Artikel omgevingswet door raadsleden Deventer

De Omgevingswet verandert de relatie tussen burgers en de overheid. De rol van de gemeenteraad verandert ook. Twee raadsleden vertellen hierover in een artikel dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten deze week publiceerde.

In Deventer is de raad door de wethouder en een ambtelijke werkgroep steeds goed geïnformeerd over de Omgevingswet. Toch hebben we als raadsleden zelf het initiatief genomen om vier verdiepende bijeenkomsten te houden. In deze tijd van corona ging dat online uiteraard.

Het ging bijvoorbeeld over het omgevingsplan en de andere wettelijke instrumenten, over het adviesrecht van de raad en over participatie. We gingen er in drie online sessies dieper op in. In een vierde sessie werd steeds aan de hand van twee casussen uit de praktijk doorgepraat. Eén daarvan betreft een plan voor het aanleggen van een natuurbegraafplaats in het bos, nabij een dorp. De bewoners waren - zacht uitgedrukt - niet gecharmeerd van dit plan. Het andere praktijkgeval ging om het aanleggen van drie windturbines op een bedrijventerrein in de nabijheid van een woonwijk.

Verder lezen? Hier treft u het volledige artikel aan.