Woordmerk Gemeenteraad Deventer

Rekenkamer

De Rekenkamer van Deventer is een onafhankelijk orgaan die de gemeenteraad ondersteunt bij zijn controlerende taak en die onderzoekt of het gemeentelijk beleid goed is uitgevoerd en het gewenste effect heeft gehad.

 

Rekenkamer Deventer

De Rekenkamer onderzoekt hoe doelmatig, doeltreffend en rechtmatig de gemeente werkt. Het gaat dan om vragen als: 'heeft het beleid opgeleverd wat de bedoeling was?', 'is dat wel efficiënt gebeurd?', 'is het binnen de geldende regels uitgevoerd?' en 'heeft het niet meer gekost dan vooraf was bepaald?'. Naar aanleiding van een onderzoek kan de Rekenkamer aanbevelingen doen aan de raad en het college.

 

Filmpje

Bekijk hier een filmpje over de werking van de Rekenkamer (02:39 minuten)

 

In contact

Heeft u een idee voor een onderzoek? De Rekenkamer komt graag met u in contact!

Voor meer informatie of het voorleggen van een idee kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de Rekenkamer via telefoonnummer 0570-69 32 32 of e-mail griffie@deventer.nl

 

Onderzoeken

De Rekenkamer voert 2-3 onderzoeken per jaar uit. In het jaarplan 2024 wordt kort toegelicht welke onderzoeken de Rekenkamer voornemens is om uit te voeren.

Eerder uitgevoerde onderzoeken

Bekijk hier de rapporten van eerdere onderzoeken.

 

Samenstelling Rekenkamer

De Rekenkamer bestaat uit externe leden (personen die geen relatie hebben met de gemeente Deventer). De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Vaste leden:

  • mevr. K. van den Berg (voorzitter), extern lid
  • dhr. L.J. Mellema, extern lid
  • dhr. B.J. Buiskool, extern lid
  • mw. J. Bijlsma, extern lid
  • mw. H. Jansen, extern lid
  • dhr. L. Gerritsen, secretaris

 

Werkwijze Rekenkamer

Hier leest u meer over de werkwijze van de Rekenkamer