Woordmerk Gemeenteraad Deventer

Ik en de raad

U bent altijd welkom bij de raadsbijeenkomsten. De raad nodigt u van harte uit om gebruik te maken van uw invloed.

Informeer eventueel vooraf even naar de ‘spelregels’ bij de raadsgriffie, telefoon 0570 69 3232 of griffie@deventer.nl.


Een presentatie verzorgen of petitie aanbieden

Maandelijks en voorafgaande aan de raadsvergadering organiseert de raad een forum. Het forum is een informeel moment waarop de raad zich laat bijpraten over dingen die in de samenleving spelen. Ervaart u een probleem of heeft u een idee, dan kunt u deze laat zien en horen aan de raad. Het forum wordt door bewoners ook veel gebruikt voor het presenteren van initiatieven. Tenslotte is dit ook het moment om een petitie aan te bieden aan de raad.


Inspreken

De gemeenteraad wil graag horen wat u vindt van de voorstellen waarover hij besluit. Daarom kunt u als inwoner van Deventer en als belanghebbende uw mening geven op de vergaderingen van de gemeenteraad op woensdagavond. Dat heet inspreken. Dat kan op 2 manieren:

1. Uw onderwerp staat op agenda van de raadsvergadering, de voorbereidende raadstafel of het forum: u kunt inspreken. U heeft maximaal 5 minuten spreektijd. De voorzitter geeft u het woord.
2. U onderwerp staat niet op de agenda van de raadsvergadering: u kunt zelf een onderwerp agenderen voor het forum, uw voorstel presenteren tijdens de motiemarkt of een vraag stellen aan de raad in het vragenkwartier voorafgaande aan de raadsvergadering. Er is ruimte voor maximaal 2 insprekers per keer.

Wilt u inspreken?  Meld u dan aan bij de raadsgriffie. De raadsgriffie kan u ook helpen als u wilt inspreken. E-mail griffie@deventer.nl, telefoon 0570 69 3232


Werkbezoek

U kunt de raad uitnodigen voor een bezoek. Om een goed beeld te krijgen kan een bezoek aan de wijk, een onderneming of stuk grond helpend zijn. Mocht u de raad willen uitnodigen, neem dan contact op met de raadsgriffie.


Ideeënmarkt

Jaarlijks organiseert de gemeenteraad een ideeënmarkt. Op deze markt kan iedereen die in Deventer woont, werkt of actief is, ideeën en plannen voor de stad onder de aandacht van de raadsleden brengen. En dat kan over elk onderwerp gaan. Spreekt een idee voor de stad aan, dan kunnen raadsleden dit idee adopteren. Hiervoor stellen zij samen met de initiatiefnemer een motie op die de politieke partij indient bij de raadsbehandeling van de voorjaarsnota. Zie ook www.deventer.nl/mijnideevoordeventer


Gast van de raad

De gemeenteraad nodigt u uit om een kijkje te nemen op het stadhuis. Als deelnemer aan 'Gast van de Raad'maakt u kennis met de raadsleden, bezoekt u een vergadering in de raadzaal en ontvangt u een rondleiding door en maaltijd in het stadhuis.

Wilt u een keer gast van de raad zijn? Meld u dan bij de raadsgriffie. De bijeenkomsten zijn op woensdagen, voorafgaande aan de raadsvergadering vanaf 17.00 - 19.00 uur. Deelname is gratis en voorkennis is niet nodig.