Raad en avondklok

Er geldt een avondklok in Nederland. Dit heeft invloed op de bijeenkomsten van de gemeenteraad.

 

Afhankelijk van het doel, de urgentie en de aard van de te bespreken onderwerpen richt de raad de agenda voor de komende periode in. Dit betekent dat de raad per onderwerp een keuze maakt tussen:

 

  • digitaal vergaderen;
  • de bespreking van een onderwerp uitstellen tot na de periode van de avondklok;
  • fysiek vergaderen op een vroeger tijdstip;
  • fysiek vergaderen in de avond (de raad heeft als democratisch platform een uitzonderingspositie).

 

 

Uiteraard zal de raad hier zorgvuldig invulling aan geven en staan veiligheid en een zorgvuldige besluitvorming voorop.