Uitstel inspraak windverkenning bij gemeenteraad

Nu de avondklok is verlengd, wordt de behandeling van en inspraak bij het onderwerp Windverkenning Deventer uitgesteld.

Het onderwerp Windverkenning Deventer leeft. Meerdere personen en organisaties meldden zich bij de gemeenteraad aan voor inspraak over dit onderwerp. Velen gaven daarbij aan deze inspraak fysiek op het stadhuis te willen doen. Door de verlenging van de avondklok is dát nu helaas nog niet mogelijk.

De gemeenteraad vindt het belangrijk om de mening van bewoners en organisaties over de windverkenning te horen. Ook zou iedereen dit op een passende wijze moeten kunnen doen.  Daarom wordt de volledige behandeling van de Windverkenning Deventer opgeschort. In principe tot het moment dat de coronamaatregelen de aanwezigheid op het Stadhuis weer toestaan. Om de inspraak en behandeling van het onderwerp bij elkaar te houden, geldt dit zowel voor de fysieke als digitale inspraak.

Persoonlijk bericht

Insprekers die zich aangemeld hadden, hoeven zich straks niet opnieuw aan te melden. De raadsgriffie neemt contact met hen op zodra de inspraak weer mogelijk is.

Contact raadsgriffie

Heeft u een vraag naar aanleiding van dit bericht of wordt u ook graag op de hoogte gehouden van de inspraakmogelijkheden en behandeling van het onderwerp Windverkenning Deventer? Neemt u dan contact op met de raadsgriffie via telefoonnummer 0570 69 3232 of e-mailadres griffie@deventer.nl