert de raad – met goedkeuring van alle raadsleden -  de volgende werkwijze: de dag ervoor, op dinsdag 21 april 14.00 uur, zal er een vergadering worden geopend en gesloten. Hier zal het quorum (het minimaal aantal vereiste aanwezige leden) niet worden gehaald. Volgens de gemeentewet mag er in dat geval na tenminste 24 uur een vergadering plaatsvinden zonder dat een quorum vereist is.</p> <p>Via deze weg is het dus mogelijk om op 22 april een raadsvergadering te organiseren waar een minimaal aantal raadsleden bij aanwezig is. In verband met het coronavirus vindt de vergadering op 22 april zonder publiek en pers plaats.</p> <p>U kunt deze vergadering wel volgen via de <a href="https://deventer.raadsinformatie.nl/live" title="naar de livestream">livestream</a>. De agenda en stukken voor deze vergadering vindt u in het <a href="https://deventer.raadsinformatie.nl/" title="Naar het raadsinformatiesysteem">RaadsInformatieSysteem</a>.</p> 2020-04-16 06:00:00 +0200 2019-08-29 11:16:40 +0200 2020-04-16 16:12:17 +0200 Overlijden gemeenteraadslid Peter Onvlee Met verslagenheid hebben we kennisgenomen van het overlijden van Peter Onvlee, raadslid en fractievoorzitter van Gemeentebelang. <p>Peter overleed maandagmiddag 6 april, ruim een week na het overlijden van zijn vrouw Fenneken. Beiden verloren de strijd tegen het corona-virus.</p> <p>Wij herkennen ons sterk in de treffende woorden van de fractie: “Peter speelde de afgelopen jaren de rol van bruggenbouwer met verve. Gesteund door Fenneken, probeerde hij altijd een sfeer te creëren waar iedereen zich prettig in kon voelen. Met wederzijds respect en ruimte voor ieders persoonlijke inbreng. Peter bleef altijd contact zoeken. Het is voor ons niet te bevatten dat die verbinding nu definitief verbroken is”.</p> <p>Onze gedachten zijn bij de zonen, schoondochters en kleindochter van Peter en Fenneken. Wij wensen hen de kracht dit grote verlies te verwerken en dit met de goede herinneringen aan Peter uiteindelijk een plek te geven.</p> <p> </p> <p>Ron König - Burgemeester</p> <p>Alex Kerver - Griffier</p> <p>Marcel Kossen - Gemeentesecretaris</p> 2020-04-07 09:53:00 +0200 2020-04-07 09:53:17 +0200 2020-04-07 09:53:17 +0200 De gemeenteraad in corona-tijd De raadsleden werken zoveel als mogelijk vanuit huis en online. Ze zijn sterk betrokken bij de aanpak van het coronavirus. <p><span><span>De gemeenteraad van Deventer is zeer betrokken bij de aanpak van het coronavirus en vraagt aandacht voor mensen en organisaties die het moeilijk hebben in deze crisistijd. Samen met het College en de organisatie spant de raad zich in om hulp te bieden aan diegenen die dat het hardst nodig hebben. Met name op het vlak van gezondheid, kwetsbare gezinnen en ondernemerschap. </span></span></p> <p><span><span>Het is voor de leden van de raad lastig om in deze tijd hun taak als volksvertegenwoordiger uit te voeren. Ze doen hun raadswerk thuis en online. U kunt raadsleden of fracties per mail, brief of telefonisch benaderen over uw vraag, idee of probleem. Hierover leest u meer op onze webpagina <a href="https://gemeenteraad.deventer.nl/contact" title="naar contactgegevens van de raad">Contact met de raad</a>.</span></span></p> <h2><span><span>Actuele stand van zaken</span></span></h2> <p><span><span>De gemeenteraad werkt door. Daarbij zoekt de raad steeds naar passende vormen. Juist is deze tijd kan het zijn dat vormen dan wel tijden worden aangepast. De meest actuele stand van zaken kunt u vinden in het <a href="https://deventer.raadsinformatie.nl" title="Naar het raadsinformatiesysteem">RaadsInformatieSysteem</a>.</span></span></p> <p> </p> 2020-04-03 00:15:00 +0200 2020-04-03 12:21:16 +0200 2020-04-29 11:51:27 +0200 Maatregelen Coronavirus Deze maatregelen treft de gemeenteraad in navolging van landelijke voorschriften en adviezen rondom het coronavirus. <p>De gemeenteraad van Deventer heeft in navolging van de landelijke voorschriften en adviezen besloten om alle bijeenkomsten van de gemeenteraad tot 6 april 2020 op te schorten.</p> <p>Daarmee vervallen ook de commissievergaderingen van 18 maart en de raadsvergadering van 25 maart.</p> <p><span>Actuele stand van zaken</span></p> <p>Gelet op de ontwikkelingen kan het zijn dat bovenstaande lijn wordt aangepast aan de dan geldende voorschriften en adviezen. De meest actuele stand van zaken kunt u vinden in het <a href="https://deventer.raadsinformatie.nl/" title="Naar het raadsinformatiesysteem">raadsinformatiesysteem</a>.</p> 2020-03-13 12:33:00 +0100 2020-03-13 12:33:28 +0100 2020-03-16 14:04:54 +0100 Raadsleden bezoeken Konnected Woensdag 4 maart waren gemeenteraadsleden te gast bij de werk-leeroute Horeca van Konnected. Kandidaten worden hier in de praktijk klaargestoomd voor een werkplek in de horeca. <p> <p><span>Raadsleden konden na een maaltijd in het bedrijfsrestaurant constateren dat de kwaliteit van deze werk-leerroute dik in orde is. Met deze werk-leerroutes en  dienstverlening aan werkgevers vergroot Konnected de match tussen kandidaten met een arbeidsbeperking en arbeidsmarkt. Belangrijk voor de kandidaten zelf en het bedrijfsleven in Deventer en omstreken. </span></p> <p><span>Tijdens het werkbezoek werden raadsleden daarnaast geïnformeerd over  de manier waarop de gemeente en Konnected via Factor Werkt samenwerkt in de regio met andere gemeentes, werk-bedrijven, onderwijs en bedrijfsleven. </span></p> <p><span>Werkgevers worden daarmee ondersteund bij het beschikbaar stellen van banen aan werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Goed voor werkzoekenden en de bevordering van economische groei in de regio.</span></p> </p> 2020-03-05 00:00:00 +0100 2020-03-05 14:01:12 +0100 2020-03-05 14:01:12 +0100 Rekenkamercommissie gaat onderwijshuisvesting onderzoeken De Rekenkamercommissie van de gemeente Deventer zal onderzoek uitvoeren naar onderwijshuisvesting. Het onderzoek is bedoeld om de gemeenteraad meer inzicht te geven in de doeltreffendheid en doelmatigheid van het onderwijshuisvestingsbeleid van de gemeente en een schets te geven van voorziene risico’s en kansen in de toekomst. Afronding van het onderzoek is voorzien in het derde kwartaal van 2020. <p> </p> <p><strong>Aanleiding</strong></p> <p>Schoolbesturen en gemeenten zijn gedeeld verantwoordelijk voor de kwantiteit en kwaliteit van de schoolgebouwen en daarmee ook (in)direct voor het onderwijs aan de betrokken leerlingen. <span>De gemeente is verantwoordelijk voor de realisatie van nieuwbouw, renovatie, tijdelijke bouw en uitbreiding van schoolgebouwen. De schoolbesturen van het primair en voortgezet onderwijs zijn verantwoordelijk voor zowel het binnen- als het buitenonderhoud van de gebouwen.</span> Om de raad meer inzicht te geven in de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gemeentelijk onderwijshuisvestingsbeleid heeft de Rekenkamercommissie (RKC) besloten hier nader onderzoek naar te doen.</p> <p><strong>Maatschappelijke ontwikkelingen<span></span></strong></p> <p><span>Tevens spelen verscheidene maatschappelijke ontwikkelingen een rol binnen onderwijshuisvesting. Voorbeelden hiervan zijn de verschillen tussen gemeenten in leerlingenpopulatie, leerlingendaling en diverse vormen van onderwijs. Sommige scholen hebben te maken met krimp, leegstand en zelfs sluiting en in andere gebieden is het ingewikkeld voor kinderen om onderwijs te volgen in hun directe woonomgeving. De RKC heeft het voornemen om allereerst het beleid en de uitvoering te analyseren en vervolgens te bepalen welke risico’s en kansen aan de orde zijn in de toekomst.</span></p> <p><strong>Onderzoek</strong></p> <p><span>Het onderzoek wordt uitgevoerd door een extern onderzoeksbureau, waarbij gebruik wordt gemaakt van een interne begeleidingscommissie van 3 leden uit de Rekenkamercommissie. De commissie stelt in samenspraak met het onderzoeksbureau de wijze, het normenkader en de planning van het onderzoek vast. Afronding van het onderzoek is voorzien in 2<sup>e</sup>/3<sup>e</sup> kwartaal 2020.</span></p> <p><strong><span>Rekenkamercommissie Deventer</span></strong></p> <p>De Rekenkamercommissie bestaat uit externe leden en raadsleden. <span>De Rekenkamercommissie </span>doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. De commissie <span>kan de raad ondersteunen bij het tot stand komen van beleid. Voorbeelden hiervan zijn: helpen bij het ontwikkelen van de beleids-monitor, ondersteunen bij vraagformulering van een raadsonderzoek, of het in beeld brengen van consequenties van nieuwe wetgeving.</span></p> <p> </p> 2020-02-20 00:00:00 +0100 2020-02-18 11:08:27 +0100 2020-02-18 11:08:55 +0100 Ideeënmarkt 15 april 2020 Woensdag 15 april 2020 organiseert de gemeenteraad voor de vierde keer een Ideeënmarkt. Op deze markt kan iedereen die in Deventer woont, werkt of actief is, ideeën en plannen voor de stad onder de aandacht brengen van de raadsleden. En dat kan over elk onderwerp gaan. <h2><span>In gesprek</span></h2> <p><span><span>De gemeenteraad vindt vooral het contact met bewoners belangrijk. Samen zijn we verbonden aan Deventer en de raad spreekt graag met u over waar (extra) aandacht voor nodig is. </span><span>Daarom wil de gemeenteraad ook dit jaar een ideeënmarkt organiseren. Dit jaar vindt deze plaats op </span></span></p> <p><strong><span><span>Woensdag 15 april 2020, van 19.00 uur tot 21.30 uur in het stadhuis van Deventer.</span></span></strong></p> <h2><span>De raad brengt uw idee verder</span><span></span></h2> <p><span><span lang="EN-US"> </span></span></p> <p><span><span lang="EN-US">Spreekt een idee voor de stad aan, dan kunnen raadsleden dit idee adopteren. Hiervoor stellen zij samen met </span><span lang="EN-US">de initiatiefnemer een motie op die de politieke partij indient bij de raadsbehandeling van de voorjaarsnota op 24 juni.</span></span></p> <p><span lang="EN-US"><span>Tijdens de derde editie in 2019 werden 12 ideeën gepresenteerd. Raadsleden brachten vijf ideeën verder door de initiatiefnemers te verbinden, een ambassadeursrol op te pakken of opdracht te geven voor vervolgonderzoek naar de mogelijkheden. <br /></span></span></p> <h2><span lang="EN-US">Heeft u een idee voor Deventer?</span><span lang="EN-US"></span></h2> <p><span><span lang="EN-US">Heeft u een idee hoe Deventer nóg beter, aantrekkelijker, veiliger of groener wordt? Meld u voor 6 april bij de griffie via</span><span lang="EN-US"> </span><span lang="EN-US"><a title="Stuur een e-mail naar griffie@deventer.nl"><span>griffie@deventer.nl</span></a></span><span lang="EN-US"> </span><span lang="EN-US">of telefoonnummer 0570 69 3232. </span></span></p> <p>Kijk voor meer informatie op <a href="http://www.deventer.nl/mijnideevoordeventer">www.deventer.nl/mijnideevoordeventer</a></p> 2020-02-10 01:30:00 +0100 2019-01-28 12:10:35 +0100 2020-02-12 09:03:31 +0100 Ontmoeting gemeenteraad en corporaties Woensdag 30 oktober vond een ontmoeting plaats tussen raadsleden en corporaties uit Deventer. <p>Tijdens de ontmoeting werd gesproken over de vraag hoe onderwerpen als betaalbaarheid, leefbaarheid en energievisie op wijkniveau samengebracht kunnen worden.</p> 2019-10-31 09:32:02 +0100 2019-10-31 09:32:03 +0100 2019-10-31 09:32:03 +0100 Gasten bij de raad PRoMo, de vrouwengroep van moslima's uit de Merkezmoskee en vrouwen uit de Protestantse Gemeente Colmschate - Schalkhaar waren 30 oktober te gast bij de gemeenteraad. <p>Na een verwelkoming ontvingen de gasten een rondleiding door het stadhuis. Tijdens de aansluitende maaltijd was er gelegenheid voor verdere kennismaking en gesprek tussen de vrouwen en raadsleden.</p> <p>Vier keer per jaar nodigt de gemeenteraad een groep gasten uit.</p> <p>Wilt u ook een keer gast van de raad zijn? Meld u dan bij de raadsgriffie. De bijeenkomsten zijn op woensdagen, voorafgaande aan de raadsvergadering vanaf 17.00 - 19.00 uur. Deelname is gratis en voorkennis is niet nodig.</p> 2019-10-31 09:24:22 +0100 2019-10-31 09:24:22 +0100 2019-10-31 09:24:22 +0100 Proces rondom behandeling begroting De gemeenteraad spreekt binnenkort over de begroting 2020 - 2023 en hoort graag hoe u hierover denkt. <p>Inspraak op de begroting is mogelijk tijdens de raadstafel op 6 november. Insprekers kunnen zich aanmelden via <a href="mailto:griffie@deventer.nl">griffie@deventer.nl</a>. Op woensdag 13 november is vanaf 14.00 uur de raadvergadering over de begroting.</p> <p>U vindt de begroting in het RaadsInformatieSysteem: <span> </span></p> <p><span><a href="https://deventer.raadsinformatie.nl/document/8037978/1"><span>https://deventer.raadsinformatie.nl/document/8037978/1</span></a></span></p> <p><span> </span></p> <p> </p> <p> </p> 2019-10-14 14:00:03 +0200 2019-10-14 14:00:03 +0200 2019-10-14 14:00:03 +0200 Gasten bij de raad Vrijwilligers van het Kulturhus De Spil en initiatiefnemers uit Lettele waren 25 september te gast bij de raad. <p>Na een verwelkoming door burgemeester Ron König, ontvingen de gasten een rondleiding door het stadhuis. Tijdens de aansluitende maaltijd was er gelegenheid voor verdere kennismaking en gesprek tussen vrijwilligers en raadsleden.</p> <p>Vier keer per jaar nodigt de gemeenteraad een groep gasten uit.</p> <p>Wilt u ook een keer gast van de raad zijn? Meld u dan bij de raadsgriffie. De bijeenkomsten zijn op woensdagen, voorafgaande aan de raadsvergadering vanaf 17.00 - 19.00 uur. Deelname is gratis en voorkennis is niet nodig.</p> 2019-09-25 19:30:00 +0200 2019-09-26 10:20:17 +0200 2019-09-26 10:22:40 +0200 Informatiebijeenkomst Sportbeleid Woensdagavond 18 september bezochten raadsleden SV Colmschate'33 om te spreken over sportbeleid. <p>Vertegenwoordigers van sportverenigingen SV Colmschate '33, AV Deventria 1906, Deventer Hockey Vereniging, Deventer IJsclub en ABS Bathmen gingen met de raadsleden in gesprek over sportbeleid. Zo werd gesproken over de impact van sport op maatschappelijke ontwikkeling, financiën, horecawetgeving en accomodaties.</p> 2019-09-19 12:05:01 +0200 2019-09-19 12:05:01 +0200 2019-09-19 12:05:01 +0200 Werkbezoek bedrijvenpark A1 Per fiets bezochten raadsleden het bedrijvenpark A1. <p><span>Gedurende het werkbezoek gingen raadsleden in gesprek met het projectteam en wethouder Walder over de stand van zaken. Ook werd gezamenlijk gekeken naar de vele ontwikkelingen en opgaven in het gebied. </span></p> <p> </p> 2019-09-12 09:41:00 +0200 2019-09-12 09:41:19 +0200 2019-10-31 09:35:04 +0100 Gemeenteraad bezoekt initiatieven landschapsbeheer in Lettele Na het zomerreces vond woensdag 4 september de start van het politieke seizoen plaats. Dit jaar stond de start in het teken van landschapselementen. Raadsleden, collegeleden en directieleden bezochten op uitnodiging van de Stichting Kostbaar Salland diverse initiatieven rondom landschapsbeheer, in het gebied tussen de Vijfhoek en Lettele. <h2>Lokale initiatieven</h2> <p>In de Vijfhoek werden de initiatiefnemers van het Landje van Niets bezocht. Bestuurders bezochten ook het Linderveld, de melkbrouwerij, de Stichting Ontwikkeling Landschap Okkenbroek - Lettele, de dorpsbongerd, natuurboerderij Klein Swormink en het gebied van De Gooiersmars. Eigenaren, verenigingen en stichtingen lieten zien hoe hun landschapselementen bijdragen aan een gezonde en inclusieve samenleving.