Woordmerk Gemeenteraad Deventer

Bert Roetert - Gemeentebelang

Dhr. A. Roetert (Bert)

Contact

a.roetert@deventer.nl

06-11787585

Twitter: @aroetert1

Linkedin I Bert Roetert

1. Wie ben je?

Bert Roetert is mijn naam. Ik werd in een traditioneel boerengezin in Diepenveen geboren. Mijn passie voor de horeca kon ik kwijt in mijn eigen restaurant; De Roetertshof aan het Kerkplein in Diepenveen.

Inmiddels ben ik gepensioneerd en ben ik in 2018 gekozen en in 2022 herkozen als Gemeenteraadslid. Daarnaast ben ik bestuurslid van Sociëteit De Hereeniging en examinator aan de hotelschool. Vanuit mijn professie als restauranthouder heb ik gastvrijheid en teambuilding hoog in het vaandel staan. Het verbinden van mensen en organisaties zie ik steeds weer als de grootste uitdaging

2. Waar wil ik mij voor inzetten?

Het bevorderen van teamwork binnen de fractie en de raad, waarbij gezamenlijk belang steeds prevaleert boven persoonlijk belang. Daar wil ik de komende jaren mee verder. Dit bevordert namelijk ook de verbondenheid met en tussen inwoners. Ik geloof meer in de dialoog dan in het debat. Consensus leidt vaker tot het gewenste resultaat dan starre tegenstellingen. Verbondenheid tussen buitengebied en binnenstad biedt enorm veelzijdige kansen voor wat betreft leefbaarheid, lokale economie en toerisme.

Daarnaast vind ik het enorm belangrijk, dat ouderen zoveel mogelijk en zo lang mogelijk zelfstandig deel blijven uitmaken van onze samenleving. In samenwerking met zorginstellingen kunnen we als Gemeente faciliteren, dat ouderen zich kunnen blijven ontwikkelen, elkaar kunnen ontmoeten en met ondersteuning, daar waar nodig zo lang mogelijk hun zelfstandigheid kunnen behouden.