Woordmerk Gemeenteraad Deventer

Contact

Heeft u vragen, een idee of een probleem? Benader de raadsleden of fracties dan per mail, brief of telefonisch. Raadsleden wijzen u de weg naar degene die u verder helpt of gaan zelf voor u op pad. Ze stellen het zeer op prijs als u direct contact met hen opneemt. Contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Brief aan de raad

Iedereen kan een brief sturen aan de gemeenteraad. Brieven aan de raad zijn openbaar en in te zien in het raadsinformatiesysteem.

De gemeenteraad van Deventer
Postbus 5000
7400 GC Deventer

Het algemene emailadres van de gemeenteraad is: griffie@deventer.nl
Telefoon: 0570 69 32 32

Raadsgriffie 

De gemeenteraad wordt geadviseerd en ondersteund door de raadsgriffie. De medewerkers van de griffie helpen u graag verder.

Wilt u bijvoorbeeld raadsleden uitnodigen voor een werkbezoek? Of wilt u graag inspreken? Heeft u vragen over het programma van het Forum, de agenda van een Raadstafel of Raadsvergadering? Wilt u informatie aan de raadsleden zenden?

U kunt voor al deze vragen, en natuurlijk ook andere, contact opnemen met de griffiemedewerkers, via telefoonnummer 0570 69 32 32. Of stuur een email aan griffie@deventer.nl.

De griffie bestaat uit:

  • Alex Kerver, griffier
  • Ingrid Heijmans, raadsadviseur/ plaatsvervangend griffier
  • Carla Scheffer, raadsadviseur
  • Luc Gerritsen, raadsadviseur
  • Christian Louwerse, junior raadsadviseur
  • Natascha Kooiman, communicatieadviseur
  • Hans Jansen, administratief medewerker
  • Joke Albers, secretaresse

 

foto team griffie Deventer

Op de foto van links naar rechts: Christian Louwerse, Luc Gerritsen, Carla Scheffer, Natascha Kooiman, Alex Kerver, Joke Albers, Hans Jansen, Ingrid Heijmans.