</p> <h2>Stichting Kostbaar Salland</h2> <p>De stichting Kostbaar Salland stimuleert de aanleg, het herstel en het langjarig beheer van landschapselementen. Dat gaat om o.a. houtwallen, singels, heggen en hagen, knotbomen en poelen. Deze landschapselementen vervullen veel functies: biodiversiteit, klimaatadaptatie, recreatie, gezondheid. Behoud van die functies is niet vanzelfsprekend; ook het landschap vraagt om regelmatig onderhoud. Het landschapsfonds Kostbaar Salland heeft daarbij een stimulerende en ondersteunende taak.</p> <h2>Raadsperiode</h2> <p>Met de start is het tweede seizoen van de raadsperiode 2018-2022 aangebroken. De gemeenteraad staat de komende periode voor een heel aantal grote keuzes. Zo moeten er besluiten genomen worden rondom de cultuurvisie, onderwijshuisvesting, het energieplan, veiligheid en zorg. Kijk voor de volledige agenda op <a href="http://www.deventer.nl/gemeenteraad">www.deventer.nl/gemeenteraad</a></p> 2019-09-05 10:42:00 +0200 2019-09-05 10:43:00 +0200 2019-09-05 10:45:32 +0200 Boeken aangeboden bibliotheek raadzaal Beeldend kunstenaar Peter Paul Hattinga Verschure en Albert van den Berg boden woensdagavond hun boek aan voor de bibliotheek in de raadzaal. <p>De Raadzaal was lange tijd  de boekenzaal van de Stads- en Athenaeumbibliotheek. Ook na de herinrichting in 2015 werd het bibliotheekkarakter van Raadzaal behouden. Maar nu met een invulling vanuit de inwoners van Deventer zelf. De bibliotheek werd ingedeeld in wijken en thema’s.</p> <p><strong>Bijdragen</strong></p> <p>In 2016 werd breed gehoor gegeven aan een oproep onder bewoners, partijen, scholen en verenigingen om de bibliotheek te vullen. Op 9 maart 2016 werden maar liefst 200 bijdragen in de kast gezet.</p> <p><strong>Zie de Stad</strong></p> <p>Beeldend kunstenaar Peter Paul Hattinga Verschure bood de gemeenteraad woensdagavond zijn boek "Zie de stad" aan. Het schetst het beeld van het eeuwenoude Deventer in inkt en verf.</p> <p><strong>De Sionsbende</strong></p> <p>Aansluitend bood Albert van den Berg (9 jaar) het boek De Sionsbende en de vazendief aan. Hij schreef dit jeugdboek met zijn vader Rien. Sinds vorig jaar wonen zij bij klooster Sion.</p> 2019-06-20 14:29:00 +0200 2019-06-20 14:29:11 +0200 2019-06-20 14:29:11 +0200 Proces rondom de Voorjaarsnota De gemeenteraad spreekt binnenkort over de Voorjaarsnota en hoort graag hoe u hierover denkt. <p>In de Voorjaarsnota doet het college voorstellen voor de begroting later dit jaar. U vindt de nota in het RaadsInformatieSysteem: <a href="https://deventer.raadsinformatie.nl/document/7662763/1">https://deventer.raadsinformatie.nl/document/7662763/1</a></p> <h2>Inspraak</h2> <p>Inspraak op de Voorjaarsnota is mogelijk tijdens de raadstafel op 12 juni. Insprekers kunnen zich aanmelden via <a title="Stuur een e-mail naar griffie@deventer.nl" href="mailto:griffie@deventer.nl">griffie@deventer.nl</a>. Op woensdag 3 juli is vanaf 14.00 uur de raadvergadering over de Voorjaarsnota. Na besluitvorming vertaalt het college de Voorjaarsnota in de begroting voor komend jaar.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> 2019-06-03 13:43:45 +0200 2019-06-03 13:43:45 +0200 2019-06-03 13:43:45 +0200 Installatie burgemeester Ron König Tijdens een bijzondere raadsvergadering op donderdag 6 juni wordt Ron König geïnstalleerd als burgemeester van Deventer. Na afloop van deze plechtigheid is er een feestelijke receptie, waar alle inwoners van Deventer welkom zijn om de burgemeester te ontmoeten en te feliciteren. <p>De installatie vindt plaats tijdens een bijzondere raadsvergadering die om 19.00 uur start in de publiekshal van het Stadhuis. U kunt deze live volgen via de website <a href="https://deventer.raadsinformatie.nl/live">https://deventer.raadsinformatie.nl/live</a>.</p> <h2>Installatie bijwonen</h2> <p>Er zijn plekken beschikbaar voor de bijzondere raadsvergadering. Wanneer u de installatie bij wilt wonen, kunt u vanaf donderdag 23 mei mailen naar <a href="mailto:kabinetszaken@deventer.nl">kabinetszaken@deventer.nl</a>. De eerste vijftig bewoners die hun interesse kenbaar maken, kunnen aanwezig zijn bij de installatie.</p> <h2>Receptie</h2> <p>Na afloop van de bijzondere raadsvergadering is er een feestelijke receptie in de publiekshal van het Stadhuis. Deze begint om 20.15 uur. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.</p> <h2>Ron König</h2> <p>In april droeg de gemeenteraad van Deventer Ron König voor als kroonbenoemde burgemeester van Deventer. Op 10 mei werd bekendgemaakt dat de ministerraad de benoeming heeft overgenomen. Sinds juli 2018 is hij waarnemend burgemeester van Deventer.</p> 2019-05-22 12:49:49 +0200 2019-05-22 12:49:49 +0200 2019-05-22 12:49:49 +0200 Ron König voorgedragen als nieuwe burgemeester De gemeenteraad heeft woensdagavond 3 april 2019 Ron König voorgedragen als nieuwe burgemeester van Deventer. Ron König (54) is op dit moment waarnemend burgemeester in Deventer. <p>De commissie omschrijft Ron König als een empathisch en authentiek bestuurder, die door weet te pakken op momenten dat het nodig is. Iemand die vanuit zijn openheid mensen weet te verbinden. König geeft aan zich op korte termijn in Deventer te zullen vestigen en ook snel meer inwoners en instellingen te willen leren kennen.</p> <h2>Goede kandidaten</h2> <p>Onder de 30 sollicitanten bevonden zich, volgens de voorzitter van de vertrouwenscommissie,  kwalitatief goede kandidaten, met stevige ervaring binnen en buiten het openbaar bestuur. König voldeed volgens de raad uiteindelijk het beste aan het opgestelde profiel en de wensen van de Deventer inwoners. De vertrouwenscommissie heeft met plezier en in coöperatieve sfeer gewerkt aan de totstandkoming van deze aanbeveling.</p> <h2>Benoeming en installatie</h2> <p>De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties draagt na besluitvorming in de Ministerraad de kandidaat voor benoeming voor aan de Koning. Na het Koninklijk besluit is de benoeming definitief. Naar verwachting zal Ron König vervolgens in een installatieraad op 6 juni 2019 worden geïnstalleerd.</p> 2019-04-03 20:44:00 +0200 2019-04-03 20:44:34 +0200 2019-04-03 21:00:11 +0200 Inspreken bijeenkomst Cultuurvisie De gemeenteraad spreekt u graag op woensdag 8 mei over de Cultuurvisie Groeien en Bloeien 2019 - 2024. <p>Op dit moment wordt de Cultuurvisie Groeien en Bloeien 2019 - 2024 voorgelegd aan de gemeenteraad.</p> <h2>Informatieve bijeenkomst</h2> <p>Die organiseert op woensdag 8 mei 2019 een informatieve bijeenkomst, waar belanghebbenden die zich aanmelden, kunnen inspreken. Wij bieden u als betrokkene de gelegenheid om tijdens deze avond te vertellen wat u van de cultuurvisie vindt en/of hoe u de totstandkoming ervan heeft ervaren. De fractiewoordvoerders horen graag hoe u hierover denkt. Nadat de raad zich heeft laten informeren, volgt op 12 juni een debat over de Cultuurvisie.</p> <h2>Tijdstip en locatie</h2> <p>De bijeenkomst vindt plaats in het stadhuis van Deventer. Wanneer u het stadhuis binnenkomt, verwijst een medewerker van de centrale receptie u door. Op dit moment is het tijdstip van de sessie nog niet bekend. Mocht u hiervan op de hoogte willen worden gehouden, dan horen wij dit graag via de contactgegevens in de volgende alinea.</p> <h2>Inspreken</h2> <p>Wilt u inspreken? Dan ontvangen wij uw aanmelding graag via e-mailadres <a href="mailto:griffie@deventer.nl">griffie@deventer.nl</a> of telefoonnummer 0570 69 32 32. De inspreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. Ook bent u van harte welkom de sessie als toehoorder bij te wonen.</p> <h2>Geluidsopname</h2> <p>Van de hoorzitting wordt een geluidsopname gemaakt. De geluidsopnames staan in het Raadsinformatiesysteem.  Voor meer informatie over privacy zie ook onze privacyverklaring.</p> <h2>Schriftelijke reactie</h2> <p>Wilt u schriftelijk reageren? Dan kan dit door een mail te sturen aan <a href="mailto:griffie@deventer.nl">griffie@deventer.nl</a>.  Alle reacties die wij vóór maandag 6 mei 10.00 uur ontvangen, plaatsen wij bij de stukken voor 8 mei. Dit i.v.m. voorbereidingstijd van raadsleden. Latere reacties plaatsen wij na de bijeenkomst.</p> <p>Wij ontmoeten u graag op 8 mei.</p> 2019-04-01 09:53:00 +0200 2019-04-01 09:53:20 +0200 2019-04-01 09:59:37 +0200 Gemeenteraad kiest 3 april nieuwe burgemeester Deventer In een besloten raadsvergadering op 3 april kiest de gemeenteraad wie de nieuwe burgemeester voor Deventer wordt. Hoewel het een voordracht is, wordt deze doorgaans overgenomen door de minister van Binnenlandse Zaken. De openbare bekendmaking volgt direct na de besloten vergadering. <p>30 personen hebben hun interesse voor het burgemeestersambt van Deventer kenbaar gemaakt. De Commissaris van de Koning heeft alle sollicitanten met de vertrouwenscommissie besproken op potentiele benoembaarheid. Daarna is de vertrouwenscommissie aan het werk gegaan. In de besloten raadsvergadering van 3 april brengt de commissie hierover verslag uit met daarbij een aanbeveling.</p> <h2>Van twee kandidaten naar één burgemeester</h2> <p>De gemeenteraad is wettelijk verplicht om twee kandidaten aan te bevelen bij de minister. De raad geeft daar wel een volgorde bij: de nummer één wordt burgemeester.</p> <h2>Besloten</h2> <p>De volgordekeuze wordt gemaakt tijdens een besloten raadsvergadering op 3 april vanaf 19.00 uur, waar alleen de raadsleden, de griffier en de adviseur van de vertrouwenscommissie bij aanwezig zijn. Wat zich achter de gesloten deuren afspeelt, wordt niet bekendgemaakt. De identiteit van nummer twee blijft ook geheim.</p> <h2>Bekendmaking en beëdiging</h2> <p>De openbare bekendmaking volgt na de besloten vergadering. Dit zal naar verwachting om circa 20.30 uur zijn. Deze korte openbare raadsvergadering is ook te volgen via livestream. Na instemming van de Ministerraad draagt de Minister van Binnenlandse Zaken de kandidaat voor bij de Koning. De formele beëdiging volgt naar alle waarschijnlijkheid op 6 juni a.s.</p> 2019-03-27 16:34:00 +0100 2019-03-27 16:34:37 +0100 2019-03-28 12:37:37 +0100 Jan Jaap Kolkman en Rob de Geest wisselen van betrekking Jan Jaap Kolkman en Rob de Geest van de PvdA zijn tijdens de raadsvergadering van 27 februari van betrekking gewisseld. <p><span> </span></p> <p><span><span><br />Hiermee is Jan Jaap Kolkman (voormalig wethouder) geïnstalleerd als nieuw raadslid voor de fractie van de PvdA. <br /> Voormalig raadslid Rob de Geest is als nieuwe wethouder van de gemeente Deventer benoemd.</span></span></p> 2019-03-06 00:00:00 +0100 2019-03-06 11:30:23 +0100 2019-03-06 11:31:07 +0100 Alex Kerver nieuwe raadsgriffier Alex Kerver werd 30 januari beëdigd als nieuwe griffier van de gemeenteraad in Deventer. <p><span><span><span><span>De griffier is de eerste adviseur van de raad en hoofd van de Griffie; de afdeling die de gemeenteraad adviseert en ondersteunt bij zijn werkzaamheden.</span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span></span>De heer Kerver (50) was hiervoor Hoofd Bestuur &amp; Communicatie en Kabinetschef in de gemeente Arnhem. Hij studeerde Internationale Organisaties aan de Rijksuniversiteit Groningen. </span></span></span></p> <p><span></span></p> <p><span> </span></p> 2019-01-31 10:00:00 +0100 2018-11-15 11:14:35 +0100 2019-01-31 11:28:04 +0100 Jan Jaap Kolkman treedt terug als wethouder Jan Jaap Kolkman treedt eind februari terug als wethouder van de gemeente Deventer. De Partij van de Arbeid draagt Rob de Geest voor als opvolger in het college van B&W namens de PvdA. <p>Jan Jaap Kolkman is wethouder sinds medio 2014. Hij treedt terug uit het college van B&amp;W, omdat het effectief samenwerken met de gemeenteraad onder druk is komen te staan. Daarbij heeft het dossier Werkmakelaar-Oost een rol gespeeld.</p> <h2>Wisseling</h2> <p>Kolkman: “Ik kies ervoor om te stoppen als wethouder. Ik vind dat ik als wethouder op dit moment onvoldoende effectief kan zijn in het samenspel met de gemeenteraad. Daarbij trekt het wethouderschap zoals ik het invul, een zware wissel op mijn privéleven. Een wisseling van de wacht nu is verstandig en in het belang van Deventer.”</p> <h2>Buiten gebaande paden</h2> <p>Burgemeester Ron König: “Jan Jaap Kolkman is een bijzonder enthousiaste en gedreven wethouder. Hij is enorm betrokken bij mensen die het minder hebben dan anderen en zoekt altijd naar oplossingen. Daarbij is hij bereid om buiten de gebaande paden te gaan. Hij zorgde in 2015 voor een goede landing van de decentralisaties. Hij heeft Deventer op de kaart gezet als sociale gemeente, bijvoorbeeld door voorop te lopen in de landelijke bed-bad-brooddiscussie. Dit alles is een groot compliment waard.”</p> <h2>Gouden Gemeente</h2> <p>Kolkman was in 2015 verantwoordelijk voor de nieuwe Wmo en de Participatiewet. Deventer werd begin 2016 uitgeroepen tot Gouden Gemeente door Sociaal Werk Nederland, voor de manier waarop deze decentralisaties een plek kregen in de Deventer samenleving. Kolkman was de afgelopen jaren verantwoordelijk voor onder meer Wonen, Werk en Inkomen, Sport en Gezondheid, Herstructurering en Vastgoed.</p> <h2>Rob de Geest</h2> <p>De coalitie draagt Rob de Geest voor als beoogd opvolger van Kolkman. De Geest is nu nog senior beleidsmedewerker bij de Tweede Kamerfractie van de PvdA in Den Haag. Kolkman neemt de vrijkomende raadszetel van De Geest over en neemt zitting in de gemeenteraad. Kolkman: “Zo kan ik mijn belofte aan de kiezers gestand doen en blijf ik me inzetten voor een sterk en sociaal Deventer.”</p> <p>Het terugtreden van Kolkman en de benoeming van De Geest als wethouder vindt naar verwachting plaats in de raadsvergadering van 27 februari.</p> 2019-01-30 11:33:00 +0100 2019-01-31 11:33:45 +0100 2019-01-31 11:33:45 +0100 Raadsleden met samenleving in gesprek over nieuwe burgemeester Dinsdagavond 18 september vond in het stadhuis een breed gesprek plaats tussen raadsleden en samenleving over de rollen en gewenste competenties van een nieuwe burgemeester voor Deventer. <p>Vertegenwoordigers vanuit onderwijs, zorg, sport, bestuur, veiligheid,  verschillende wijken en diverse verenigingen deelden wat zij belangrijk vinden in het profiel voor een nieuwe burgemeester.</p> <p>In juli 2018 werd voormalig burgemeester Andries Heidema geïnstalleerd als Commissaris van de Koning (CvdK) voor de Provincie Overijssel. Daarmee is de functie van burgemeester in Deventer vacant. Deze functie wordt tijdelijk ingevuld door waarnemend burgemeester Ron König. Per september 2018 is de benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester gestart.</p> <h2>In gesprek</h2> <p>Allereerst stelt de gemeenteraad een profiel op voor de nieuwe burgemeester. In dit profiel legt de raad vast welke eigenschappen gewenst zijn. Raadsleden gingen hiervoor in gesprek met 42 genodigden. Onder de aanwezigen waren vertegenwoordigers van sport- en andere verenigingen, de Wijken, zorg en onderwijs, een korpschef van de politie en bestuurders uit de regio.</p> <h2>Vragenlijst</h2> <p>Inwoners van Deventer kunnen van 10 tot en met 30 september hun mening geven over de nieuwe burgemeester door het invullen van een korte vragenlijst.</p> <h2>Profielschets</h2> <p>Begin oktober worden de opbrengst van de vragenlijst en gesprekken verwerkt. Daarna stelt vertrouwenscommissie (in oprichting) de profielschets op. Deze wordt in de raadsvergadering van 21 november -in aanwezigheid van Andries Heidema als Commissaris van de Koning- besproken.