Ideeënmarkt 2020

Op woensdag 15 april 2020 organiseert de gemeenteraad van Deventer een Ideeënmarkt. Op deze markt kunnen initiatiefnemers die in Deventer wonen, werken of actief zijn, hun ideeën en plannen voor de stad onder de aandacht van de raadsleden brengen.

In gesprek

De gemeenteraad vindt vooral het contact met bewoners belangrijk. Samen zijn we verbonden aan Deventer en de raad spreekt graag met u over waar (extra) aandacht voor nodig is. Daarom organiseert de gemeenteraad ook dit jaar een ideeënmarkt.

De raad brengt uw idee verder

Spreekt een idee voor de stad aan, dan kunnen raadsleden dit idee adopteren. Hiervoor stellen zij samen met de initiatiefnemer een motie op die de politieke partij indient bij de raadsbehandeling van de voorjaarsnota op 24 juni.

Tijdens de derde editie in 2019 werden 12 ideeën gepresenteerd. Raadsleden brachten vijf ideeën verder door de initiatiefnemers te verbinden, een ambassadeursrol op te pakken of opdracht te geven voor vervolgonderzoek naar de mogelijkheden.

Impressie

Met de onderstaande impressievideo van de motiemarkt in 2016 (10 minuten, 36 seconden) krijgt u een goede indruk van het verloop en de sfeer van een motiemarkt.

Naar een YouTube filmpje