Woordmerk Gemeenteraad Deventer

Jarno van Straaten - GroenLinks

Dhr. J.B. van Straaten (Jarno)

Contact 

jb.straaten@deventer.nl

Twitter: @JarnovStraaten

Instagram: @jarnovanstraaten

LinkedIn: Jarno van Straaten

Jarno van Straaten | GroenLinks Deventer

Voorstellen

Mijn naam is Jarno van Straaten. Ik ben in 2002 geboren in Deventer en opgegroeid in Frieswijk en de Rivierenwijk. Ik heb de eer om als jongste raadslid namens GroenLinks in de gemeenteraad te mogen zitten. Ik zie dat mensen zich zorgen maken over het einde van de maand en het einde van de aarde. Daarom besloot ik om politiek actief te worden en mij kandidaat te stellen voor de gemeenteraad. Eerder was ik al fractiemedewerker voor GroenLinks in Deventer. Buiten het raadswerk studeer ik aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. 

In de raad wil ik me inzetten voor betaalbaar en duurzaam wonen. Een fijn huis, appartement of kamer is een grondrecht, geen privilege. Toch zien we dat beleggers, huisjesmelkers en pandjesbazen misbruik maken van de wooncrisis. In de raad wil ik me sterk maken voor genoeg sociale huurwoningen en het beschermen van huurders, starters, studenten en mensen zonder vaste plek om te slapen. Naast het woondossier wil ik me ook bezighouden met dierenwelzijn, een betrouwbare overheid, digitalisering, duurzaam en veilig verkeer en een stad waar LHBTQ+'ers zichzelf kunnen zijn. Als queer persoon voelt dat als een extra belangrijke taak.

Hopelijk kan ik er zijn voor de inwoners van onze prachtige stad en dorpen. Ik wil er zijn voor alle inwoners en wil benaderbaar, integer en open handelen. Mocht u ergens vragen over hebben, zich zorgen maken of een idee hebben om onze gemeente nog mooier te maken, dan hoor ik dat graag van u!