</p> 2018-09-26 14:51:00 +0200 2018-09-26 14:51:00 +0200 2018-09-26 14:51:00 +0200 Deventer zoekt een nieuwe burgemeester Per september 2018 is de benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester gestart. <p>In juli 2018 werd voormalig burgemeester Andries Heidema geïnstalleerd als Commissaris van de Koning (CvdK) voor de Provincie Overijssel. Daarmee is de functie van burgemeester in Deventer vacant. Deze functie wordt tijdelijk ingevuld door waarnemend burgemeester Ron König. Per september 2018 is de benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester gestart.</p> <h2>Procedure</h2> <p>Allereerst stelt de gemeenteraad een profiel op voor de nieuwe burgemeester. In dit profiel legt de raad vast welke eigenschappen de nieuwe burgmeester moet hebben. Voor de hele procedure stelt de raad een vertrouwenscommissie aan. Het eerste deel van de procedure is openbaar, namelijk tot het vaststellen van de profielschets (21 november 2018). De selectie en voordracht van kandidaten vindt vervolgens in beslotenheid plaats.</p> <h2>Vragenlijst</h2> <p>Om een compleet beeld te krijgen van alle rollen en gewenste competenties van een burgemeester voor Deventer, gaan de commissieleden op 18 september het gesprek aan met diverse functionarissen. Ook vragen zij u om mee te denken over deze profielschets. Meedenken kan vanaf 10 tot en met 30 september, door het invullen van een korte vragenlijst.</p> <h2>Profielschets</h2> <p>Begin oktober worden de opbrengst van de vragenlijst en gesprekken verwerkt. Daarna stelt vertrouwenscommissie (in oprichting) de profielschets op. Deze wordt in de raadsvergadering van 21 november -in aanwezigheid van Andries Heidema als Commissaris van de Koning- besproken.</p> <h2>Vacature</h2> <p>Vervolgens stelt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de vacature open, op advies van de Commissaris van de Koning. De commissaris van de Koning vraagt justitiële antecedenten op van de sollicitanten en selecteert kandidaten die in zijn of haar ogen benoembaar zijn.</p> 2018-09-10 10:21:10 +0200 2018-09-10 10:21:10 +0200 2018-09-10 10:21:10 +0200 Eva Sipman van D66 naar VVD Eva Sipman vertrekt uit de fractie van D66. Ze stapt over naar de fractie van de VVD. <p>De overstap van Sipman heeft geen gevolgen voor de start van de nieuwe coalitie.</p> 2018-07-30 11:25:00 +0200 2018-07-30 11:25:53 +0200 2018-08-20 11:53:24 +0200 Eerste vergadering König als waarnemend burgemeester Waarnemend burgemeester Ron König werd woensdag hartelijk welkom geheten door de gemeenteraad van Deventer. Nadat hij de burgemeestersketen en de voorzittershamer ontving, zat hij de raadsvergadering voor. <p><span> <h2><span><span><span></span></span></span></h2> </span></p> <p><span><span><span>König: “Ik ben allerhartelijkst ontvangen in Deventer en deze eerste kennismaking smaakt naar meer.”</span></span></span></p> <p><span><span> </span></span></p> <p><strong><span><span><span>Benoeming wethouders en raadsleden</span></span></span></strong></p> <p><span><span><span>De eerste taak van de waarnemend burgemeester was het beëdigen van de nieuwe wethouders. </span></span><span>Dat zijn Liesbeth Grijsen (Gemeentebelang), Jan Jaap Kolkman (PvdA), Carlo Verhaar (GroenLinks), Thomas Walder (D66) en Frits Rorink (CDA). Met de benoeming van de wethouders ontstonden er twee vacatures in de gemeenteraad die dezelfde avond ingevuld zijn door Bert Roetert (Gemeentebelang) en Marco Harps (PvdA).<span></span></span></span></p> <p><strong><span><span> </span></span></strong></p> <p><strong><span><span><span>Tot begin 2019</span></span></span></strong></p> <p><span><span><span>Ron König was voorheen wethouder van Arnhem en Rheden. Hij werd maandag op het Provinciehuis in Zwolle geïnstalleerd en woensdagavond welkom geheten tijdens de gemeenteraadsvergadering in Deventer. </span><span>De burgemeestersfunctie is vacant vanwege het vertrek van burgemeester Andries Heidema die als Commissaris van de Koning in Overijssel werd benoemd. König blijft waarschijnlijk tot begin 2019 aan als waarnemend burgemeester. Na de zomer start de procedure om tot een nieuwe Kroonbenoemde burgemeester te komen in Deventer. </span></span></span></p> <p><strong><span><span> </span></span></strong></p> <p><strong><span>Achtergrond König </span></strong></p> <p><span>Ron König (1964, Doesburg) wordt getypeerd als een verbindend en inspirerend bestuurder die in staat is complexe dossiers succesvol af te ronden, en die enthousiasme en energie uitstraalt. Hij heeft brede ervaring in het openbaar bestuur. Hij was voor D66 zowel wethouder in Rheden als in Arnhem. König begon zijn loopbaan als organisatieadviseur en interimmanager, onder andere bij Twynstra Gudde. Het accent lag daar op openbare orde en veiligheid en crisisbeheersing. Hij studeerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam</span></p> 2018-07-11 21:00:00 +0200 2018-07-11 21:11:56 +0200 2018-07-13 16:28:10 +0200 Kunstwerk UIT JE HOKJE De Gemeenteraad nam in september 2016 een motie aan om de LHBT-emancipatie sterker te willen uitdrukken. Dit was aanleiding voor een kunstopdracht. <p>Deventer is op het vlak van LHBT-emancipatie al jaren een ‘regenbooggemeente’. Sinds de sluiting van het COC-café is er echter geen regenboogvlag meer te vinden in de stad. De Gemeenteraad nam daarom eind 2016 <a href="https://deventer.raadsinformatie.nl/document/4382653/2/2016-09-21_Motie_Vreemd_SP_-_Regenboogstad_-AANGENOMEN-" title="naar de aangenomen motie">een motie </a>aan om de LHBT-emancipatie sterker te willen uitdrukken. Dit was aanleiding voor een kunstopdracht.</p> <h2>Doolhof</h2> <p>Het kunstwerk wordt in meerdere fasen gerealiseerd. De eerste fase is een eenmalige sociale actie waarbij het Deventer publiek uitgenodigd wordt om op het Grote Kerkhof rond te dwalen in een doolhof. Zij lopen daarin letterlijk aan tegen vraagstukken over gender, seksualiteit en identiteit. Naar aanleiding hiervan zal later (in de tweede fase) een videowerk worden gemaakt dat een prominente plek krijgt in de binnenstad van Deventer. UIT JE HOKJE wil het gesprek over deze complexe thema’s in beweging brengen.</p> <h2>Circus Engelbregt</h2> <p>UIT JE HOKJE is een project van Circus Engelbregt, een verbindende ontregelingsorganisatie van kunstenaar Martijn Engelbregt met het doel de sociale duurzaamheid in de wereld te vergroten. Circus Engelbregt initieert en ontwerpt projecten, ontmoetingen en evenementen die zich op de grenzen van ogenschijnlijk onverenigbare gebieden afspelen.<strong><span></span></strong> <p><strong>Het doolhof is op zaterdag 23 juni 2018 open voor publiek tussen 10.00 ’s ochtends en 20.00 uur ’s avonds op het Grote Kerkhof.</strong></p> <p> </p> <p> </p> </p> 2018-06-20 10:41:00 +0200 2018-06-20 10:41:25 +0200 2018-06-20 10:42:38 +0200 Ron König waarnemend burgemeester in Deventer Commissaris van de Koning Boele Staal stelt de heer Ron König uit Arnhem aan als waarnemend burgemeester van Deventer. Ron König wordt binnenkort door de Commissaris van de Koning op het provinciehuis beëdigd en begint op 11 juli met zijn werkzaamheden als waarnemend burgemeester. <p><strong><span>Waarnemend burgemeester</span></strong></p> <p><span>De burgemeestersfunctie is vacant vanwege het vertrek van huidig burgemeester Andries Heidema. Hij is per 11 juli benoemd als Commissaris van de Koning in Overijssel. Om de continuïteit van bestuur te waarborgen heeft Commissaris van de Koning Boele Staal besloten een waarnemend burgemeester aan te stellen voor de periode dat de functie vacant is. Dit is naar verwachting tot begin 2019. Een besluit dat in goed overleg met vertegenwoordigers van de gemeenteraadsfracties en het College van burgemeester en wethouders van Deventer tot stand is gekomen. Na de zomer start de procedure om tot een nieuwe Kroonbenoemde burgemeester te komen in Deventer. </span><strong><span> </span></strong></p> <p><strong><span>Achtergrond König </span></strong></p> <p><span>Ron König (1964, Doesburg) wordt getypeerd als een verbindend en inspirerend bestuurder die in staat is complexe dossiers succesvol af te ronden, en die enthousiasme en energie uitstraalt. Hij heeft brede ervaring in het openbaar bestuur. Hij was voor D66 zowel wethouder in Rheden als de afgelopen jaren ook in Arnhem. König begon zijn loopbaan als organisatieadviseur en interim manager, onder andere bij Twynstra Gudde. Het accent lag daar op openbare orde en veiligheid, en crisisbeheersing. Hij studeerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. </span></p> 2018-06-14 13:16:00 +0200 2018-06-14 13:16:43 +0200 2018-06-14 13:39:01 +0200 Partijen Gemeentebelang, PvdA, GroenLinks, D66 en CDA samen formatiefase in Woensdagavond besprak de gemeenteraad de rapportage van informateur Martijn Dadema en de verdere stappen in de coalitievorming. <p><span><span><span>De informateur concludeert onder andere dat een coalitie van Gemeentebelang, PvdA, GroenLinks, D66 en CDA het meest kansrijk is, om te komen tot een daadkrachtig toekomstgericht bestuur van de gemeente Deventer. </span><span></span></span></span></p> <p><span>Deze voorkeursvariant werd door de meerderheid van de raad gesteund. </span></p> <p><span> </span></p> <p><span>Daarmee zijn de 5 genoemde partijen aan zet. Zij gaan onder leiding van een nog aan te stellen formateur gesprekken voeren om te komen tot een coalitieakkoord. </span></p> <p><span></span></p> <p><span>Lees hier <a href="https://deventer.raadsinformatie.nl/document/6532867/1/Rapportage_Informatieronde_coalitievorming_gemeente_DeventerversieDEF">het hele verslag </a>van de informateur. </span></p> 2018-06-07 14:33:44 +0200 2018-06-07 14:33:44 +0200 2018-06-07 14:33:44 +0200 Informateur Dadema presenteert verslag informatie Informateur Martijn Dadema heeft 1 juni zijn rapportage ‘Informatieronde coalitievorming gemeente Deventer’ opgeleverd. Woensdagavond 6 juni bespreekt de gemeenteraad de rapportage van Martijn Dadema en de verdere stappen in de coalitievorming. <p><span><span>Dadema, burgemeester van Raalte, legt in zijn rapport vier mogelijke varianten voor een coalitie voor. Afgaand op de voorkeuren van het vertrouwen tussen fracties en het programmatische deel destilleert hij twee hoofdrichtingen voor een mogelijke coalitie van vijf partijen. Een hoofdrichting met als basis: Gemeentebelang, PvdA en D66 en een hoofdrichting met als basis VVD, GroenLinks en D66. </span></span></p> <p><span><span></span></span></p> <p><span><span>De informateur concludeert onder andere dat een coalitie van Gemeentebelang, PvdA, GroenLinks, D66 en CDA het meest kansrijk is om te komen tot een daadkrachtig toekomstgericht bestuur van de gemeente Deventer. </span></span></p> <p><span> </span></p> <p><span><span>Woensdag 6 juni presenteert Dadema zijn rapport aan de gemeenteraad tijdens een openbare raadsvergadering vanaf 19.00 uur in de raadzaal van het stadhuis, waarna de gemeenteraad zijn advies en de verdere stappen in de coalitievorming bespreekt. <span>   </span></span></span></p> 2018-06-04 10:54:00 +0200 2018-06-04 10:54:34 +0200 2018-06-04 10:54:34 +0200 Gemeenteraad eensgezind over insteek nieuwe informatiefase De gemeenteraad van Deventer wees woensdagavond Burgemeester Martijn Dadema van Raalte aan als nieuwe informateur. Met een motie vraagt de raad hem om varianten voor een te vormen coalitie te presenteren. Komende vrijdag en zaterdag vinden verkennende gesprekken plaats met alle elf fractievoorzitters. <p><span><span>Formateur Henk Gossink bood op 19 mei jl. zijn eindverslag aan, nadat formatiegesprekken tussen Gemeentebelang, PvdA, VVD en D’66 werden beëindigd. Gossink schrijft hierin dat het vervolg van de formatie om een nieuwe informateur vraagt die draagvlak heeft bij een ruime meerderheid van de raad. </span></span></p> <p><span> </span></p> <p><span><span>De raad stemde unaniem in met een motie waarin de nieuwe informateur gevraagd wordt onderzoek te doen naar de uitgangspunten, ambities, mogelijke coalitiepartners en fricties van de politieke partijen om te komen tot een stabiele coalitie. <span> </span></span><span>Ook vraagt de raad om varianten voor een te vormen coalitie te presenteren, waarbij voor- en nadelen van de betreffende variant open worden besproken.</span></span></p> 2018-05-24 14:33:56 +0200 2018-05-24 14:33:56 +0200 2018-05-24 14:33:56 +0200 E-mailadressen raadsleden gewijzigd Raadsleden maken gebruik van een nieuw e-mailadres. Klik hier voor een overzicht van alle e-mailadressen. <p>De bijlage biedt een overzicht van alle e-mailadressen.</p> 2018-05-23 13:31:12 +0200 2018-05-23 13:31:12 +0200 2018-05-23 13:31:12 +0200 Coalitiebesprekingen beëindigd De formatiegesprekken tussen Gemeentebelang, PvdA, VVD en D66 zijn beëindigd. Het breekpunt tussen de partijen was de invulling van de extra wethouders. Hierover bleken de opvattingen tussen de partijen te ver uit elkaar te liggen. <p>Alle betrokkenen betreuren het dat deze poging om een coalitie te vormen niet tot een succes heeft geleid.</p> <p> </p> 2018-05-23 12:01:13 +0200 2018-05-23 12:01:14 +0200 2018-05-23 12:01:14 +0200 Formatie Deventer gaat verder met 4 partijen De onderhandelingen voor de coalitie wordt niet uitgebreid met een 5e partij. Op basis van de voortgang in de onderhandelingen hebben de 4 partijen besloten door te gaan met Gemeentebelang, PvdA, VVD en D66. Zij gaan de komende week op zoek naar een constructie om een college te kunnen vormen met 5 wethouders. <p>Het advies van de informateur was om in een latere fase een 5e partij toe te voegen. Nu hebben de 4 partijen besloten dat het bij deze 4 blijft. Daarbij heeft een aantal argumenten de doorslag gegeven. De belangrijkste is dat de toevoeging van een 5e partij de verhouding tussen coalitie en oppositie erg scheef zou trekken. De verwachting is dat zo’n grote coalitie de duale relatie tussen college en raad belemmert. Iedere coalitie heeft een sterke oppositie nodig. Daarnaast verwachten de onderhandelaars dat het met vier partijen beter lukt scherp focus te houden bij het besturen van Deventer. Tot slot speelt mee dat 4 partijen een stabieler bestuur oplevert dan een bredere coalitie.</p> <p>Tegenover deze argumenten staat de afweging dat verschillende partijen, die nu afvallen voor deze coalitie, de afgelopen periode op verschillende manieren een kwalitatief hoge bijdrage aan politiek en bestuur van Deventer hebben geleverd. Dat maakte het doorhakken van de knoop lastig, maar de onderhandelaars menen dat 4 partijen uiteindelijk de best mogelijke coalitie voor Deventer oplevert. De onderhandelaars gaan de komende week in samenwerking met de fracties een coalitieakkoord uitwerken.</p> <p>Tegelijkertijd werken de onderhandelaars aan een stabiele constructie waarin met 5 wethouders het college kan worden gevormd. De partijen vinden dat nog steeds gewenst vanwege de opgaven waar Deventer in de komende periode voor staat.