Fracties

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente en bepaalt als algemeen bestuur op hoofdlijnen het beleid van de gemeente.