Woordmerk Gemeenteraad Deventer

Begrotingsbehandeling 9 november

Op woensdag 9 november behandelt de gemeenteraad de begroting.

Raadsvergadering begrotingsbehandeling (14.00 uur) 

De gemeenteraad besluit over de Programmabegroting 2023 en de MJPB 2024-2026. Tegelijkertijd wordt een aantal bijbehorende verordeningen door de raad vastgesteld. 

Allereerst kunnen fracties een ‘algemene beschouwing’ van de begroting geven met daarin de aankondiging van eventuele amendementen of moties. Aansluitend volgt de behandeling van de ingediende amendementen en moties in volgorde van de programma’s. Vervolgens worden eventuele amendementen, de Programmabegroting 2023 en MJPB 2024-2026 conceptbegroting in zijn geheel, eventuele moties en alle verordeningen een voor een in stemming 
gebracht. 

Volgen 

De bijeenkomsten van de gemeenteraad zijn vrij toegankelijk voor publiek. Ook kunt u de bijeenkomsten vanuit huis volgen via livestream of later nakijken. De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u in het RaadsInformatieSysteem. 

Contact

Heeft u een vraag over dit nieuwsbericht? Neem dan contact op met de raadsgriffie via telefoonnummer 0570 69 3232 of e-mailadres griffie@deventer.nl.