</p> 2018-05-09 13:35:00 +0200 2018-05-09 13:35:00 +0200 2018-05-09 13:35:00 +0200 Onderzoeksrapport De Viking aangeboden Na een onderzoeksperiode van ruim vijf maanden heeft de onderzoekscommissie "De Viking" op donderdag 26 april 2018 haar onderzoekrapport gepresenteerd. In het rapport geeft de commissie haar oordeel over onderwerpen als projectbeheersing, rollen en verantwoordelijkheden en sturing en controle van de gemeente Deventer bij een project dat op afstand is geplaatst. <p><span><span>De gemeenteraad vindt het belangrijk om helder te krijgen hoe dit project tot nu toe is gelopen en hoe met gemeenschapsgelden is omgegaan. Tot twee keer toe werd namelijk door het college een aanvullend krediet voor het project gevraagd en door de raad verleend. Daarom heeft de raad in september 2017 een raadsonderzoek ingesteld en een onderzoekscommissie benoemd. Het belangrijkste doel van het onderzoek is om lessen te trekken uit het project Viking. Ook heeft de raad publieke verantwoording aan de inwoners van Deventer willen afleggen. </span></span></p> <p><span><span><span><span></span></span></span></span></p> <h2><span><span><span>Inrichting en vervolg onderzoek</span></span></span></h2> <p><span><span><span><span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span>Hiervoor heeft de onderzoekscommissie het project Viking gereconstrueerd aan de hand van een dossieranalyse, gesprekken met alle sleutelfiguren en openbare verhoren. Met de openbare verhoren in februari 2018 heeft de onderzoekscommissie reeds een deel van haar verhaal publiek gedeeld. Op 26 april is het rapport "<a href="https://deventer.raadsinformatie.nl/document/6419942/1/deel_1_-_Raadsonderzoek_de_Viking_-_def__versie_%28bestand_drukker%29" title="naar eindrapport raadsonderzoek De Viking">Van wankele basis naar stevig fundament</a>" gepresenteerd aan de raad en samen met de <a href="https://deventer.raadsinformatie.nl/document/6419944/1/Deel_2_-_Zienswijzen_Raadsonderzoek_met_tussenblad" title="naar de nota van zienswijzen op het eindrapport De Viking">nota van zienswijzen</a> aangeboden aan burgemeester Andries Heidema. De gemeenteraad zal in mei 2018 besluiten wat wordt gedaan met de conclusies en aanbevelingen van de onderzoekscommissie.</span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span></span></span></span></span></p> <h2><span><span><span>Conclusies en aanbevelingen</span></span></span></h2> <p><span><span><span></span></span></span></p> <p><span><span><span><strong>Locatie </strong></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span>De onderzoekscommissie concludeert dat in de beginfase onvoldoende tijd is genomen en informatie verzameld om de haalbaarheid van het project op de specifieke locatie aan de Noordenbergstraat (Vikinglocatie) gedegen te toetsen. Er is onvoldoende duidelijkheid geweest over wat er exact in de grond lag en welke (on)mogelijkheden dat met zich mee bracht. Er was verder onvoldoende duidelijkheid  over een realistische aankoopprijs voor de locatie, de kwaliteit van het schetsontwerp in relatie tot de functie die het gebouw moest accommoderen en een risicoanalyse, inclusief kansberekening en beheersmaatregelen. </span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span><strong>Rol college</strong></span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span>De gemeentelijke organisatie en het college hebben naar het oordeel van de commissie te krampachtig en te weinig betekenisvol invulling gegeven aan het onderscheid tussen de rol van eigenaar van de NV MVD (100% eigenaar) en opdrachtgever aan de NV MVD (voor de ontwikkeling van het project). Door de krampachtige rollenscheiding heeft de controle vanuit het college onvoldoende invulling gekregen.    </span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span><strong>Positie gemeenteraad</strong></span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span>De gemeenteraad is in de onderzochte periode onvoldoende in positie geweest bij de ontwikkelingen (tegenvallers èn successen) in het project. Daarmee bedoelt de commissie dat de raad zelf onvoldoende positie heeft geclaimd én dat het college de raad onvoldoende in positie heeft gebracht.</span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span><strong>Samenspel</strong></span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span>De aanbevelingen gaan daarnaast over samenspel tussen gemeenteraad, college, ambtenaren en derde partijen, met spelregels voor complexe projecten zoals de Viking. De spelregels moeten helpen om elkaar scherp te houden op de verschillende rollen en verantwoordelijkheden. En oog hebben voor de cultuur waarbinnen het project wordt gerealiseerd. </span></span></span></p> <p><span><span><span><span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span>Zie ook <a href="https://gemeenteraad.deventer.nl/raadsonderzoek">https://gemeenteraad.deventer.nl/raadsonderzoek</a></span></span></span></span></p> <p> </p> <h2><span><span><span><span><span> <p> </p> </span></span></span></span></span></h2> 2018-04-26 21:32:00 +0200 2018-04-26 21:32:35 +0200 2018-04-26 21:42:17 +0200 Nieuwe gemeenteraad geinstalleerd Op donderdagavond 29 maart 2018 vond de beëdiging en installatie plaats van de nieuwe gemeenteraad van Deventer. Afgelopen woensdagavond 28 maart werd afscheid genomen van de oude gemeenteraad. <p>Tijdens een feestelijke raadsvergadering werden leden en opvolgers van de nieuwe gemeenteraad in een volle raadzaal beëdigd.</p> <p>Na de vorming van het nieuwe college kan de samenstelling van de gemeenteraad nog wijzigen. Deze week vonden de eerste onderhandelingen plaats om te komen tot een nieuw college.</p> <p>In totaal keerden achttien raadsleden niet terug in de gemeenteraad. Drie vertrekkende raadsleden, mevrouw Spa en de heren Goejer en Elferink werden Koninklijk onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau.</p> 2018-03-29 21:30:00 +0200 2018-03-29 21:30:03 +0200 2018-03-29 21:32:41 +0200 Meer tijd voor afronding rapport De Viking Het onderzoeksrapport wordt donderdag 26 april 2018 aan de gemeenteraad aangeboden. <p><span><span>De Onderzoekscommissie heeft de afgelopen vijf maanden het onderzoek uitgevoerd naar het project De Viking. De commissie wil recht doen aan de opdracht van de raad en een gedegen eindrapport presenteren. Daarom heeft de commissie besloten meer tijd te nemen om het onderzoek zorgvuldig af te ronden. </span> <h2><span>Samenstelling commissie</span></h2> </span> <p><strong><span><span></span></span></strong></p> <p><span>Het besluit van de Onderzoekscommissie betekent dat de samenstelling van de commissie voor de laatste fase van het onderzoek moet worden aangepast. De commissie moet bestaan uit tenminste drie raadsleden. Met het aftreden van de heren Elferink, De Niet en Noor als raadslid op 28 maart, zal de raad een voorstel gedaan worden om tenminste één nieuw lid te benoemen. De heren Van der Meulen en Groothuis blijven aan als commissielid.</span></p> </p> <p> <p><span><span>De Onderzoekscommissie heeft besloten de aanbieding van het rapport uit te stellen. Daarmee kiest de commissie voor zorgvuldigheid in plaats van snelheid. De planning was krap en uiteindelijk niet haalbaar.</span></span></p> </p> 2018-03-26 21:45:00 +0200 2018-03-26 21:45:52 +0200 2018-03-26 21:47:07 +0200 Uitslag raadsverkiezing De definitieve uitslag van de raadsverkiezing is bekend. <p>De uitslag hoe er in Deventer is gestemd ziet u in beeld op <a href="http://www.deventerkiest.nl/" title="Naar Deventerkiest.nl">Deventerkiest.nl</a>.</p> <p>In Deventer heeft 56,3% van de stemgerechtigden gestemd. Op de 51 stembureaus werden 43.893 stemmen uitgebracht.</p> <p>De zetelverdeling:</p> <ul> <li>Gemeentebelang 7</li> <li>PvdA 6</li> <li>VVD 6</li> <li>GroenLinks 5</li> <li>D66 4</li> <li>Deventer belang 3</li> <li>CDA 2</li> <li>ChristenUnie 1</li> <li>Deventer Nu 1</li> <li>DENK 1</li> <li>Deventer Sociaal 1</li> </ul> <h2>Uitslag kandidaten</h2> <p>De uitslag op kandidaatsniveau is (alfabetische volgorde):</p> <ul> <li>Aydin, B. (Baran) (m) Deventer</li> <li>Baher, H. (Halla) (v) Deventer</li> <li>Boswinkel, K. (Koen) (m) Deventer</li> <li>Eltink, H. (Hennie) (v) Deventer</li> <li>Emens, A. (Bram) (m) Deventer</li> <li>Gebhardt, A.R. (Alex) (m) Deventer</li> <li>de Geest, R.S. (Rob) (m) Deventer</li> <li>Grijsen, E.G. (Liesbeth) (v) Lettele</li> <li>Groothuis, H. (Henk) (m) Deventer</li> <li>Hamstra-de Jong, A.B. (Anke) (v) Deventer</li> <li>ten Have, H.A.M. (Harry) (m) Schalkhaar</li> <li>Holtslag, W.T. (Wouter) (m) Deventer</li> <li>Hunger, C.N. (Carmen) (v) Deventer</li> <li>Kamphuis, C. (Christian) (m) Deventer</li> <li>Kaya, A. (Ahmet) (m) Deventer</li> <li>Kleine Schaars, S.R.J. (Bert) (m) Schalkhaar</li> <li>Kleine Schaars, M.B.M. (Martin) (m) Deventer</li> <li>Kolkman, J.W.J. (Jan Jaap) (m) Deventer</li> <li>Ledeboer, D.A. (Daaf) (m) Deventer</li> <li>Leget, J.C. (Caroline) (v) Deventer</li> <li>van der Meer, A. (Anne) (v) Deventer</li> <li>van der Meulen, T (Tjeerd) (m) Diepenveen</li> <li>van der Mik, E. (Elske) (v) Schalkhaar</li> <li>Mulders, B.M. (Babette) (v) Schalkhaar</li> <li>Nijman-Visscher, H.G. (Henrike) (v) Deventer</li> <li>Onvlee, P.R. (Peter) (m) Bathmen</li> <li>Rosenkamp, R.P. (Roderic) (m) Deventer</li> <li>Schmidt, K. (Kitty) (v) Deventer</li> <li>Schoemans, M.F.J. (Marco) (m) Deventer</li> <li>Schuring, J. (Jan) (m) Deventer</li> <li>Sijbring, J.B. (Jantine) (v) Deventer</li> <li>Sipman, E.M.L. (Eva) (v) Deventer</li> <li>Smeenk, G.H. (Erik) (m) Diepenveen</li> <li>Stegeman, G.H. (Gerry) (v) Deventer</li> <li>Stegink, T.W. (Erik) (m) Bathmen</li> <li>Wuijster, L.H.T. (Lars) (m) Deventer</li> <li>Zegel-van Tiel, A.G. (Lida) (v) Deventer</li> </ul> <p>Bekijk de <a href="http://www.deventer.nl/besturen/verkiezingen/uitslag-per-stembureau-gr-2018" title="Download de uitslag per stembureau (pdf, 18 KB) ">uitslag per stembureau (pdf, 18 KB)</a>. De voorkeurstemmen vindt u in het <a href="http://www.deventer.nl/besturen/verkiezingen/proces-verbaal-vaststelling-uitslag-gr2018-deventer" title="Download het Proces verbaal (pdf, 221 KB)">Proces verbaal (pdf, 221 KB)</a>.</p> <h2>Uitslag referendum Wiv</h2> <p>Provincie Overijssel maakt de uitslag van het referendum Wiv bekend. Kijk voor informatie op de <a href="http://www.overijssel.nl/" title="Naar de website van provincie Overijssel">website van de provincie</a>.</p> 2018-03-26 17:15:33 +0200 2018-03-26 17:15:33 +0200 2018-03-26 17:15:33 +0200 23 maart duidingsdebat Vrijdag 23 maart vindt vanaf 20.00 uur een duidingsdebat plaats in de raadzaal van het stadhuis. <p>Op 23 maart komen de gekozen raadsleden bijeen voor een informeel debat over de duiding van de uitslag. Dit debat geeft richting aan (het initiatief tot) coalitievorming. Daarnaast kunnen gekozen fracties wensen uitspreken rond het te volgen proces tot coalitievorming. De keuze hoe om te gaan met deze wensen is aan de fracties die uiteindelijk het initiatief tot coalitievorming nemen.</p> <p> </p> 2018-03-21 16:07:24 +0100 2018-03-21 16:07:24 +0100 2018-03-21 16:07:24 +0100 Rekenkameronderzoek Klimaat- en energiebeleid De Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar het Klimaat- en energiebeleid van de gemeente Deventer. De gemeente Deventer heeft het streven om in 2030 klimaat-en energieneutraal te zijn. De vraag ligt voor of de gevolgde aanpak van het beleid doeltreffend is en of verwacht mag worden dat, op basis van de gevolgde aanpak, de duurzaamheidsdoelstelling bereikt kan worden. <h2>Onderzoek</h2> <p><span><span><span><span><span>Het onderzoek geeft de gemeenteraad inzicht in de succesfactoren en eventuele belemmeringen bij de Deventer aanpak van het duurzaamheidsbeleid, met </span></span><span>specifieke aandacht voor de vragen wat Deventer kan leren van ervaringen elders en hoe Deventer succesvol kan zijn in het realiseren van de duurzaamheidsdoelstelling. Het onderzoek werd in opdracht van de Rekenkamercommissie uitgevoerd door bureau CREM in samenwerking met bureau ZET. <strong><span> </span></strong></span></span></span></span></p> <h2>Goede stappen</h2> <h2></h2> <p><span><span>In de evaluatieperiode tussen 2011 en 2017 zijn door de gemeente en haar partners diverse mooie prestaties geleverd, bijvoorbeeld de toename van het aantal zonnepanelen, de realisatie van twee windmolens, de oprichting van de energiecoöperatie Deventer Energie, een energie-efficiënt stadskantoor en de intergemeentelijke samenwerking in Transform. Het onderzoek laat verder zien dat in Deventer goede stappen zijn gezet in het terugdringen van de CO2 emissie, ook in vergelijking met andere gemeenten. <strong><span> </span></strong></span></span></p> <h2>Nog niet toereikend</h2> <h2></h2> <p><span><span>Ondanks de goede prestatie die in achterliggende periode in Deventer is geleverd, constateren de onderzoekers dat de gemeente op dit moment niet op koers ligt om de doelstelling klimaatneutraal of energieneutraal in 2030 te realiseren. Daarvoor zijn het doelbereik in de afgelopen periode en de huidige inzet niet toereikend. </span></span></p> <h2><span><span>Aanbevelingen</span></span></h2> <h2></h2> <p><span>De Rekenkamercommissie geeft aanbevelingen waarmee Raad en College aan de slag kunnen, zoals: intensiveren van de inzet, opstellen van een routekaart, uitwerken van duurzame mobiliteit en meer focus op energiebeleid van het bedrijfsleven. De voortgang naar een klimaat- of energieneutraal Deventer kan de komende jaren worden versneld. Hiervoor is een intensievere samenwerking nodig met een breder palet aan maatschappelijke partners en een grotere inzet (financiële middelen en capaciteit), die beter aansluit op de ambitie en de genoemde beleidsprioriteiten.</span></p> 2018-03-21 15:55:00 +0100 2018-03-21 15:55:18 +0100 2018-03-21 16:00:10 +0100 Stemhulp Deventer al 14.550 keer ingevuld Dat is een mooie score met nog een kleine week te gaan tot de verkiezingen. <p><span><span><span><span><span><span>Uit ervaring blijkt dat verreweg de meeste mensen de stemhulp de laatste twee dagen voor de verkiezingen en op de verkiezingsdag zelf raadplegen. <p><span><span><span><span><span><span>De stemhulp is te vinden via <a href="http://www.deventer.nl/verkiezingen">www.deventer.nl/verkiezingen</a></span></span></span></span></span></span></p> </span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span></span></span></span></p> 2018-03-15 14:32:00 +0100 2018-03-15 14:32:12 +0100 2018-03-15 14:35:00 +0100 Het Deventer lijsttrekkersdebat Hét Deventer Lijsttrekkersdebat wordt maandagavond 19 maart gehouden in de Deventer Schouwburg. Met honderden mensen in de zaal, een live-uitzending op DRTV en veel aandacht van de Stentor - zowel online als in de krant - wordt dit het debat voor de twaalf lijsttrekkers op het podium om kiezers te overtuigen. <p><span><span><span><span><span><span><span>Alex Kuhne, directeur van de schouwburg, is gastheer. Het debat staat onder leiding van de Stentor-journalist Pepijn van den Brink, met als sidekick bekende Deventenaar en columnist Özcan Akyol. Er is muziek van Maarten van Veen, er zijn Deventenaren die hun zegje mogen doen. </span></span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span> </span></span></p> <p><span><span>Maar bovenal zijn er twaalf lijsttrekkers die met elkaar verbaal in de slag gaan op zes thema's die in nauw overleg met de redactie van de Stentor zijn geselecteerd. Het gaat over windmolens, over het wel of niet autovrije Grote Kerkhof, over investeren in de stad en jongeren, over hoe je omgaat met de bijstand en over het dossier van de afgelopen tijd: de bouw van filmtheater De Viking.