Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie van Deventer is een onafhankelijke commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij zijn controlerende taak en die onderzoekt of het gemeentelijk beleid goed is uitgevoerd en het gewenste effect heeft gehad.

Rekenkamercommissie Deventer

De Rekenkamercommissie onderzoekt hoe doelmatig, doeltreffend en rechtmatig de gemeente werkt. Het gaat dan om vragen als: 'heeft het beleid opgeleverd wat de bedoeling was?', 'is dat wel efficiĆ«nt gebeurd?', 'is het binnen de geldende regels uitgevoerd?' en 'heeft het niet meer gekost dan vooraf was bepaald?'. Naar aanleiding van een onderzoek kan de Rekenkamercommissie aanbevelingen doen aan de raad en het college.

Wat betekent de Rekenkamercommissie voor u?

U kunt als inwoner van de gemeente Deventer een verzoek indienen bij de Rekenkamercommissie om een onderzoek te laten uitvoeren naar bepaald onderwerp. Uw verzoek moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Het onderwerp moet te maken hebben met een activiteit of dienst van de gemeente of een instelling die aan de gemeente is gerelateerd.
  • Maak in uw verzoek duidelijk waarom u wilt dat de Rekenkamercommissie dieper op dit onderwerp ingaat.

Uiteraard gaat de Rekenkamercommissie vertrouwelijk om met uw naam. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de commissie, telefoon 0570-69 32 32 of mail griffie@deventer.nl

Onderzoeken

De Rekenkamercommissie voert 2-3 onderzoeken per jaar uit.

Op dit moment voert de Rekenkamercommissie onderzoek uit naar onderwijshuisvesting.

Eerder uitgevoerde onderzoeken

Bekijk hier de rapporten van eerdere onderzoeken.

Samenstelling Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie bestaat uit externe leden (personen die geen relatie hebben met de gemeente Deventer) en uit leden die afkomstig zijn uit raadsfracties. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Vaste leden:

  • dhr. L.J. Mellema (waarnemend voorzitter), extern lid
  • dhr. H.A.M. ten Have, raadslid
  • dhr. R. Haaxman, raadslid
  • dhr. A. Krahl, raadsopvolger
  • dhr. R. Metz, raadsopvolger
  • dhr. P.P.G. Wolbert, extern lid
  • dhr. L. Gerritsen, secretaris
  • mw. J. Albers, secretariaat

Werkwijze Rekenkamercommissie

Hier leest u meer over de werkwijze van de Rekenkamercommissie