Woordmerk Gemeenteraad Deventer

Kees de Kok - SP

Dhr. K. de Kok (Kees)

Contact

06-21989141

k.kok@deventer.nl 

Deventer@SP.nl

Instagram: SP.Deventer 

Website SP Deventer

Waarom ben ik politiek actief?

Ik ben sinds 2004 lid van de SP en sinds 2018 lokaal actief geworden omdat ik gelijkwaardigheid, menselijke waardigheid en solidariteit belangrijk vind. Ik ben erg gedreven om hier de komende 4 jaar voor te strijden, mede vanwege het landelijk politiek wanbeleid van de afgelopen jaren. Ik wil het Socialistisch gedachtengoed weer onder de aandacht brengen door in en buiten de raad actief te zijn en op te komen voor onze inwoners die dat zelf om wat voor reden dan ook niet kunnen.

Speerpunten

Verder bouwen aan de Deventer afdeling van de SP. Altijd met bovenstaande in het achterhoofd.

We gaan deze raadsperiode:

  • Strijden voor een eerlijke en goede zorg, te beginnen met de thuiszorg
  • Strijden voor een eerlijke volkshuisvesting
  • Strijden voor zeggenschap voor inwoners en een eerlijke politiek

Wat doe ik in de raad

We willen als SP Deventer laten zien dat contact met inwoners het belangrijkst is, We blijven daarom ook de buurten in gaan om te zien en horen wat inwoners bezighoudt. Hierbij zal ik altijd kritisch zijn en vanuit een niet-kapitalistische invalshoek onderwerpen tegen het daglicht houden.

Wat doe ik naast de raad

Momenteel ben ik een huis aan het bouwen voor familie tot medio september dit jaar. Daarna wil ik weer aan het werk als teamleider. Dit heb ik de afgelopen jaren met veel plezier gedaan bij een groot accountantsbedrijf. Met name het coachende deel hierin geeft met veel energie.