</span></span></p> <p><span><span> </span></span></p> <p><span><span><span>Het Deventer Lijsttrekkersdebat is vrij toegankelijk voor iedereen. Vanaf 19.45 uur is de zaal open, het debat begint om 20.00 uur. Het wordt georganiseerd door de Deventer Schouwburg in samenwerking met dagblad de Stentor, lokale omroep DRTV en de raadsgriffie. </span></span></span></p> 2018-03-15 14:22:14 +0100 2018-03-15 14:22:15 +0100 2018-03-15 14:22:15 +0100 Openbare verhoren raadsonderzoek De Viking De gemeenteraad van Deventer heeft op 27 september 2017 besloten een raadsonderzoek uit te voeren naar de ontwikkeling van het Filmtheater de Viking. Na het dossieronderzoek en verkennende interviews met sleutelpersonen in de afgelopen maanden, vinden 5, 6, 7 en 23 februari openbare verhoren plaats. <p><span><span><span></span> <p>Ten eerste wil de raad inzicht verkrijgen in het gevoerde bestuur, de aansturing, de verantwoording, de kosten­beheersing en het maatschappelijk vastgoedbeheer m.b.t. de realisatie van het project De Viking – film en theater. Ten tweede wenst de raad lessen te trekken uit deze inzichten op basis van concrete aanbevelingen. Het onderzoek biedt tot slot ook de mogelijkheid om publieke verantwoording af te leggen.<span>   </span></p> <span></span></span></span></p> <h2><span>De Viking</span></h2> <p><span><span> <p>Het project De Viking werd door de gemeente samen met de NV Maatschappelijk Vastgoed (NV MVD) en het bestuur van De Viking verder vorm gegeven en uitgevoerd. Tot drie keer toe werd door het college een aanvullend krediet voor het project gevraagd en door de raad verleend. De raad vindt het belangrijk om helder te krijgen hoe dit project tot nu toe is gelopen en hoe met gemeenschapsgelden is omgegaan. <span>  </span></p> <h2><span>Openbare verhoren</span></h2> </span></span> <p><span><span> <p>De onderzoekscommissie wil de informatie die tot nu toe is verkregen in het onderzoek verifiëren. Ook vindt de commissie het onderwerp van dusdanig belang dat zij publiekelijk zichtbaar wil maken hoe de ontwikkeling van en de besluitvorming over het filmtheater de Viking heeft plaatsgevonden.</p> <p>Voor de verhoren zullen de volgende mensen worden opgeroepen:</p> <p><span>De heer Ahne, voormalig wethouder</span></p> <p><span>De heer Bakhuizen, voormalig gemeentesecretaris en voormalig directeur NV MVD</span></p> <p><span>De heer Beumer, projectmanager gemeente</span></p> <p><span>De heer Van Coeverden, voorzitter Stichting Theater Bouwkunde</span></p> <p><span>De heer Galesloot, concerncontroller gemeente </span></p> <p><span>De heer De Groote, directeur NV MVD</span></p> <p><span>Mevrouw Grijsen, wethouder</span></p> <p><span>De heer Hartogh Heys, voormalig wethouder</span></p> <p><span>De heer Kossen, gemeentesecretaris</span></p> <p><span>De heer Waltman, projectleider NV MVD</span></p> <p><span></span></p> <p><span>De openbare verhoren worden gehouden in de raadszaal van het stadhuis van Deventer. Belangstellenden kunnen de verhoren bijwonen. De verhoren worden </span><a href="https://notubiz.nl/live-uitzendingen/"><span><span>gestreamd</span></span></a><span> en zijn terug te zien op </span><a href="https://deventer.raadsinformatie.nl/"><span><span>https://deventer.raadsinformatie.nl/</span></span></a><span> </span></p> <p><span></span></p> <p><span>Na de openbare verhoren stelt de onderzoekscommissie haar eindrapport op. Naar verwachting wordt deze eind maart aan de raad gepresenteerd en gepubliceerd.</span></p> </span></span></p> </p> 2018-01-12 11:30:00 +0100 2018-01-11 14:36:47 +0100 2018-01-19 12:46:57 +0100 Mevrouw mr. M.J.G. de Jager - Stegeman Lid in de Orde van Oranje Nassau Mevrouw Margriet de Jager is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Andries Heidema reikte, namens Zijne Majesteit de Koning, de onderscheidingstekens uit. <p>Mevrouw M.J.G. de Jager - Stegeman was actief voor Deventer Belang:</p> <ul> <li>1986 – 1998: lid van de gemeenteraad</li> <li>1999 – 2002: lid van de gemeenteraad en wethouder</li> <li>2002 – 2009: lid van de gemeenteraad</li> <li>2009 – 2014: wethouder</li> <li>2014 – december 2017: lid van de gemeenteraad</li> </ul> 2017-12-22 00:00:00 +0100 2018-01-22 15:31:17 +0100 2018-01-22 15:31:17 +0100 Gemeenteraad ontmoet Colmschate-Noord Hoe gaat het met de buurten Blauwenoord, Groot Douwel en het Oostrik? Raadsleden gingen dinsdagavond in het Titus Brandsmahuis met inwoners en professionals in gesprek over de wijk Colmschate-Noord. <p><span><span><span lang="EN-US">De onlangs gelanceerde </span><span lang="EN-US"><a href="http://www.staatvandeventer.nl/svd/wijkenmonitor-in/4/7"><span><span>wijkmonitor</span></span></a></span><span lang="EN-US"> is voor de raad aanleiding om met wijk Colmschate-Noord in gesprek te gaan over het beeld dat de monitor geeft. In de wijkmonitor wordt weergegeven </span><span>hoe een wijk ervoor staat op het gebied van veiligheid, sociaal en de fysieke omgeving. Gaat de feitelijke situatie gelijk op met de beleving van de burgers?</span></span></span></p> <p><span><span> </span></span></p> <p><span><span><span>Tijdens de avond deelden inwoners en professionals hun ervaringen met de buurt. </span></span></span></p> <p><span lang="EN-US"><span>Het gesprek ging onder andere over veiligheid, onderhoud, inkomen, betrokkenheid en trots.</span></span><span></span></p> 2017-10-04 12:31:14 +0200 2017-10-04 12:31:14 +0200 2017-10-04 12:31:14 +0200 Çetin Yildirim neemt afscheid gemeenteraad Vanwege gezondheidsredenen heeft PvdA-raadslid Çetin Yıldırım zijn functie als gemeenteraadslid neergelegd. Hij wordt opgevolgd door Jeroen Jonker. <p>Yıldırım neemt afscheid van de raad en de PvdA-fractie na een lange periode als raadslid. Hij was raadslid in Deventer sinds januari 2005 na de gemeenteraadsverkiezingen als gevolg van de samenvoeging van Deventer en Bathmen. Binnen de PvdA-fractie was hij in de afgelopen 12,5 jaar een zeer gewaardeerd collega met veel kennis en inzet op de terreinen van onderwijs en jeugdzorg. Yıldırım maakte zich o.a. sterk voor het tegengaan van voortijdige schooluitval, goede jeugdzorg, gelijke kansen voor iedereen en het bestrijden van kinderarmoede.</p> <p>Jeroen Jonker neemt de vrijgevallen raadszetel bij de PvdA-fractie in. Hij is in het dagelijks leven ambtenaar bij de gemeente Enschede. Jonker werd in de raadsvergadering van 27 september beëdigd.</p> 2017-09-27 20:29:27 +0200 2017-09-27 20:29:27 +0200 2017-09-27 20:29:27 +0200 Initiatief Raadsonderzoek De Viking Woensdag 27 september stemde de gemeenteraad in met het gezamenlijke initiatief van de 11 fractievoorzitters om een raadsonderzoek te starten naar aanleiding van project De Viking. De raad stelt vraagtekens bij de aansturing, verantwoording en kostenbeheersing van het project en vindt het belangrijk om er lessen uit te trekken voor toekomstige projecten. <p>In 2012 besloot de raad op basis van een haalbaarheidsonderzoek het project De Viking te starten en stelde krediet beschikbaar. Het project werd door de gemeente samen met de NV Maatschappelijk Vastgoed en het bestuur van De Viking verder vorm gegeven en uitgevoerd. Tot twee keer toe werd door het college een aanvullend krediet voor het project gevraagd en door de raad verleend. De raad vindt het belangrijk om helder te krijgen hoe dit project tot nu toe is gelopen en hoe met gemeenschapsgelden is omgegaan. </p> <h2>Bestuur</h2> <p>Het debat over het tweede kredietverzoek rondom De Viking leidde begin juli tot het vertrek van wethouder Hartogh Heys. Kort daarna sprak de raad al bij motie het voornemen uit een raadsonderzoek te willen doen.</p> <h2>Raadsonderzoek</h2> <p>Het raadsonderzoek richt zich op het hele proces van de politiek-bestuurlijke besluitvorming. In ieder geval komt aan de orde hoe het college de raad heeft geïnformeerd, hoe het projectmanagement was ingericht, hoe in de organisatie de controle was georganiseerd en hoe de omgang met geheimhouding is geweest. Maar ook de organisatie van het ontwikkelen en beheren van maatschappelijk vastgoed wordt onder de loep genomen.</p> <h2>Inrichting onderzoek</h2> <p>Een onderzoekscommissie bestaande uit de raadsleden Tjeerd van der Meulen (voorzitter), Arie de Niet (plaatsvervangend voorzitter), Marcel Elferink, Henk Groothuis, en Bas Noor voeren het onderzoek uit. Een extern bureau wordt ingeschakeld voor het feitenonderzoek, de voorbereiding en ondersteuning van de commissie bij de interpretatie en analyse van de feiten. De griffie voert het secretariaat van de commissie.</p> <h2>Budget</h2> <p>De raad stelt een maximaal werkbudget van € 150.000,- beschikbaar. De commissie moet als het onderzoek is afgerond aan de raad verantwoording afleggen over de besteding van dit budget. <span>De afronding is naar verwachting eind maart 2018. </span></p> 2017-09-21 14:30:00 +0200 2017-09-21 12:45:12 +0200 2018-01-15 13:19:43 +0100 Start politieke seizoen in kernen rondom Deventer Na het zomerreces vond woensdag 6 september de start van het politieke seizoen plaats. Dit jaar stond de start in het teken van uitnodigend bestuur en lokale initiatieven. Raadsleden, collegeleden en directieleden van de gemeente Deventer werden ontvangen bij diverse initiatieven in het buitengebied. <h2>Lokale initiatieven</h2> <p>In Okkenbroek werden de initiatiefnemers van de kunstroute bezocht. Bestuurders bezochten ook het zwembad in Looermark, de dagbesteding voor ouderen in De Spil Lettele, het initiatief Co-Stroom in Bathmen en Sportvereniging Schalkhaar. Tijdens deze ontmoetingen werd gedeeld waar de gemeente volgens de initiatiefnemers een stap opzij mag doen en welke vormen van samenwerking of ondersteuning wenselijk zijn.</p> <h2>Ruimte geven</h2> <p>Het bestuur van Deventer wil ruimte geven aan maatschappelijke initiatieven. Dit vraagt om loslaten binnen bijpassende spelregels, beleidskaders en instrumenten. Initiatieven kunnen activiteiten ontplooien die aanvullend zijn op wat de overheid doet. Het kan ook zijn dat een initiatief de gemeente uitdaagt om overheidstaken over te nemen.</p> <h2>Raadsperiode</h2> <p>Met de start is het laatste seizoen van de raadsperiode 2014-2018 aangebroken. Volgend jaar op 21 maart 2018 kunnen inwoners van Deventer van 18 jaar en ouder weer naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen.</p> 2017-09-07 14:42:06 +0200 2017-09-07 14:42:06 +0200 2017-09-07 14:42:06 +0200 Onderzoek naar beleid en aanpak duurzame energie De Rekenkamercommissie van de gemeente Deventer gaat onderzoek uitvoeren naar de realisatie van de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente. Het onderzoek start in september 2017 en is bedoeld om de gemeenteraad inzicht te geven in de succesfactoren en eventuele belemmeringen bij de aanpak van de duurzaamheidsdoelstellingen. <p><span><span><span>Deventer heeft sinds 2011 een ambitieuze duurzaamheidsdoelstelling: Energieneutraal in 2030.</span></span><span> </span><span><span>In de loop van 2016 was ca 16% van deze doelstelling gerealiseerd. Daarmee ligt er nog een flinke opgave voor de komende 13 jaar. De Rekenkamercommissie vindt het dan ook van belang om dit onderwerp onder de loep te nemen.</span></span></span><span><span> </span></span></p> <h2>Duurzamer</h2> <h2></h2> <p><span><span>Minder energie gebruiken en duurzame energie opwekken zijn twee belangrijke manieren om Deventer duurzamer te maken. Wind, zon en biomassa zijn bekende voorbeelden van middelen om duurzame energie op te wekken. De gemeente werkt voor het behalen van haar doelen samen met partners, ondernemers en inwoners. <span>Deventer kiest ervoor om duurzaamheidsinspanningen van bedrijfsleven, onderwijs, instellingen en inwoners te faciliteren. </span></span></span><span><span> </span></span></p> <h2>Onderzoek</h2> <p><strong><span><span></span></span></strong></p> <p><span><span><span>Het onderzoek geeft de gemeenteraad inzicht in de succesfactoren en eventuele belemmeringen bij de Deventer aanpak van het duurzaamheidsbeleid, met </span></span><span>specifieke aandacht voor de vragen wat Deventer kan leren van ervaringen elders en hoe Deventer succesvol kan zijn in het realiseren van de duurzaamheidsdoelstelling. Het onderzoek start in september 2017 en wordt in opdracht van de Rekenkamercommissie uitgevoerd door bureau CREM in samenwerking met bureau ZET. </span></span></p> 2017-09-04 11:38:00 +0200 2017-09-04 11:38:13 +0200 2017-09-04 11:39:32 +0200 Zomerreces De gemeenteraad is met reces van 20 juli tot en met 31 augustus 2017. <p>Voor vragen kunt u terecht bij de raadsgriffie: 0570 69 3232 of <a href="mailto:griffie@deventer.nl">griffie@deventer.nl</a>. De eerste raadsbijeenkomst na het reces is op 13 september 2017.</p> 2017-07-20 09:00:00 +0200 2017-07-17 13:45:40 +0200 2017-07-17 13:45:40 +0200 Raadsonderzoek De Viking De gemeenteraad gaat een raadsonderzoek uitvoeren naar aanleiding van het project De Viking. De raad stelt vraagtekens bij de aansturing, verantwoording en kostenbeheersing van het project en vindt het belangrijk om lessen te trekken voor toekomstige projecten. <p>In 2012 besloot de gemeenteraad op basis van een haalbaarheidsonderzoek het project te starten en stelde krediet beschikbaar. Het project werd samen met de NV Maatschappelijk Vastgoed en het bestuur van De Viking verder vorm gegeven en uitgevoerd.</p> <h2>Second Opinion</h2> <p>Tot twee keer toe werd door het college een aanvullend krediet voor het project gevraagd en verleend. Om het laatste verzoek voor krediet te onderbouwen werd tevens een second opinion uitgevoerd. De second opinion roept bij de raad vragen op over aansturing, verantwoording en kostenbeheersing van het project.</p> <h2>Raadsonderzoek</h2> <p>Het is de eerste keer dat in Deventer een raadsonderzoek wordt uitgevoerd. Aan de hand van het project De Viking wil de raad lessen trekken voor toekomstige projecten, waar zowel de gemeenteraad, als het college en de organisatie hun voordeel mee kunnen doen.</p> <p>Zo wil de raad bijvoorbeeld onderzoek doen naar de inrichting van interne controlesystemen en projectmanagement, de wijze waarop wordt omgegaan met geheimhouding en hun eigen rol in het proces. Deze aspecten raken aan de kern van het functioneren van het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie.</p> <h2>Uitvoering</h2> <p>Woensdagavond stemde de raad unaniem in met de intentie van GroenLinks om een raadsonderzoek uit te voeren. De precieze afbakening van het onderzoek moet nog worden vastgesteld. Na het zomerreces zal een initiatiefvoorstel worden voorbereid waarin de onderzoeksmethode, vraagstelling en uitvoering worden uitgewerkt.</p> 2017-07-19 22:33:00 +0200 2017-07-19 22:33:00 +0200 2017-07-20 09:25:46 +0200 Kijkcijfers livestreams De livestreams van de raadsvergaderingen trekken gemiddeld een kleine 200 kijkers. <p><span>De <a href="https://deventer.raadsinformatie.nl/live" title="naar de livestream">livestreams</a> van de raadsvergadering van 5 juli, met daarin het indienen van de motie van wantrouwen, en de vergadering van 12 juli met het daarin het verantwoordingsdebat werden gevolgd door respectievelijk 975 en 2308 kijkers.</span></p> <p><span></span></p> <p><span></span></p> <p><span></span></p> <p><span></span></p> <p><span><span></span></span></p> <p><span> </span></p> 2017-07-17 13:56:00 +0200 2017-07-17 13:56:04 +0200 2017-07-17 17:00:50 +0200 Meerderheid raad steunt aanblijven college Een meerderheid van de gemeenteraad wil dat het Deventer college doorgaat, met duidelijke kaders en werkafspraken. Een motie met deze strekking werd woensdagavond aangenomen tijdens de raadsvergadering. De aangenomen motie zorgt ervoor dat Liesbeth Grijsen, Jan Jaap Kolkman en Frits Rorink doorgaan als wethouder. <span><span>De motie volgde op een stevig debat, waarin het draaide om het vertrouwen tussen de raad en de drie wethouders.