Woordmerk Gemeenteraad Deventer

Contact

U kunt raadsleden of fracties per mail, brief of telefonisch benaderen over uw vraag, idee of probleem. Raadsleden wijzen u de weg naar degene die u verder kan helpen of ze kunnen zelf voor u op pad gaan.

Raadsleden stellen het zeer op prijs als u direct contact met hen opneemt. Hun contactgegevens vindt u in het overzicht onderaan deze pagina.


Brief aan de raad

Iedereen kan een brief sturen aan de gemeenteraad. Brieven aan de raad zijn openbaar en staan op internet in het raadsinformatiesysteem.

De gemeenteraad van Deventer
Postbus 5000
7400 GC Deventer

Het algemene emailadres van de gemeenteraad is: griffie@deventer.nl
Telefoon: 0570 69 32 32

Raadsgriffie


Raadsgriffie 

(Van links naar rechts)

  • Alex Kerver, griffier
  • Joke Albers, secretaresse
  • Luc Gerritsen, raadsadviseur
  • Carla Scheffer, raadsadviseur
  • Annelies Toebes, communicatie adviseur
  • Hans Jansen, administratief medewerker
  • Ingrid Heijmans, raadsadviseur/ plaatsvervangend griffier

De gemeenteraad wordt geadviseerd en ondersteund door de raadsgriffie. De medewerkers van de griffie helpen u graag verder.

Wilt u bijvoorbeeld raadsleden uitnodigen voor een werkbezoek? Of wilt u graag inspreken? Heeft u vragen over het programma van het Forum, de agenda van een Raadstafel of Raadsvergadering? Wilt u informatie aan de raadsleden zenden?

U kunt voor al deze vragen, en natuurlijk ook andere, contact opnemen met de griffiemedewerkers, via telefoonnummer 0570 69 32 32 , of stuurt u een email aan griffie@deventer.nl.