Woordmerk Gemeenteraad Deventer

Ideeënmarkt 2023

Jaarlijks organiseert de gemeenteraad een ideeënmarkt. Op deze markt kunnen mensen die in Deventer wonen, werken of actief zijn, hun ideeën en plannen voor Deventer onder de aandacht van raadsleden brengen.

De gemeenteraad vindt contact met bewoners belangrijk. Samen zijn we verbonden aan Deventer. De raad spreekt graag met u over waar (extra) aandacht voor nodig is. Daarom organiseert de gemeenteraad jaarlijks een ideeënmarkt. De editie van 2023 heeft plaatsgevonden in april.