</span><span>  </span><span>Voor een ruime meerderheid in de raad was dit uiteindelijk voldoende om door te gaan met het huidige college. De motie werd ingediend door de fracties van GroenLinks, ChristenUnie en VVD en gesteund door</span><span>  </span><span>coalitiepartijen Gemeentebelang, PvdA en CDA. De overige partijen stemden tegen de motie.</span><span>  </span></span> <p><span></span><span></span></p> <h2>Kaders</h2> <span><span>Er zijn afspraken gemaakt over de manier waarop het college deze raadsperiode verder gaat.</span><span>  </span><span>Zo is afgesproken dat het college politiek gevoelige onderwerpen neutraal aan de raad voorlegt, met verschillende opties die de raad kan afwegen.</span><span>  </span><span>Het college besluit pas over gevoelige onderwerpen nadat de raad wensen en bedenkingen heeft meegegeven. De raad heeft het college ook opgedragen om proactief te communiceren over ontwikkelingen in politiek gevoelige dossiers.</span></span> <h2><span></span><span></span></h2> <h2>Nieuw beleid</h2> <p><span>In de eerste raadsvergadering na het reces beslist de raad welke onderwerpen controversieel worden,</span><span>  </span><span>en niet meer in deze raadsperiode aan de orde komen.</span><span>  </span><span>Overige afspraken zijn een maandelijkse agenda-afstemming tussen raad en college aan de Raadstafel.</span><span>  </span><span>En de begroting bevat in principe geen nieuw beleid, met een uitzondering voor de uitkomsten van het Voorjaarsdebat</span></p> 2017-07-13 09:23:03 +0200 2017-07-13 09:23:03 +0200 2017-07-13 09:23:03 +0200 Lars Wuijster, VVD, stelt zich voor Lars Wuijster: "Je werkt hard, krijgt gelijke kansen en hebt de vrijheid om jouw ambities waar te maken. De normale zaken zijn goed geregeld en jouw veiligheid is gegarandeerd. Dat is mijn droom voor iedereen in de mooiste stad van Nederland." <p><span>Ik sta dan ook voor mensen die wat van hun leven willen maken. Voor meer initiatieven door mijn stadgenoten en minder vanuit het gemeentehuis. Voor een gemeente die jou op de eerste plaats zet en naar je luistert. </span></p> <p><span></span></p> <p><span>Die voor je klaar staat als je het moeilijk hebt en je steunt of een zetje in de goede richting geeft. Die beseft dat belastinggeld jouw geld is en niet meer uitgeeft dan er binnenkomt.</span></p> 2017-07-13 08:30:00 +0200 2017-07-17 13:40:37 +0200 2017-07-17 17:02:21 +0200 Motie van wantrouwen aangenomen tegen wethouders Tijdens de raadsvergadering van 5 juli 2017 is een motie van wantrouwen aangenomen tegen alle wethouders van B&W. Wethouders Grijsen, Kolkman en Rorink hebben aangegeven dat zij zich beraden op de ontstane situatie. <p><span><span><span>Eerder op de avond stapte D66 uit de coalitie, waarop wethouder Hartogh Heys ontslag nam. De fractie van D66 trok zich terug nadat 3 coalitiepartijen (Gemeentebelang, PvdA en CDA) aangaven dat zij onvoldoende vertrouwen hadden in de aansturing van het project De Viking door wethouder Robin Hartogh Heys. D66 vond dit onterecht en trok de fractie terug uit de coalitie, waarop de D66-wethouder zijn ontslag indiende bij de gemeenteraad.  </span></span></span></p> <p><span><span><span></span></span></span></p> <h2><span>Motie van wantrouwen</span></h2> <p><strong><span><span><span></span></span></span></strong></p> <p><span><span><span>Na een korte schorsing diende de voltallige oppositie een motie van wantrouwen in tegen de 3 overgebleven wethouders. Deze werd aangenomen met steun van D66. De 3 wethouders beraden zich op de ontstane situatie en krijgen hiervoor de tijd van de gemeenteraad.</span></span></span></p> <p><span><span><span></span></span></span></p> <h2><span>Reactie</span></h2> <p><strong><span><span><span></span></span></span></strong></p> <p><span><span>De wethouders reageren waarschijnlijk op korte termijn op de motie. Raadsleden kunnen vervolgens beoordelen of zij deze reactie passend vinden. </span></span></p> 2017-07-06 11:10:10 +0200 2017-07-06 11:10:10 +0200 2017-07-06 11:10:10 +0200 Voorjaarsdebat uitgesteld tot 12 juli Het voorjaarsdebat van de gemeenteraad wordt één week uitgesteld. De behandeling van de voorjaarsnota en het debat vinden nu plaats op woensdag 12 juli vanaf 14.00 uur. Het Presidium besloot hiertoe om ruimte te geven aan het debat rondom De Viking. <h2><span lang="EN-US">Voorjaarsdebat </span></h2> <p><span><span><span>Het Voorjaarsdebat is voor de raad hét moment om sturing te geven aan de beleidskeuzes voor de </span></span></span><span><span><span>komende jaren. Raadsfracties spreken hun ambities, prioriteiten en politieke beschouwingen uit over 2018. Dit gebeurt veelal in de vorm van moties. Deze moties of voorstellen komen van het college, van inwoners of van de raadsfracties. Het College werkt de aangenomen moties in het najaar uit en vertaalt deze naar een financieel sluitende meerjarenbegroting. </span></span></span><span><span> </span></span></p> <h2><span lang="EN-US">De Viking</span></h2> <p><span><span><span> <p><span><span><span>Om de bouw van het theater en filmhuis De Viking te realiseren is een aanvullende investering van <span> </span></span><span>€ 828.000,-- </span><span>nodig, ter dekking van onvoorziene kosten. Er is behoefte aan debat over dit dekkingsvoorstel. </span></span></span><span><span>Het Presidium wil ruimte geven aan dit debat op woensdag 5 juli.</span> </span><span></span></p> </span></span></span></p> <h2><span lang="EN-US">Presidium</span></h2> <p><span lang="EN-US"><span><span>De gemeenteraad beheert zijn eigen agenda. Voorafgaand aan iedere vergaderronde komt het presidium samen om de agenda’s voor te bereiden. Het Presidium bestaat uit enkele raadsleden, de burgemeester als voorzitter van de raad en de griffier. </span></span></span><span lang="EN-US"><span> </span></span></p> <h2><span lang="EN-US">Livestream</span></h2> <p><span lang="EN-US"><span><span>Raadsvergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom in<span>  </span></span><span>de raadzaal. De raadsvergaderingen zijn thuis ook te volgen via de <a href="https://deventer.raadsinformatie.nl/live" title="naar de livestream">livestream</a>. De vergadering op 5 juli begint om 19.00 uur. De vergadering op 12 juli vindt vanaf 14.00 uur plaats. </span></span><strong></strong></span></p> 2017-07-03 12:57:00 +0200 2017-07-03 12:57:28 +0200 2017-07-03 13:28:26 +0200 Lida Zegel - GroenLinks Elke week stelt een raadslid zich voor. <p><span>Een socialer, groen en open Deventer én grote veranderingen in denken en doen. Daar begon ik in 2014 mijn raadswerk mee voor GroenLinks. Als raadslid wil ik de politiek dichter bij de inwoners brengen. Meer en vaker met elkaar in gesprek zijn; gebruikers in de gemeente met de uitvoerders en de controleurs. </span></p> <p><span></span></p> <p><span>Gemeenteraad, ambtenaren en inwoners/ partners in een logische driehoek samen. In het sociale domein (zorg/WMO, jeugd en werk), waar ik voor GroenLinks het aanspreekpunt ben, is dit de afgelopen jaren ook goed van de grond gekomen. Samen zijn we krachtiger.</span></p> 2017-07-03 10:43:10 +0200 2017-07-03 10:43:10 +0200 2017-07-03 10:43:10 +0200 Rekenkamercommissie onderzoekt inzet bijstandsuitkeringen De Rekenkamercommissie van de gemeente Deventer zal onderzoek uitvoeren naar inzet van de gemeente op bijstandsuitkeringen. Het onderzoek is bedoeld om de gemeenteraad meer inzicht te geven in de mate waarin inzet op het beperken van de werkloosheid effect heeft en sturingsmogelijkheden die de raad daar op heeft. Het onderzoeksrapport zal in het najaar worden aangeboden aan de gemeenteraad. <h2>Aanleiding</h2> <p><span><span>Aanleiding voor het onderzoek is mede de verbetering van landelijke cijfers over werkgelegenheid in 2016 ten opzichte van voorgaande jaren. De Monitor Sociaal Domein van de gemeente Deventer (per 31 augustus 2016) wijst echter uit dat het aantal mensen met een bijstandsuitkering in Deventer stijgt. </span></span><span><span><span>Op dit moment zijn dat er ongeveer 3.000.</span></span></span><span> </span></p> <h2>Onderzoek</h2> <p><span><span>De commissie wil de raad inzicht geven in de actuele stand van zaken, de oorzaak van de groei van het aantal bijstandsuitkeringen in Deventer en de mate waarin de inzet, om minder mensen van een bijstandsuitkering afhankelijk te maken, effect heeft. Ook kijkt de commissie hoe de raad daarin haar sturende en controlerende rol kan invullen<span>. </span></span></span><span> </span></p> <p><span><span>Het onderzoek richt zich op de periode vanaf de inwerkingtreding van de Participatiewet, op 1 januari 2015, waar dit onderdeel van is. Begin juli gaat het onderzoek van start en in najaar van 2017 wordt het onderzoek afgerond, waarna het onderzoeksrapport zal worden aangeboden aan de raad. Een extern onderzoeksbureau voert het onderzoek uit. <span> </span></span></span><span> </span></p> <h2>Belanghebbenden</h2> <p><span><span><span>De commissie kiest voor een werkwijze waarbij betrokkenen zowel tijdens, als na het onderzoek worden betrokken. Zo zullen de beelden uit het onderzoek met betrokkenen uit de gemeente en uit het werkveld worden besproken en bezien tot welke aanbevelingen dat zou kunnen leiden. Op die manier worden de verschillende expertises benut en verwacht de commissie meer effect van de geconstateerde beelden en aanbevelingen ter (verdere) verbetering.</span></span></span><span> </span></p> <h2><span>Rekenkamercommissie Deventer</span></h2> <p><span><span><span>De Rekenkamercommissie </span></span><span>doet vooral onderzoeken naar effectiviteit naar datgene wat de gemeente uitvoert. Ook kan zij kijken naar de mate waarin kosten passend zijn en of de uitvoering aan wet- en regelgeving voldoet. De commissie </span><span><span>kan de raad vanuit dat perspectief ook ondersteunen bij lopende of voorgenomen processen.<em> </em></span></span><span>De Rekenkamercommissie bestaat uit onafhankelijke externe leden en voorzitter en uit raadsleden.</span></span><span></span></p> 2017-07-03 10:13:00 +0200 2017-07-03 10:13:09 +0200 2017-07-03 12:59:32 +0200 Raadzaal kleurt oranje Raadsleden ontvangen EK sjaal <p>Grace Blok, voorzitter van het EK Bestuur, deelde woensdagavond EK sjaals uit aan alle raadsleden. Hierbij nodigde zij de raad uit voor de kwartfinale van het EK Vrouwenvoetbal op zondag 30 juli in stadion De Adelaarshorst in Deventer.</p> <p>Het speelschema en andere informatie rondom de wedstrijden is terug te vinden op www.ekvrouwen.nl</p> <p> </p> <p> </p> 2017-06-28 20:11:29 +0200 2017-06-28 20:11:29 +0200 2017-06-28 20:11:29 +0200 Wietse Burger - CDA Elke week stelt een raadslid zich voor. <p>Als vertegenwoordiger in de raad zet ik mij in voor Deventer, en specifiek op de ruimtelijke en economische thema’s. In Deventer is veel potentie aanwezig en de kansen die er liggen wil ik graag benutten. De haven is zo’n kans waar ik mij vol voor inzet. In de haven zijn zo’n 800 personen werkzaam en daar is de indirecte werkgelegenheid nog niet eens meegenomen. Doorontwikkeling van de haven, met ruimte voor meer watergebonden bedrijvigheid en stimulering van vervoer over water, kan een impuls betekenen voor de werkgelegenheid, de maakindustrie in Deventer en duurzaamheid. </p> <p> </p> 2017-06-28 10:14:09 +0200 2017-06-28 10:14:09 +0200 2017-06-28 10:14:09 +0200 Programma potentiele raadsleden Inwoners die overwegen of raadswerk iets voor hen is, lieten zich op het stadhuis informeren. <p>Burgemeester Andries Heidema en griffier Hans Peet ontvingen woensdagavond 18 potentiële raadsleden op het stadhuis. De groep van 15 mannen en 3 vrouwen overwegen of raadswerk iets voor hen is.</p> <h2>Raadslid in 2020</h2> <p>Wat houdt raadswerk in? Welke rollen en instrumenten heeft een raadslid? Hoe ziet raadwerk er in 2020 uit? Hierover kregen de deelnemers een presentatie. Daarnaast ging de groep het gesprek aan over persoonlijke idealen, verwachtingen en de Deventer Deel Democratie. Met dit laatste bedoelen we de samenwerking van representatie democratie in de raadzaal en opkomende democratie in eigen buurt.</p> <p><strong>Herkansing najaar</strong></p> <p>De raadsgriffie organiseert in het najaar een tweede avond voor geïntereseerden. De datum is nog niet bekend. Wie op de hoogte wil blijven, kan vast zijn of haar interesse aangeven richting de griffie, <a href="mailto:griffie@deventer.nl">griffie@deventer.nl</a> of 0570 693232.</p> 2017-06-15 12:20:00 +0200 2017-06-15 12:20:47 +0200 2017-06-15 12:29:43 +0200 Hanzedagen Kampen Vrijdag brengen de raadsleden een bezoek aan de Hanzedagen in Kampen. <p>De Hanzedagen zijn bijeenkomsten van Europese Hanzesteden. Ieder jaar organiseert één van de Hanzesteden een ontvangst waarbij alle andere Hanzesteden welkom zijn om elkaar te ontmoeten en de steden te promoten. Inmiddels is dit een internationaal netwerk van 187 Hanzesteden uit zestien landen.</p> <h2>Kampen</h2> <p>Dit jaar organiseert Kampen van 15 t/m 18 juni de Internationale Hanzedagen. De dagen in Kampen zijn gratis te bezoeken. Ga voor meer informatie naar <a href="http://www.hanze2017.nl">www.hanze2017.nl</a>  </p> 2017-06-14 12:17:03 +0200 2017-06-14 12:17:03 +0200 2017-06-14 12:17:03 +0200 Nieuwe film over gemeenteraad Maak je kennis met de gemeenteraad van Deventer. <p>Klik <a href="https://www.youtube.com/watch?v=6wSdO8uiXrc" title="naar film gemeenteraad">hier</a> om de nieuwe film te zien over de gemeenteraad van Deventer (4 minuten en 47 seconden).</p> 2017-06-12 16:59:17 +0200 2017-06-12 16:59:17 +0200 2017-06-12 16:59:17 +0200 Tjeerd van der Meulen - GroenLinks Elke week stelt een raadslid zich voor. <p><span>Het is een groot voorrecht om mij als raadslid<span>  </span>in te zetten voor een gezond, bruisend, sociaal en schoon Deventer. Dat is investeren in cultuur én natuur,<span>  </span>jong én oud,<span>  </span>mens, dier en plant<span>  </span>en vooral ook in een<span>  </span>duurzame gemeente. </span></p> <p><span>Ik werk aan een gemeente met goed onderhouden openbaar groen, voldoende speelplekken en ontmoetingsplaatsen en natuurlijk voor jongeren ook plekken om te chillen. Een gemeente waar de fiets voorrang krijgt met goede fietsvoorzieningen en waar iedereen cultuur en natuur kan beleven. Eerlijk delen en eerlijke kansen voor iedereen. Kortom: Deventer mooier en beter maken omdat Deventer dat verdient!<span>  </span></span></p> 2017-06-12 14:09:29 +0200 2017-06-12 14:09:30 +0200 2017-06-12 14:09:30 +0200 Deventenaren presenteren hun idee Woensdagavond heerste er een gezellige drukte in de burgerzaal van het Deventerse stadhuis. Achter marktkramen probeerden inwoners en organisaties de gemeenteraadsleden te interesseren voor hun idee. Dat gebeurde tijdens de tweede motiemarkt. <h2>Markt</h2> <p>Vanaf zes uur stroomt de burgerzaal langzaam vol. Wim Thijssen stapt met een schildersezel en televisiescherm de zaal binnen. Even later staat hij met een verfschort aan achter zijn goed gevulde kraam. Hij vraagt aandacht voor de ontwikkeling van een online portal voor cultuureducatie binnen de gemeente Deventer. “Steeds weer zie ik hoe het geld van de gemeente naar de grote bekende partijen gaat. Terwijl er zoveel zelfstandige docenten zijn in Deventer. Die wil ik zichtbaar maken”.