Woordmerk Gemeenteraad Deventer

Laat uw stem horen

Wist u dat u veel mogelijkheden heeft om invloed uit te oefenen?

Als inwoner van Deventer kunt u invloed uitoefenen. Soms is het best lastig om te weten hoe u het beste uw stem kunt laten horen. Daarom staat de griffie klaar om u hierin te begeleiden en te adviseren. Contact opnemen met de griffie kan via 0570 69 3232 of griffie@deventer.nl

 

Een aantal mogelijkheden om invloed uit te oefenen zijn:

 

Een presentatie verzorgen of petitie aanbieden via het forum

Elke maand, voorafgaand, aan de raadsvergadering organiseert de raad een forum. Het forum is een informeel moment waarop de raad zich laat bijpraten over dingen die in de samenleving spelen. Ervaart u een probleem of heeft u een idee, dan kunt u deze laat zien en horen aan de raad. Het forum wordt door bewoners ook veel gebruikt voor het presenteren van initiatieven. Tenslotte is dit ook het moment om een petitie aan te bieden aan de raad.


Inspreken tijdens een vergadering

De gemeenteraad wil graag horen wat u vindt van de voorstellen waarover hij besluit. Daarom kunt u als inwoner van Deventer en/of belanghebbende uw mening geven op de vergaderingen van de gemeenteraad op woensdagavond. Dat heet inspreken. Dat kan op twee manieren:

1. Het onderwerp staat op agenda van de raadsvergadering, de voorbereidende raadstafel of het forum: u kunt daar dan inspreken. U heeft maximaal 5 minuten spreektijd om de raad te vertellen wat u belangrijk vindt. De voorzitter geeft u het woord.
2. Het onderwerp staat niet op de agenda van een raadsvergadering. Dan kunt u zich aanmelden voor het forum of een vraag stellen aan de raad in het vragenkwartier voorafgaande aan de raadsvergadering. Er is ruimte voor maximaal 2 insprekers per keer. 

 

Ideeënmarkt

Jaarlijks organiseert de gemeenteraad een ideeënmarkt. Op deze markt kan iedereen die in Deventer woont, werkt of actief is, ideeën en plannen voor de stad onder de aandacht van de raadsleden brengen. En dat kan over elk onderwerp gaan. Spreekt een idee voor de stad aan, dan kunnen raadsleden dit idee adopteren. Hiervoor stellen zij samen met de initiatiefnemer een motie op die de politieke partij indient bij de raadsbehandeling van de voorjaarsnota. Zie ook www.deventer.nl/mijnideevoordeventer


Nodig de raad uit voor een werkbezoek

U kunt de raad uitnodigen voor een bezoek bij u op locatie. Dat kan handig zijn voor de raad. Bijvoorbeeld om een goed beeld te krijgen van een wijk, een onderneming of stuk grond. Wilt u de raad uitnodigen? Neem dan contact op met de raadsgriffie.

 

Gast van de raad

Enkele keren per jaar nodigt de gemeenteraad inwoners uit om een kijkje te nemen op het stadhuis. Als deelnemer aan 'Gast van de Raad' maakt u kennis met de raadsleden, bezoekt u een vergadering in de raadzaal en ontvangt u een rondleiding door en maaltijd in het stadhuis.

De bijeenkomsten zijn op woensdagen, voorafgaand aan de raadsvergadering vanaf 17.00 - 19.00 uur. Deelname is gratis en voorkennis is niet nodig. 

 

De raadsgriffie helpt u graag 

WIlt u gebruik maken van één van deze mogelijkheden om uw stem te laten horen of in contact te komen met de raad? Neem dan contact op met de raadsgriffie via griffie@deventer.nl of 0570 69 3232. De raadsgriffie adviseert en begeleidt u graag.