Woordmerk Gemeenteraad Deventer

Dorien Visser - PvdA

Mw. D.I. Visser (Dorien)

Contact 

di.visser@deventer.nl 

06 42329640

Linkedin I Dorien Visser

Voorstellen 

Sinds 2021 woon ik, na bijna 10 jaar in Amsterdam te hebben gewoond, weer binnen de gemeentegrenzen van Deventer. Dat ik terug zou komen, wist ik al die tijd. Ik ben geboren en getogen in Bathmen. Wanneer ik met de trein de IJsselbrug over rijd, voel ik dat ik thuis ben. Nu ben ik neergestreken op de Worp, omringd door natuur en stad. Voor mij de ideale plek! 

Ik wil me inzetten voor de jeugd in de dorpen en stadswijken. Ieder kind heeft een talent, maar niet iedereen krijgt kansen om deze te ontwikkelen. Sommige kinderen kunnen door bijv. geldproblemen, problemen met hun gezondheid of zorgtaken thuis niet meedoen. Andere kinderen wonen te ver weg van de sport die ze willen beoefenen. Ik zet me ervoor in dat de gemeente, welzijn- en zorg partners zoveel mogelijk drempels wegneemt en de kansen van deze kinderen vergroot. 

Ik ben woordvoerder op de dossiers (jeugd-)welzijn, jeugdzorg, wijkvoorzieningen en wmo. Deze thema's komen ook terug in andere dossiers. Daarom werk ik nauw samen met mijn collega's uit de fractie op onderwijs en sport. Ook op het gebied van openbare ruimte, want die moet wel toegankelijk zijn en er moet voldoende speelgelegenheid zijn.

Naast mijn raadwerk, werk ik vier dagen in de week bij de gemeente Amsterdam als bestuursadviseur op de thema's digitalisering, informatie en innovatie. Ook hier kan ik mijn politiek-maatschappelijke ei kwijt. Ik vind het belangrijk dat de gemeente up to date is als het om digitale zaken gaat; informatiebeveiliging, privacy en digitale dienstverlening. Juist voor degene die (even) niet mee kunnen komen: zij rekenen op betrouwbare overheid.

De tijd die overblijft vul ik met hardlopen, wandelen, lezen, mediteren en op pad gaan met vrienden.