</p> <h2>Divers aanbod</h2> <p>Wim is één van de twaalf standhouders op de markt. In een kraam verderop demonstreert Joachim Bongers het opwekken van energie door gebruik te maken van bacteriën. Enthousiast vertelt hij hoe deze techniek ingezet kan worden in de openbare ruimte. Hij oogst veel belangstelling van de raadsleden. Meerdere raadsleden ondertekenen het formulier bij zijn kraam om aan te geven hoe zij dit idee verder willen brengen.   </p> <h2>Jongeren</h2> <p>Dit jaar staan er voor het eerst ook jongeren op de motiemarkt. Stan en Matthijs kennen elkaar van de skatebaan. Zij vertellen de raadsleden over steppen als een nieuw opkomende sport. Schuin tegenover hen staan leerlingen van het Etty Hillesum Lyceum. Zij pleiten voor een extra vervoervoorziening voor ouderen.</p> <h2>Voorjaarsdebat</h2> <p>Vóór het voorjaarsdebat op 5 en 12 juli wil de gemeenteraad weten welke ideeën leven in Deventer. Dit geeft raadsleden de gelegenheid om de ideeën met een motie verder te brengen. Aan het einde van de avond is de eerste winst al binnen. Veel initiatiefnemers zijn geholpen met het advies en de vragen van de raadsleden. Ook worden volop contactgegevens uitgewisseld voor vervolggesprekken. ‘Wat is dit leuk!’ reageert initiatiefnemer Jan Grotenhuis. “Ik heb nog ideeën te over voor Deventer, dus volgend jaar verzin ik gewoon weer wat nieuws”.</p> 2017-06-08 11:53:37 +0200 2017-06-08 11:53:37 +0200 2017-06-08 11:53:37 +0200 Diversiteit op de motiemarkt Er zijn 12 ideeën ingediend voor de motiemarkt volgende week woensdag. <p><strong><span lang="EN-US"><span>De gemeenteraad organiseert voor de tweede keer deze markt, waar mensen die in Deventer wonen of werken ideeën en plannen kunnen presenteren aan de raadsleden.</span></span></strong></p> <p><span><span><span>Opvallend is de brede diversiteit aan ingebrachte onderwerpen en ideeën. Zo is nagedacht over een zorgherberg voor ouderen, openbaar sanitair in de binnenstad, de invulling van een tweetal panden, nieuwe vormen van sporten in de buitenlucht, educatie en veiligheid. </span></span></span></p> <p><span><span><span></span></span></span></p> <p><span><span><span>De opzet van de motiemarkt is eenvoudig: wie zich aanmeldt krijgt een plek op de markt om zijn of haar idee te <span> </span></span><span>presenteren voor bijvoorbeeld hun wijk, buurt of de hele gemeente. Raadsleden lopen over de markt en kunnen ideeën die hun aanspreekt ‘adopteren’. Samen met de initiatiefnemer stellen zij een motie op die kan worden ingediend tijdens de raadsvergadering op 5 juli.</span></span></span></p> <p><span><span><span>De motiemarkt vindt 7 juni plaats in de Burgerzaal van stadhuis van 19.00 – 21.00 uur. Uiteraard bent u ook als bezoeker van harte welkom! </span></span></span></p> <p><span><span>Meer informatie over de motiemarkt is te vinden op www.deventer.nl/motiemarkt.</span></span></p> 2017-05-29 17:21:00 +0200 2017-05-29 17:21:36 +0200 2017-05-31 11:24:26 +0200 Junior Kamer presenteert zich Tijdens het forum van 31 mei presenteert De Junior Kamer zich aan de gemeenteraad. <p>Op zondag 25 juni wil de Junior Kamer het wereld record koekhappen gaan vestigen (en verbreken) in DE Koekstad van Nederland, Deventer! In het forum op woensdag 31 mei presenteren zij hun plannen aan de gemeenteraad. U bent hierbij van harte welkom. Het forum begint om 19.45 uur in de raadzaal van het stadhuis.</p> <h2>Forum</h2> <p><span>Maandelijks organiseert de gemeenteraad van Deventer een forum. Het forum is een informeel moment waarop de raad zich laat bijpraten over dingen die in de samenleving spelen. </span></p> <p><span>Ervaart u een probleem of heeft u een idee, dan kunt u deze laat zien en horen aan de raad. Het forum wordt ook veel gebruikt voor het presenteren van initiatieven. </span></p> <p><span></span><span></span></p> <p> <p> </p> <p> <p><br /></p> </p> </p> 2017-05-29 10:49:43 +0200 2017-05-29 10:49:43 +0200 2017-05-29 10:49:43 +0200 Lüfti Altuntas - PvdA Elke week stelt een raadslid zich voor. Buiten mijn dagelijks werk om heb ik veel vrijwilligerswerk gedaan. Daardoor kwam ik met veel mensen en organisaties in contact. En merkte ik dat de gemeente veel invloed heeft, met name op sociaal beleid. Daarom wil ik als raadslid  op mijn manier een bijdrage leveren aan onze gemeente/samenleving. Wat ik erg belangrijk vind is goede scholen, goede zorg, betaalbare sport en werkgelegenheid voor iedereen. Ik zou graag zien dat Deventer een plek blijft waar je aangenaam en veilig kan wonen en werken, waar je met gerust hart je kinderen laat opgroeien. En daarom is een sociaal en veilig leefomgeving belangrijk. Verder vind ik het belangrijk dat belangen van ALLE inwoners van Deventer worden meegewogen, dat de burgers mee kunnen praten over hun eigen buurt en met alternatieven kunnen komen. <br /> 2017-05-29 10:32:22 +0200 2017-05-29 10:32:22 +0200 2017-05-29 10:32:22 +0200 Live stream raadsvergadering U kunt de raadsvergaderingen thuis live volgen. Hiervoor gaat u naar www.notubiz.nl/uitzendingen <p>Uiteraard bent u tijdens raadsvergaderingen ook van harte welkom in de raadzaal.</p> <p>Ga naar de <a href="http://www.notubiz.nl/uitzendingen" title="link">live stream</a>.</p> 2017-05-28 11:00:00 +0200 2016-06-02 12:14:31 +0200 2017-05-29 11:02:24 +0200 Vrouwen voor Elkaar te gast Raadsleden ontvangen de 'Vrouwen voor Elkaar' op het stadhuis. <p>Na een ontvangst, kregen de vrouwen een kijkje achter de schermen. Raadsleden Bep Spa en Lida Zegel leidden de vrouwen langs de vele bezienswaardigheden van het stadhuis. De rondleiding werd afgesloten met een bezoek aan de expositie Magistraal. Gerard ter Borch in Deventer.</p> <h2>Magistraat</h2> <p>De Magistraat is het imposante groepsportret dat de schilder in 1667 opdracht van het stadsbestuur vervaardigde. De heren in het zwart vertegenwoordigen het goede en rechtvaardige bestuur. Zij worden omlijst door allerlei symbolen daarvan. De tentoonstelling is te bezoeken tot 27 augustus 2017.</p> <h2>Vrouwen voor Elkaar</h2> <p>Vrouwen voor Elkaar” is een multiculturele groep vrouwen die al bestaat sinds 1994. Door het uitwisselen van ervaringen en culturele gebruiken ontstaat wederzijds begrip en tolerantie en worden vrouwen gestimuleerd om te participeren.</p> <p> </p> 2017-05-24 11:31:00 +0200 2017-05-24 11:31:57 +0200 2017-05-24 11:41:31 +0200 Marco Schoemans - Gemeentebelang Elke week stelt een raadslid zich voor. <p><span><span>Twee jaar geleden werd de gemeente verantwoordelijk voor de zorg, jeugdzorg en werk &amp; inkomen. De overheveling van deze taken van het Rijk naar de gemeente was ingrijpend en raakte veel mensen direct. Ik heb namens de fractie Gemeentebelang een bijdrage mogen leveren om dit proces zo soepel mogelijk te laten verlopen, met zo min mogelijk pijn voor de inwoners van onze gemeente. Maar we zijn er nog niet. Ik blijf de ontwikkelingen goed in de gaten houden en grijp in als het mis dreigt te gaan. Zodat niemand tussen wal en schip raakt en ieders rechten maximaal worden gewaarborgd.</span></span><span></span></p> 2017-05-22 11:31:00 +0200 2017-05-22 11:31:00 +0200 2017-05-22 11:31:00 +0200 Motiemarkt 7 juni 2017 Op woensdag 7 juni 2017 organiseert de gemeenteraad van Deventer voor de tweede keer een Motiemarkt. <p>Op deze markt kan iedereen die in Deventer woont, werkt of actief is, ideeën en plannen voor de stad onder de aandacht van de raadsleden brengen. En dat kan over elk onderwerp gaan.</p> <h2><span lang="EN-US" xml:lang="EN-US"><span>In gesprek</span></span></h2> <p><span><span>De gemeenteraad vindt vooral het contact met bewoners belangrijk. Samen zijn we verbonden aan de stad Deventer en de raad spreekt graag met u over waar (extra) aandacht voor nodig is.</span> <span>Daarom wil de gemeenteraad ook dit jaar een motiemarkt organiseren. Dit jaar vindt deze plaats op</span></span></p> <p><strong><span><span>Woensdag 7 juni, van 19.00 uur tot 21.30 uur in het stadhuis van Deventer.</span></span></strong></p> <p><span><span> <h2><span>De raad brengt uw idee verder</span></h2> <p><span><span lang="EN-US" xml:lang="EN-US">Spreekt een idee voor de stad aan, dan kunnen raadsleden dit idee adopteren. Hiervoor stellen zij samen met</span> <span lang="EN-US" xml:lang="EN-US">de initiatiefnemer een motie op die de politieke partij indient bij de raadsbehandeling van de voorjaarsnota.</span></span></p> <p><span><span lang="EN-US" xml:lang="EN-US"> <h2><span lang="EN-US" xml:lang="EN-US">Heeft u een idee voor Deventer?</span></h2> <p><span><span lang="EN-US" xml:lang="EN-US">Heeft u een idee hoe Deventer nóg beter, aantrekkelijker, veiliger of groener wordt? Informeer dan vast eens bij de griffie of de motiemarkt iets voor u zou kunnen zijn via</span> <span lang="EN-US" xml:lang="EN-US"><a href="mailto:griffie@deventer.nl" title="Stuur een e-mail naar griffie@deventer.nl"><span>griffie@deventer.nl</span></a></span> <span lang="EN-US" xml:lang="EN-US">of telefoonnummer 0570 69 3232. </span></span></p> </span></span></p> <p> <p><span><span lang="EN-US" xml:lang="EN-US"></span></span></p> </p> </span></span></p> <p> </p> <p> </p> 2017-05-11 13:38:05 +0200 2017-05-11 13:38:05 +0200 2017-05-11 13:38:05 +0200 Denkrichtingen Grote Kerkhof Woensdag 17 mei vergadert de gemeenteraad over de denkrichtingen voor het Grote Kerkhof. <p><span lang="EN-US"><span></span></span><span> <p><span>U heeft als belanghebbende ook gelegenheid om het woord te voeren. </span></p> <p><span>Wilt u inspreken? Neem contact op met de griffie via telefoon 0570 69 32 32 of mail <a href="mailto:griffie@deventer">griffie@deventer</a>. </span></p> <p> </p> </span></p> <p> </p> 2017-05-11 13:33:36 +0200 2017-05-11 13:33:36 +0200 2017-05-11 13:33:36 +0200 Eugene Kelder verlaat SP Deventer Per direct stopt Eugene Kelder als raadslid voor de SP in Deventer. Hij zal op persoonlijke titel in de gemeenteraad blijven. <p>Eugene Kelder heeft vanaf 2014 de SP vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Deventer. Na de splitsing in 2014 bleef hij als enige over. <span>Raadsopvolgers Monique van der Horst en Illya Jongeneel zullen Eugene volgen in een nieuw te vormen fractie. Ook fractieondersteuner Yvonne Otter zal zich aansluiten.</span></p> <h2>Lijst Kelder</h2> <p>De dynamiek die is ontstaan binnen het kader van de afdeling, na het vertrek van een bestuurslid en 2 actieve leden, heeft Eugene aangezet tot heroverwegen van zijn inzet voor de SP in Deventer.<span> </span><span>Kelder beluit op persoonlijke titel in de gemeenteraad te blijven. Eugene heeft de voorzitter van de raad verzocht om zijn fractie voorlopig aan te duiden als lijst Kelder. In </span><span>de raadsvergaderingen zal hij het door hem en Jongeneel geschreven SP-programma ‘Nu Wij Voor Jou’ blijven uitdragen.</span></p> 2017-04-06 05:30:00 +0200 2017-04-06 19:54:40 +0200 2017-04-06 19:57:25 +0200 Artikel 1 grondwet krijgt prominente plek Bij de ingang van het stadhuis zijn sinds woensdag de woorden van Artikel 1 van de grondwet te lezen. De plaquette werd op verzoek van de gemeenteraad gemaakt en op deze prominente plek bevestigd. <p><span><span><span>Woensdagavond werd de plaquette door burgemeester Andries Heidema en raadslid Ömer Meliko</span><span>ğ</span><span>lu onthuld. Ömer Meliko</span><span>ğ</span><span>lu diende in juni 2016 een motie in om de woorden aan het stadhuis te verbinden. Die werd unaniem aangenomen. Bij de onthulling waren vertegenwoordigers aanwezig van het COC, het Humanistisch Verbond, kerken en moskeeën uit Deventer en Amnesty.<span>  </span></span></span></span></p> <h2><span>Met volle overtuiging</span></h2> <p><span><span><span>Meliko</span><span>ğ</span><span>lu: “</span><span>De grondwet is gemeenschappelijke wijsheid. Het siert de gemeente Deventer deze wijsheid met volle overtuiging uit te stralen. Het is goed om er steeds aan herinnerd te worden dat in Deventer geen plaats is voor discriminatie. Met het prominent in beeld brengen van Artikel 1 onderstrepen we het belang ervan’. <span> </span></span></span></span></p> <p><span><span><span>Artikel 1 van de Grondwet luidt: </span><span>"</span><span>Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen </span></span></span><span><span><span>gelijk behandeld</span><span>. </span><span>Discriminatie wegens godsdienst</span><span>, </span><span>levensovertuiging</span><span>, </span><span>politieke gezindheid</span><span>, </span><span>ras</span><span>, </span></span></span><span><span><span>geslacht of op welke grond dan ook</span><span>, </span><span>is niet toegestaan</span><span>"</span><span></span></span></span></p> <h2><span>Gelijk</span></h2> <p><span><span>Voorafgaand aan de onthulling was het woord aan Cora-Mieke Lamper van Meldpunt Discriminatie en Gerja Meima van het Etty Hillesum Centrum. Zij gaven een beeld van verschillende vormen van discriminatie. Ook vertelden zij wat er in Deventer gebeurt om discriminatie tegen te gaan. Lamper: “Uit deze woorden van de grondwet spreekt voor mij dat iedereen in Nederland gelijk is en mee telt’. </span></span></p> 2017-03-30 12:24:00 +0200 2017-03-30 12:24:11 +0200 2017-03-30 12:27:32 +0200 ZijActief Schalkhaar te gast Leden van ZijActief Schalkhaar waren woensdag 1 maart te gast bij de gemeenteraad. <p>Na een ontvangst door burgemeester Heidema, kregen de vrouwen een kijkje achter de schermen. Raadsleden Bep Spa en Lida Zegel leidden de vrouwen langs de vele bezienswaardigheden van het stadhuis. Deze rondleiding eindigde in De Wandelgang van het landhuis, waar een <a href="https://www.youtube.com/watch?v=gC7-5k55wSY" title="naar de film 'Hoe werkt de gemeenteraad'">animatiefilm</a> over de raad werd getoond. Tenslotte schoven de leden uit Schalkhaar, samen met burgemeester en raadsleden, aan tafel voor een warme maaltijd. De meeste leden woonden ook het forum en de aansluitende raadsvergadering bij.</p> <p>Wordt u ook graag een keer als gast van de raad ontvangen? Neemt u dan contact op met de raadsgriffie: <a href="mailto:griffie@deventer.nl">griffie@deventer.nl</a> of 0570 69 32 32.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> 2017-03-01 20:09:24 +0100 2017-03-01 20:09:24 +0100 2017-03-01 20:09:24 +0100 Beëdiging Jan Schuring als raadslid Woensdagavond 1 februari is Jan Schuring beëdigd als raadslid. <p>Jan heeft in 2015 ook al een tijd in de raad gezeten als waarnemend-raadslid tijdens het zwangerschapsverlof van Mirjam van Tilburg. Het vroegtijdig overlijden van Ankie Pannekoek was een verdrietige aanleiding om opnieuw het raadslidmaatschap te vervullen tot de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Jan neemt de portefeuille van Ankie (economie) over, aangevuld met thema’s als de omgevingswet en onderwerpen binnen het ruimtelijk domein.</p> <p> </p> <p> </p> 2017-02-06 10:52:13 +0100 2017-02-06 10:52:13 +0100 2017-02-06 10:52:13 +0100 Raadslid Ankie Pannekoek overleden Met ontroering hebben wij kennisgenomen van het overlijden van ons raadslid Ankie Pannekoek. Zij is afgelopen zaterdagochtend op 58 jarige leeftijd overleden. <p><span>Ankie was vanaf 2010<span> </span>raadslid voor de fractie van de D66 binnen de gemeenteraad. In deze functie zette zij zich in voor de Deventer samenleving. Dat deed zij niet alleen in de raadzaal, maar juist daarbuiten. Ze was maatschappelijk betrokken, makkelijk aanspreekbaar, loyaal en een doorzetter. </span></p> <p><span>De gemeente verliest met Ankie een uniek raadslid. Wij zullen haar inbreng, persoonlijke betrokkenheid en vriendschap missen. </span></p> <p><span>Onze gedachten gaan uit naar haar gezin, naaste familie en de fractie van de D66. Wij wensen hen veel kracht en sterkte. </span></p> 2017-01-23 09:26:00 +0100 2017-01-23 09:26:39 +0100 2017-01-23 09:30:19 +0100 Roderic Rosenkamp raadslid VVD Roderic Rosenkamp werd op 21 december beëdigd als raadslid voor de VVD. <p>Rosenkamp was tussen 2009 en 2014 fractiesecretris van de VVD. Vanaf 2010 voerde hij als raadsopvolger het woord over een breed scala aan onderwerpen. In 2014 werd hij beëdigd als lid van de Rekenkamercommissie.</p> <p>Met de benoeming van Roderic is de 4-koppige VVD-fractie, na het vertrek van Marco Swart, weer compleet.  </p> <p> </p> 2016-12-22 14:29:25 +0100 2016-12-22 14:29:25 +0100 2016-12-22 14:29:25 +0100 Kerstreces De gemeenteraad is met reces van 22 december tot en met 6 januari 2017. <p>Voor vragen kunt u terecht bij de raadsgriffie <a href="mailto:griffie@deventer.nl">griffie@deventer.nl</a>. De eerste raadsbijeenkomst na het reces is op 18 januari 2016.</p> 2016-12-22 14:19:20 +0100 2016-12-22 14:19:21 +0100 2016-12-22 14:19:21 +0100 Marco Swart verlaat gemeenteraad Marco Swart, fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad van Deventer, gaat de plaatselijke politiek eind dit jaar verlaten. Hij zal de voorzittershamer overdragen aan Daaf Ledeboer. Als raadslid wordt hij opgevolgd door Roderic Rosenkamp. <p><span>Marco Swart werd in 2009 tussentijds tot wethouder benoemd als opvolger van Ina Adema, die burgemeester werd van Veghel. Daarvoor was hij onder meer fractievoorzitter en wethouder in Enschede. Na de vorige verkiezingen kwam de VVD niet terug in het college en ging Swart de fractie vanuit de oppositie leiden.</span></p> <p> </p> 2016-12-07 00:00:00 +0100 2016-12-07 15:55:04 +0100 2016-12-07 15:55:04 +0100 Schenking collectie Deventer boeken De heer Stok schonk de gemeenteraad een bijzondere collectie van Deventer boeken en drukwerk. De schenking bestaat uit ongeveer 200 boeken, waaronder een aantal unieke exemplaren. <p><span><span><span>Tijdens het Forum van 30 november overhandigde de heer Stok het boek 'Surrender of Deventer' (uitgave 1851) aan Bep Spa, plaatsvervangend voorzitter van de raad. Het boek beschrijft de onrustige jaren die Deventer rond 1587 doormaakte. Ook een Deventer Almanak uit 1837, bijzondere fietskaarten gedrukt in Deventer en ‘Onrust op de Worp’ (uitgave 1945) zijn voorbeelden van unieke exemplaren uit de schenking, die een plek achter de vitrine van de Raadzaal kregen. <span> </span></span></span></span></p> <p><span><span><span>De boeken zijn bijgezet in de ‘Boekenkast van Deventer’ in de raadzaal. De raadzaal was lange tijd<span>  </span></span><span>de boekenzaal van de Stads- en Athenaeumbibliotheek. Na de restauratie in de jaren ’80 was dat goed terug te zien in de met boeken gevulde wanden van de raadzaal. Ook na de recente vernieuwingsslag wilde de gemeenteraad het karakter van de boekenzaal behouden. Nu met een invulling vanuit Deventer zelf. </span></span></span></p> 2016-12-07 00:00:00 +0100 2016-12-07 11:59:24 +0100 2016-12-07 12:02:15 +0100 Toegankelijkheid Stadhuiskwartier getest Afgelopen vrijdag 30 september ontvingen raadsleden Henrike Nijman en Bep Spa een groep mensen van de Tamarinde. De groep, bestaande uit mensen met een niet aangeboren hersenletsel, wilde graag het nieuwe Stadhuiskwartier komen bekijken. Met inzet van medewerkers en vrijwilligers was dit mogelijk. <p><span><span><span><span><span><span>De raadsleden vinden het belangrijk dat het Stadhuiskwartier en de publieke dientverlening er voor iedere bewoner van Deventer is. </span></span></span></span></span></span> </p> <p><span><span><span><span><span><span>Bep Spa: "De rondleiding ging grotendeels door de nieuwbouw waarbij de liften, de toiletten en ook de toegangsdeuren op toegankelijkheid en bruikbaarheid werden getest. Dat verliep allemaal prima. <span><span><span>Maar nog belangrijker was dat we deze groep Deventernaren konden laten zien waar bijna 800 ambtenaren van de gemeente dagelijks aan de slag zijn voor onze mooie stad en dat het gebouw heel goed gebruikt wordt.</span></span></span></span></span></span>Ook een kijkje in de keuken van de politiek – de nieuwe raadszaal – maakte onderdeel uit van de rondleiding".</span></span></span><span><span> </span></span></p> <p><span><span><span>Trots vertelden Henrike en Bep over de prijzen die het ontwerp van het Stadhuiskwartier gekregen heeft: dat het één van de meest duurzame overheidsgebouwen is en dat ook aan elementen van natuur aandacht is besteed zoals regenwaterafvoer, zwaluwnesten, bijenkasten en tuinen.</span></span></span></p> <p><span><span><span></span></span></span></p> <p><span><span><span>Bep Spa: "</span></span></span><span><span><span>Moe maar voldaan na de rondleiding, konden we de bezoekers nog een magazine meegeven over de toegankelijkheid van gebouwen in Deventer. </span></span></span><span><span><span>Hierna stond nog een stadswandeling op het programma en daarna vertrokken de bezoekers weer vanaf het Stadhuiskwartier naar huis".</span></span></span></p> <p><span><span></span></span></p> 2016-10-12 16:23:00 +0200 2016-10-12 16:23:10 +0200 2016-10-12 16:35:42 +0200 Fietsbellen in de raadzaal Fietsers van De Zwaluwen boden raadsleden gisteren een fietsbel aan. Hiermee vroegen zij aandacht voor de eerste Deventer Fietsweek die Sportbedrijf Deventer van 22 tot 28 oktober organiseert. <p> </p> <p><span lang="EN-US"><span><span>Op 22 oktober vindt de kick-off van de eerste fietsweek in Deventer plaats. Op deze dag is het precies 145 jaar geleden dat de eerste fietsclub van Nederland, de Immer Weiter, hier in Deventer is ontstaan. Tijdens deze dag wordt heden en verleden met elkaar verbonden. </span></span></span></p> <p><span lang="EN-US"><span><span>In de dagen hierna zal een week lang aandacht worden besteed aan ‘fietsen’. Gedurende de week vinden er activiteiten plaats waarbij fietsen en de verbondenheid met Deventer centraal staan. </span></span></span></p> <p><span lang="EN-US"><br /><span><span>De fietsweek is de start van het project 365 dagen fietsen. Thema’s die gedurende de week naar voren komen zijn veiligheid, gezondheid en mobiliteit. Als gadget staat de fietsbel centraal. De keuze van een fietsbel is vanwege de link met veiligheid. Iedere deelnemer die heeft deelgenomen aan een activiteit krijgt een fietsbel.</span></span></span></p> <p><span lang="EN-US"><span> </span></span></p> <p><span lang="EN-US"><span> </span></span></p> <p><span lang="EN-US"><span><span> </span></span></span></p> 2016-10-06 05:00:00 +0200 2016-10-05 19:53:14 +0200 2016-10-06 09:07:58 +0200 Bas van Swigchem raadslid Gemeentebelang Bas van Swigchem volgt Jaap van Duin op als raadslid van Gemeentebelang. Op 21 september werd hij beëdigd. <p>Hij zat jarenlang in het bestuur van Gemeentebelang, van 2012 tot 2014 als voorzitter. Bas van Swigchem staat bekend om zijn maatschappelijke betrokkenheid, onder meer als voorzitter van zwembad De Looërmark in Loo-Bathmen. “We zijn blij dat hij nu onze fractie versterkt”, aldus fractievoorzitter Alie Zandstra. Ze ziet in van Swigchem een waardige opvolger van Jaap van Duin, die zijn zetel onlangs vanwege gezondheidsklachten moest opgeven. Met de benoeming van Bas van Swigchem is de 7-koppige fractie van Gemeentebelang weer compleet.</p> 2016-09-28 00:00:00 +0200 2016-09-28 10:26:29 +0200 2016-09-28 10:26:29 +0200 Vertrek Jaap van Duin uit gemeenteraad Jaap van Duin heeft eind vorige week aan de voorzitter van de raad laten weten dat hij vanwege gezondheidsredenen zijn werk als raadslid moet neerleggen. <p><span></span></p> <p><span>Waarschijnlijk zal op 21 september een opvolger voor Jaap van Duin beëdigd worden in de raadsvergadering.</span></p> 2016-09-07 11:59:17 +0200 2016-09-07 11:59:17 +0200 2016-09-07 11:59:17 +0200 Raadsleden en jongeren ontmoeten elkaar Na het zomerreces werd het politieke seizoen op 31 augustus geopend. Op deze dag ontmoetten raadsleden elkaar én de stad. Dit jaar stond de opening van het politieke seizoen in het teken van jeugd(cultuur). <p><strong><span><span><span></span></span></span></strong></p> <p><span><span><span>De middag ging bij skatepark Burnside met een dynamische openingsact van start. De "Rambo Crew" van Burnside gaf een demonstratie. Naast raads- en collegeleden kwamen ook jongeren uit Deventer speciaal voor de opening naar het Havenkwartier. </span></span></span></p> <p><span><span><span>Later op de middag vonden diverse ontmoetingen plaats tussen jongeren, raadsleden, collegeleden en directieleden van de gemeente Deventer. Sportbedrijf Deventer, The Mall, Raster, Saxion en een aantal studieverenigingen werkten mee aan het programma. </span></span></span></p> <p><span><span><span>In januari 2016 sprak de gemeenteraad opnieuw uit om de betrokkenheid met jongeren over en weer te willen vergroten. </span><span lang="EN-US">Bijna een kwart van de Deventer bevolking is jonger dan twintig jaar. De raad hecht veel waarde aan hun </span></span><span><span>stem, zienswijze en betrokkenheid. <span> </span></span><span>Zij vormen de democratie van de toekomst. Bovendien heeft de groep vaak een eigen kijk op zaken. </span></span></span></p> <p><span><span><span>Foto's van de middag staan op </span><span lang="EN-US"><a href="https://www.facebook.com/dejeugdweetraad"><span lang="NL"><span>Facebook/ dejeugdweetraad</span></span></a></span><span> </span></span></span></p> 2016-08-29 09:15:00 +0200 2016-08-29 09:15:54 +0200 2016-09-07 09:18:26 +0200 Zomerreces De gemeenteraad is met reces van 16 juli tot en met 28 augustus 2016. <p>Voor vragen kunt u terecht bij de raadsgriffie: 0570 693232 of <a href="mailto:griffie@deventer.nl">griffie@deventer.nl</a>. De eerste raadsbijeenkomst na het reces is op 7 september 2016.</p> <p> </p> 2016-07-18 00:00:00 +0200 2016-07-18 16:16:54 +0200 2016-07-29 15:05:14 +0200 Rekenkamercommissie onderzoekt Parkeerbeleid De Rekenkamercommissie gaat onderzoek uitvoeren naar het Parkeerbeleid in de gemeente Deventer. Het onderzoeksrapport zal volgens planning in het najaar worden aangeboden aan de gemeenteraad. <h2><span>Parkeerbeleid </span></h2> <h2><span></span></h2> <p><span><span><span>Parkeerbeleid is een beleidsterrein dat van oudsher veel aandacht krijgt. Parkeren raakt namelijk verschillende doelgroepen met soms verschillende belangen, waaronder inwoners, ondernemers en bezoekers. Ook heeft parkeerbeleid de nodige financiële implicaties voor de gemeente. Parkeerbeleid is kortom een maatschappelijk thema dat voldoende stof biedt tot discussie. </span></span></span></p> <p><span><span><span></span></span></span></p> <h2><span>Parkeerbeleidsplan</span></h2> <h2><span></span></h2> <p><span><span><span>Het parkeerbeleid van de gemeente Deventer is vastgelegd in het Parkeerbeleidsplan (2013). In het Parkeerbeleidsplan staat de ambitie en het doel van parkeerbeleid beschreven. Daarnaast staat in het Parkeerbeleidsplan dat de parkeerexploitatie ‘in principe zelfvoorzienend’ dient te zijn. Op dit moment is dat volgens hetzelfde plan echter nog niet het geval. </span></span></span></p> <p><span><span><span></span></span></span></p> <h2><span>Discussie</span></h2> <h2><span></span></h2> <p><span><span><span>In de gemeen</span></span></span><span><span><span>teraad van Deventer is de afgelopen jaren regelmatig gediscussieerd over het onderwerp Parkeren. Bij de jaarlijks terugkerende discussies over parkeertarieven is tevens gebleken dat het voor de raad lastig is om inzicht te krijgen in de kostenstructuur van het parkeerbeleid. </span></span></span></p> <h2><span>Inzicht</span></h2> <h2><span></span></h2> <p><span><span><span>De Rekenkamercommissie vindt het van belang dat de raad meer inzicht krijgt in de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het beleid en daarmee ook in de kostenstructuur. Daarom heeft de Rekenkamercommissie besloten dit te onderzoeken. Het onderzoek is recentelijk gestart binnenkort en het onderzoeksrapport zal volgens planning in oktober 2016 zijn afgerond waarna het onderzoeksrapport zal worden aangeboden aan de raad.</span><span><span>  </span></span></span></span></p> <h2><span>Rekenkamercommissie Deventer</span></h2> <h2><span></span></h2> <p><span><span>De Rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die de effectiviteit en efficiency van het gemeentelijk beleid onderzoekt. De commissie werkt niet in opdracht van het college of van de gemeenteraad. De commissie bestaat uit externe leden en raadsleden.<span>  </span></span></span></p> 2016-06-27 02:30:00 +0200 2016-06-27 15:16:38 +0200 2016-06-27 15:18:23 +0200 Behandeling Voorjaarsnota 2016 gewijzigd. De behandeling van de Voorjaarsnota 2016 is verschoven naar 6 juli 2016 <p>Het Presidium heeft besloten de behandeling van de Voorjaarsnota te verplaatsen van 29 juni naar 6 juli 2016. In deze raadsvergadering worden de algemene beschouwingen gehouden, vindt het debat en besluitvorming plaats over de Voorjaarsnota. Aanvang van de vergadering is 13.30 uur.</p> <p>Zie voor de agenda's het r<a href="http://deventer.notudoc.nl/cgi-bin/homepage.cgi#" title="raadsinformatiesysteem">aadsinformatiesysteem</a>.</p> 2016-06-17 00:00:00 +0200 2016-06-17 11:28:12 +0200 2016-06-30 10:52:44 +0200 Veel belangstelling voor eerste motiemarkt 10 ideeën ingediend en in kraampje persoonlijk toegelicht <p>Woensdagavond was het een drukte van belang in de burgerzaal van het Deventerse stadhuis. Achter marktkramen probeerden inwoners en organisaties de gemeenteraadsleden te interesseren voor hun idee. Dat gebeurde tijdens de zogeheten motiemarkt.</p> <h2>Tien ideeën</h2> <p>Vóór de behandeling van de voorjaarsnota wil de gemeenteraad weten welke ideeën leven in Deventer. Er werden 10 ideeën ingediend en bij een kraampje persoonlijk toegelicht. Zo kwam de Deventer sportploeg met het idee om mensen mét en zonder beperking door sport met elkaar te verbinden. Agrariërs uit Bathmen stellen hun daken beschikbaar voor zonnepanelen en vragen bewoners uit hun en naastliggend postcodegebied mee te investeren in het opwekken en gebruik van lokale energie.</p> <h2><br />Adoptie</h2> <p>Het lijkt erop dat maar liefst zeven ideeën door één of meerdere raadsfracties worden geadopteerd en ingebracht tijdens behandeling van de voorjaarsnota. Andere ideeën leiden tot vervolggesprekken of zijn op weg geholpen door advies. In het algemeen werd zowel door raadsleden als  ideeënhandelaren met enthousiasme gereageerd op deze eerste motiemarkt.</p> <p> </p> <p>Impressie</p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=XouuYnONrfM" title="naar film over motiemarkt">Deze film </a>van Drtv geeft een impressie van de motiemarkt.</p> 2016-06-16 01:15:00 +0200 2016-06-16 12:47:01 +0200 2016-06-20 11:30:32 +0200 Vernieuwde raadzaal 23 maart 2016 in gebruik genomen Met de eerste raadsvergadering op 23 maart 2016 is de vernieuwde raadzaal officieel in gebruik genomen. Burgemeester Andries Heidema (voorzitter van de raad) en Bep Spa (plaatsvervangend voorzitter van de raad) hebben voorafgaand aan de raadsvergadering de raadzaal officieel geopend. <p>De raadsvergaderingen van de gemeente Deventer zijn vanaf nu live te volgen via <a href="http://www.notubiz.nl">www.notubiz.nl</a>.</p> 2016-03-23 13:15:00 +0100 2015-10-08 13:26:50 +0200 2016-04-04 11:39:43 +0200